محصولات ما

ضبط صوت جاسوسی

صوتی استریو ضبط صوت SPY

مجموع بازدیدها 129623 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

لوگوی ایمنی

سیستم مدیریت مردانه - راه حل ایمنی کارگران تنها

مجموع بازدیدها 142535 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

بدن برداشته دوربین - آرم

بدن از دست داده دوربین (مدیریت اثبات دیجیتال)

مجموع بازدیدها 142518 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

راه حل پیشگیری از سقوط سالمندان

راه حل پیشگیری از سقوط سالمندان

مجموع بازدیدها 129631 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

دوربین جاسوسی

دوربین جاسوسی پنهان (امنیت خانه)

مجموع بازدیدها 142504 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

هشدار دکمه هشدار اضطراری

دکمه هراس اضطراری / زنگ خطر جلوگیری از سقوط

مجموع بازدیدها 142495 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

gps-map-icon

دستگاه GPS Tracker برای سالمندان، کودکان، حیوانات خانگی و وسایل نقلیه

مجموع بازدیدها 142477 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

آخرین اخبار

آنچه مشتری ما می گوید

"OMG Floor Mat Alarm به خوبی از زمانی که ما آن را یک هفته پیش نصب کردیم، نگران بودم که مادربزرگ من در توالت که اخیرا اتفاق افتاده بود نگران بود. از زمان نصب، لحظه ای که او در کنار همسرش می نشیند تختخواب، به خصوص در شب، باعث زنگ بی سیم از راه دور می شود، و خانواده و همسر خانگی او قادر به پاسخ سریع به او سریعا قبل از اینکه حتی به حمام برسد. این قطعا اضطراب سقوط او بدون کمک در حال دیدن است. می دانیم که می توانیم به موقع به او کمک کنیم تا کمک های لازم را ارائه دهیم "

گواهی نامه: WH Tan - Wireless Alarm Anti-Fall Prevention Alarm

(WH Tan)
مجموع بازدیدها 129632 نمایش های 735 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل