Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela

  • 0

Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela

Izinzuzo Zekhamera Yomzimba Worn ezibhedlela

Ukusetshenziswa Kwekhamera Yomzimba-Worn Ezakhiweni Zokunakekelwa Kwezempilo

Isayensi nezobuchwepheshe kusibekele umhlaba ngokuphelele eminyakeni embalwa edlule. Sibona izinto eziningi ezintsha ezikhiqizwa nsuku zonke ukuze zikhululeke futhi sizisekele. Wonke umuntu uzungezwe yilezi zinto zobuchwepheshe. Ezokuphepha nokubhekwa bekuyinselelo enkulu manje ngosuku. Sibone inani elikhulu lezixazululo zezinkinga zokuphepha. Enye yezinto ezisetshenziswa kahle kakhulu ezisetshenziswayo namuhla i-Body Worn Camera.

Ama-body Worn Camera ngamakhamera akhethekile anikezela ukusekela nokusekelayo kumuntu okusebenzisayo. Inamathiselwe emzimbeni womsebenzisi futhi iqopha izinto ezibonwe ngumsebenzisi. Amakhamera agqokwa ngomzimba acosha izitayela eziphezulu manje ngosuku. Njengoba bebelokhu bephumelela kakhulu futhi bezuzisa.

Amakhamera agqokwa ngomzimba empeleni enziwa ukuthi asetshenziswe ngumnyango wamaphoyisa ukusiza amaphoyisa ekuphenyiseni, ekuphenyiseni imibuzo nasekubhekisiseni lokho. Kepha manje, sebeqalile ukusetshenziswa nakwamanye amasimu. Isibonelo esihle kakhulu sokusetshenziswa kwabo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo.

Ukusetshenziswa kwekhamera okugqokwa ngumzimba ezindaweni zokunakekelwa kwempilo:

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo seziqale ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngezinhloso eziningi. Lo mkhuba uqalwe iminyaka embalwa. Kakhulu, kusetshenziswa amakhamera agqokwa ngomzimba ukubhekisisa nokuqopha ekungeneni kwalezi zikhungo. Ngaphandle kwale nhloso, la makhamera anezinye izinhlelo eziningi zokusebenzisa. Ukusetshenziswa okubalulekile kwalawa makhamera ukuqapha indlela yokuziphatha kweziguli ezikhubazeke ngengqondo. Amakhamera agqokwa ngomzimba nawo anciphise isimilo esenziwe ngabasebenzi besikhungo sokunakekela ezempilo ezigulini nasezisebenzini. Lokhu kuholele ekwehlekeni okukhulu kwezigameko zodlame ezibhedlela nasemitholampilo. Amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa futhi kubahlengikazi ukuhlola amakhono abo nokubonisa amaphutha abo. Sekukonke, singaba nezicelo eziningi zamakhamera agqokwa ngumzimba kepha, ngokubona kwethu, akumele asetshenziswe ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo njengoba kuphazamisa ubumfihlo babasebenzi basesibhedlela kanye neziguli nabasondelene nabo. Ake sibheke kabanzi lezi zici bese uthola umphumela omuhle.

Ake sibheke okunye kokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezindaweni zokunakekelwa kwempilo.

Ezokuphepha nokubhekisisa:

Ezokuphepha zingenye zezinselelo ezinzima abantu okufanele babhekane nazo manje ngosuku. Ngakho-ke, basebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamagajethi wokuphepha ngale njongo. Njengoba sikhuluma ngamakhamera agqokwa ngomzimba, ake sibheke ukusebenza kwawo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo. Izikhungo zokunakekelwa kwempilo seziqale ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngenhloso yokuphepha nokubhekisisa ukubhekwa kwazo. Imvamisa, la makhamera anamathiselwe izidumbu zonogada abame emnyango wezicabha ezinkulu. Kufanele ucabange ukuthi kungani bengazange basebenzise amakhamera we-CCTV ngale njongo. Kepha uma sibona, ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kufeza izinjongo ezimbili futhi kunenqwaba yezinzuzo.

Ekuqaleni, amakhamera agqokwa ngomzimba anganikeza ukubhekwa okuphelele nokuqoshwa komuntu ngamunye odlula ekungeneni. Inekona elikhudlwana ngenxa yokuhamba kwayo kwamahhala. Ngakho-ke, ingakwazi ukufaka indawo enkulu yokuqoshwa.

Okwesibili, kuzoqoshwa ngokuziphatha kwabaqaphi abanamakhamera ahlanganiswe nemizimba yabo. Futhi ngenxa yalokho, bazokhombisa ukuziphatha okuhle kubantu. Izokwehla isibalo sezehlakalo zodlame ngenombolo enkulu. Ngakho-ke, singabona ngokucacile ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba ayasebenza kakhulu.

Ukulawulwa kodlame:

Udlame lube yinkinga enkulu ezindaweni zokubuthana komphakathi. Kunjalo nangezinsiza zokunakekelwa kwempilo. Izigameko zodlame zingalimaza kakhulu ukukhululeka kwalesi sikhungo ngezinga elikhulu futhi kungaphazamisa nezinye iziguli nezisebenzi. Ngeke nje silindele ukuthi isibhedlela noma abasebenzi bezokuphepha bakhombise udlame emphakathini. Kepha futhi, ziningi izimo lapho udlame olwedlulele lubangelwe yiziguli okuholele ekutheni kube nenkinga esibhedlela futhi, nokuphazamiseka kweziguli. Kulokhu, sisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba. Lawa makhamera asetshenziselwa ukuqapha indlela abasebenzi abasebenza ngayo ezigulini. Ngamakhamera anamathele emizimbeni yawo, abasebenzi bazozama konke okusemandleni abo ukukhombisa indlela emnene. Esimweni esifanayo, uma noma yisiphi isiguli noma isikhonzi sibonisa noma yiluphi udlame, abasebenzi bakhululekile ukubatshela ukuthi bayaqoshwa. Ngale ndlela, amakhamera agqokwa ngomzimba anganikeza usizo olukhulu lokulawula udlame ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo.

 

Ukuqapha Nokuqeqesha Udokotela:

Amakhamera agqokwa ngomzimba anokunye ukusetshenziswa okusebenzayo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo. Zisetshenziselwa ukuqapha amakhono odokotela abasebancane nabahlengikazi ngabadala babo. Abahlengikazi banikezwa izifundo ezikhethekile zomsebenzi wabo. Banomsebenzi wokunakekela iziguli zabo, babanikeze umuthi futhi banakekele nezidingo zabo. Basiza nodokotela ekuphatheni isiguli. Ukuziphatha kwabahlengikazi kubaluleke kakhulu. Sesixoxile ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziselwa ukuqaphela indlela aziphatha ngayo. Kepha ngasikhathi sinye, singasetshenziswa ukubheka amakhono abo.

Kukhona odokotela abaphezulu oyedwa noma ababili esikhungweni esiholela eqenjini labodokotela abasebancane. Bangakwazi ukubhekisisa kalula abagadli babo futhi bangakhombisa amaphutha abo. Lokhu kubanikeza ithuba lokufundisa izingane zabo kalula.

Ingabe amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele avunyelwe ezindaweni zokunakekelwa kwempilo?

Ubuchwepheshe bekhamera obugqokwa ngomzimba endaweni yokunakekelwa kwezempilo buyinkinga enkulu mayelana nokulindela ubumfihlo kweziguli nabavakashi. Ngokubona kwami, ukusetshenziswa kwalawa makhamera agqokwa umzimba kumele kube kuphela kubasebenzi bezokuphepha kanye namaphoyisa afika esikhungweni sasesibhedlela nganoma yisiphi isitatimende sofakazi noma ophenywayo. Kunezingxoxo ezithile zabahlukunyezwa kanye nofakazi ezivame ukwenziwa ngaphakathi kosizo lwezempilo ngabaphathi bezomthetho. Kungani sikhawulela ukusetshenziswa kwamakhamera emaphoyiseni nabasebenzi bezokuphepha? Ake sibheke isizathu esikhulu salokhu:

Ukonakala Okukhulu Kwamakhamera Omzimba Wokutholwa Ezimweni Zokunakekelwa Kwezempilo:

Amakhamera agqokwa ngomzimba anezinzuzo eziningi ngokusetshenziswa kwazo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo kepha ngasikhathi sinye, kunokungahambi kahle okukhulu okonakalisa konke okuhle okwenziwa yikhamera. Leyo nkingaImfihlo Yabaguli ”.

Isikhungo sezempilo sigcwele abantu isikhathi esiningi. Kulokhu, ziningi ezingafuni ukuthi ubumfihlo bazo buphazamiswe. Kepha inani elihloniphekile lamakhamera agqokwa ngumzimba awazivumeli ukuba zikwenze. Njengoba iningi lamalungu abasebenzi besebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba, kuba nzima kakhulu kubantu ukuthi bazisindise. Futhi asinawo umthetho othize nemithetho njengamanje esekela ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba ukuphazamisa ubumfihlo bomuntu. Okubaluleke kakhulu, kuneziguli eziningi, ezisesimweni esibi kakhulu. Abasebenzi abakwazi ukusebenzisa amakhamera ngezinjongo zokuqapha noma zokuziphatha uma lilimaza ubumfihlo bomuntu. Lokhu-ke sekuba uhlobo lomsebenzi ongekho emthethweni olimaza imiphumela yezikhungo zezempilo futhi kwenze ukuthi ababhekele neziguli bangajabuli okuyinto embi kabi. Ngakho-ke, kungani sidinga uhlobo olunje lwamagajethi olimaza uhlangothi olusetshenziselwa ukwedlula ukuthi alusiza? Le nto izoholela ekwehleni kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezikhungweni zezempilo.

Ungayixazulula kanjani le nkinga?

Izikhungo zezempilo zanamuhla aziphileli okulindelwe yiziguli zazo. Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kulimaza isikhungo sokunakekelwa kwempilo ngqo ngokuphazamisa ubumfihlo babalindi kanye neziguli. Singaqhamuka nendlela yokuxazulula le nkinga?

Okukhathaza kakhulu ubumfihlo lapha, obuphazanyiswa ukuqopha umuntu okukhamera ngenkathi angafuni ukuba kuwo. Kungaba nesisombululo. Inani lamakhamera agqokwa ngomzimba kufanele sehliswe ngezinga elikhulu. Uma kunikezwe lesi simo, abasebenzi akumele bavunyelwe ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kuleso sikhungo. Kufanele uvunyelwe kuphela kubasebenzi bezokuphepha abasala ekungeneni kwesikhungo. Ngenxa yalokhu, inani elincane lamakhamera lingagwenywa elingasusa isici sokuphazamiseka kobumfihlo.

Futhi, kufanele kube neqembu lamalungu athile ezikhundla eziphezulu okufanele abe nesibopho sakho konke ukuqoshwa okwenziwe ngamakhamera. Kufanele bagcine okuqoshiwe ezandleni zabo futhi bazigcine ngasese. Ngale ndlela, ukuqoshwa kuzobe kuphephile futhi kuzokhulula izivakashi neziguli.

Kufanele futhi kube nemithetho ethile kanye nemithetho enikeza isixazululo esilinganayo kuzo zombili izinhlangothi okufanele uvumelane ngazo. Ngemuva kwalokho izinhlangothi zombili zizolalela umthetho. Izovula ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba esikhungweni ngokwezinga elithile futhi ngasikhathi sinye, ngeke kuphazamise ubumfihlo beziguli.

Ukubuka okuphelele kwe-3588 Ukubuka kwe-5 Namuhla
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

shiya impendulo

Xhumana nathi

I-OMG Ukunakekelwa Kwekhasimende

Whatsapp

I-Singapore + 65 8333 4466

I-Jakarta + 62 8113 80221


imeyili: sales@omg-solutions.com
or
Gcwalisa ifomu lokuphenya futhi sizobuyela kuwe ngaphakathi kwama-2 Hrs

I-OMG Solutions Batam Office @ Harbourbay Ferry Isiginali

I-OMG Solutions Batam Office @ I-Harbour-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

I-OMG Solutions ithenge iyunithi lehhovisi eBatam. Ukwakhiwa kwethu kweQembu leR & D e-Batam ukuhlinzeka ngamasu amasha okungezelela ukusiza amakhasimende ethu amasha akhona kangcono.
Vakashela iHhovisi lethu eBatam @ Harborbay Ferry terminal.

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018 & 2019

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018

Uhlobo lwekhamera


Izigaba zamakhasi

   Ikhamera yokusakaza bukhoma ye-4G
   Imibhalo - Ikhamera yeWorn Worn
    ↳ Ukuqashelwa Komthetho Ukuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia
    ↳ Isidingo Samakhamera Awohloka Umzimba Nemiphumela Yawo Emaphoyiseni Nasemphakathini
    ↳ I-body-Worn Camera Technological Innovation Kuyo Yonke Iminyaka
    ↳ Kungani Amakhamera Womzimba Worn asiza Ukuphathwa Kwezomthetho?
    ↳ Imithelela kuma-Security Guards asebenzisa amakhamera we-Body-Worn Camera
    ↳ Amalungelo okusebenzisa i-Police Body-Worn Camera
    ↳ Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela
    ↳ Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn
    ↳ Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba
    ↳ Ukuvikelwa Kwenethiwekhi Kahulumeni Ngosizo lweKhamera Yomzimba
    ↳ Amakhamera we-Eva aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngamaZimboni
    ↳ Kwethulwa Kwezinhlelo Nokufunda Ngekhamera Yomzimba-Worn
    ↳ Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Worn
    ↳ Amakhamera Awe-Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Eziguli Nezempilo Ezibhedlela
    ↳ Amakhamera we-Worn Police Body Wired kulindeleke ukuba afake Ukuqashelwa kobuso
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Amasu Aphephile Asetshenziswa Nguhulumeni Ukuvikela Ipulatifomu Yekhamera Yomzimba
    ↳ Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Omboni
    ↳ Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yomzimba-Worn kanye Namakilasi
    ↳ Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera
    ↳ Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela
    ↳ Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Basezomthetho Zomthetho I-body-Worn Camera
    ↳ Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn
    ↳ Izindlela uHulumeni angazisebenzisa ukuvikela Inethiwekhi yeKhamera Yomzimba Ogcweleyo
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni
    ↳ Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe
    ↳ Imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera omzimba
    ↳ Ukuqashelwa Ubuso Kuza Kumakhamera Omzimba Wamaphoyisa
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Omzimba Ozelwe Yizimboni
    ↳ Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwayo
    ↳ Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Womzimba Worn
    ↳ I-Rise of Body-Worn Camera Technology
    ↳ Izinzuzo ezingaba khona zeKhamera yeWall Worn for Enforcing
    ↳ Inkampani Yezokuphepha - Abenza Kanjani Amaphoyisa Amakhamera Womzimba Womuntu
    ↳ Izinto ze-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa
    ↳ Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera
    ↳ Amakhamera Womzimba Wamaphoyisa Nobumfihlo
    ↳ Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho?
    ↳ Umphumela Wamakhamera Worn Worn on Guards Security
    ↳ Izihloko
    ↳ Izinzuzo zamaphoyisa agqoke amakhamera
    ↳ Izakhamizi imbono yamakhamera agqokwa ngomzimba
   Ikhamera Yomzimba Worn
    ↳ I-BWC097-WF4G - I-OMG Android Wifi 3G / 4G i-Bluetooth Walkie Talkie enekhamera ye-Two Way Radio
    ↳ I-BWC095 - Ikhamera yeWebet Yomzimba eBetable ye-OMG
    ↳ I-BWC094 - Ikhamera ye-MiniG Worn Miniable engabizi
    ↳ I-BWC089 - i-OMG 16 Amahora Amakhulu Amancane I-bodyweight Wold Camera (I-Wide Angle 170-Degree)
    ↳ I-BWC090 - I-OMG Light Weight Police body Worn Camera for Security Guards (I-Wide Angle 170-Degree 12 Working Hrs)
    ↳ I-BWC081 - I-OMG Ultra Mini WIFI Police WornI Camera (I-140 Degree + Night Vision)
    ↳ I-BWC075 - I-OMG Umhlaba Omncane Wamaphoyisa Omzimba omncane we-Mini
    ↳ I-BWC074 - I-OMG Mini Lightisindo Yomzimba Wera Ikhamera ene-Super Video Compression - 20-25 Hrs ye-32GB [Akukho-LCD Screen]
    ↳ I-BWC058 - I-OMG Mini Worn Camera - Super Video Compression - 20-25 Hrs for 32GB
    ↳ I-BWC061 - Ama-OmG Amahora Amade [I-16 Hrs] Ukurekhoda Ikhamera Ewelwe Ngomzimba
    ↳ I-BWC055 - Ikhamera ye-Mini Card Worn ekhishwe ye-OMG
    ↳ I-OMG Light Weight WIFI Law Enforcing Body Worn Camera, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ I-BWC041 - Ikhamera ye-OMG Badge Body Worn
    ↳ Ikhamera yeWel W Mini Mini Worn, 2K Video (SPY195)
    ↳ BWC010 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera, 1296p, 170Deg, amahora ayi-12, umbono wabusuku
    ↳ I-BWC004 - I-OMG Ruggedised Casing Police Body Worn Camera
    ↳ BWC003 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera
    ↳ Ikhamera ye-OmG Wearable Button, I-Motion activated Video Recorder (SPY045B)
    ↳ Ikhamera ye-OMG WIFI ephathekayo Wearable Security 12MP, 1296P, H.264, Ukulawulwa kohlelo lokusebenza (SPY084)
   Umzimba Worn Camera Izesekeli
   Isiteshi Sokudonsa Kwekhamera Ye-Worn Worn
   Ikhamera esethiwe
   New
   Akuhlukaniswe - Ikhamera Ezalelwa Umzimba
    ↳ I-BWC071 - Ikhamera eyengeziwe yeW Mini Mini Worn
    ↳ I-BWC066 - Amaphoyisa Amakhamera wekhanda Inhlamvu ye-Bulmet Cam Yokusiza
    ↳ Ikhamera encane ye-Mini Worn nge-Encryption [Nge-Screen LCD] (BWC060)
    ↳ I-BWA012 - Isiteshi Sokudonsa Kwamachweba we-10 - Isistimu Yokulawula Ubufakazi
    ↳ Vala isiqeshana (BWA010)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa e-Mini HD, i-12MP OV2710 i-140 yekhamera yekhamera, i-H.264 MOV, i-1080P, i-TF Max 128G, i-Long Time Work (BWC053)
    ↳ Ikhamera yesigqoko se-OMG Wifi Mini Wearable Sports Action Helmet (BWC049)
    ↳ Ikhamera ye-Mini Spy - I-Pocket ye-Pocket efihliwe i-170 Degree I-Angle Lens (SPY018)
    ↳ Ikhamera yeWord Wornable 4G Worn Wold (BWC047)
    ↳ Ikhamera ye-Smart Glass Worn Camera (BWC042)
    ↳ Amavidiyo
    ↳ I-BWC040 - Ikhamera yeWorn Wable HD body Wornable
    ↳ Ibhethri Elisuswayo - Ikhamera Eyi-Worn Worn (BWC037)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn - I-8 I-Ports Yokupaka Isiteshi (BWC036)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - 3G, i-4G, i-Wi-Fi, ukusakazwa bukhoma, Ukulawula okukude bukhoma, i-Bluetooth, i-Mobile APP (IOS + Android), i-8hrs okuqhubekayo ukuqoshwa, ukulawulwa kwesilayidi. (BWC035)
    ↳ Ikhamera Yomzimba Worn - Ikhamera Yomzimba ye-Wifi (BWC034)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - i-chipset ye-Novatek 96650, ikhadi eligciniwe Lakhelwe ngaphakathi (BWC033)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC031)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC030)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170Degree Wide angle, 128GB Max Max, Uhlobo lwebhethri olususwayo (BWC028)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170 Degree Wide angle, 128GB Max storage (BWC026)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - I-chipatek ye-Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn - Amabhethri amabili we-2500mAh angabekeka (BWC024)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn yangaphandle ekhadini le-SD (BWC021)
    ↳ Ikhamera ye-OMG 4G Worn Wold (BWC012)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa eBetting Ye-GPS Yomzimba YeBhethri Engasuswa [140deg] (BWC006)
    ↳ I-BWC007 OMG - Ikhamera ye-Ambarella A12 Yomzimba Worn / I-WIFI Yevidiyo Ebukhoma / amahora amaningi okusebenza
    ↳ I-OMG 12 Ports Body Worn Camera Docking Station (BWC001)
    ↳ Ikhamela ye-Mini Spy efihliwe (SPY006)
    ↳ Ifihliwe i-Spy efihlekile ye-Pocket Pen yekhamera yevidiyo (SPY009)
    ↳ Ikhamera yekhamera (SPY031)
    ↳ I-WIFI Pen Camera DVR, i-P2P, i-IP, i-1080P irekhodi levidyo, i-App Control (SPY086)
    ↳ I-WIFI Umhlangano Wokuqopha I-Pen, H.264,1080p, Ukutholwa Kwemoto, Ikhadi le-SD Max 128G (SPY091)
    ↳ Imikhiqizo
    ↳ Ukuqoshwa Kwedijithali Yezwi Nevidiyo, Ividiyo 1080p, Izwi 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn / Digital Evidence Management (BWC008)
    ↳ Uhlu Lokusebenza

Izindaba zakamuva