Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn

  • 0
Inethiwekhi yokugqoka ekhamera evikelekile yomzimba kahulumeni

Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn

I-synopsis yekhamera egqoke umzimba:

Ukuphila esikhathini sobuchwepheshe bamadivayisi athuthukile, izinsiza zakamuva ziye zaba yisidingo sehora lokuqinisekisa ukuphepha nokuphepha komphakathi. Ikhamera egqokwa ngumzimba iyithuluzi elincane umuntu angalinquma ngekhola noma ephaketheni ngenkathi abanye benokubanjwa ngozibuthe. Umuntu angakwazi futhi ukusakhela isigqoko sokuzivikela noma izingilazi. Ibhethri lale divayisi yesimanje lihlala isikhathi esingaphezu kwamahora we-6 kuya kuma-8 ngokuqoshwa okuphezulu kwekhwalithi ephezulu. Ingarekhoda nama-video ebusuku noma endaweni emnyama. Kunconywa kakhulu kubasebenzi bezokuphepha.

Ukusetshenziswa kwekhamera egqokwa ngumzimba kunethiwekhi ephephile kuHulumeni:

Eminyakeni embalwa edlule, kuye kwaba sobala impela ukubona ukusetshenziswa kwe-inthanethi okwandayo. Ngokufanayo, kulesikhathi samanje, noma ngubani angalayisha kalula ividiyo ezwakalayo kumapulatifomu amaningi futhi aqale ukusakazwa bukhoma. Kulokho, ikhamera egqokwa Umzimba iba yinethiwekhi ephephile kuHulumeni kanye nazo zonke izinzuzo nezinzuzo zayo. Uma sikhuluma ngokuphepha nokuphepha, abaphathi bezokuphepha noma izisebenzi zamaphoyisa ziyeza engqondweni. Manje ohulumeni abaningi bezwe benza impoqo ukuthi amaPhoyisa Amaphoyisa nabasebenzi bezokuphepha bagqoke ikhamera egqoke umzimba. Lobu buchwepheshe bamuva bubenza bakwazi ukuqopha noma yisiphi isigameko esenzeka endaweni yecala lobugebengu noma ngesikhathi sengxoxo ejwayelekile ngemuva kwanoma yisiphi isixwayiso sokuphepha. Lokhu kusiza kakhulu ukukhulisa ukuqaphela kanye nokubeka sobala ekusebenzeni nobugebengu nezaziso zezokuphepha.

Kodwa-ke, lawo makhamera athanda ukuthandwa amakhamera agqokwa uMzimba asesigabeni sokuqala kodwa kancane kancane iba yimishini ejwayelekile eMnyangweni Wamaphoyisa nengxenye yokugqoka kwamaPhoyisa Amaphoyisa ezweni lonke. Amacala amakhulu wephrofayili ephezulu alethe lobu buchwepheshe endaweni engaphambili futhi andisa ukuthandwa kwawo. Manje amakhamera agqokwa ngomzimba asephenduke umkhuba omusha emphakathini osebenzisa umthetho. Ama-ejensi wokuqinisa umthetho asondela nezinhlelo zokushayela ukuze ahlole ukusetshenziswa kwawo.

Isiqinisekiso Senethiwekhi Evikelekile Kahulumeni:

Ikhamera egqoke umzimba iqinisekisa kanjani inethiwekhi ephephile kahulumeni? Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kufakazela ukucacisa nokuzimela kweminyango yamaphoyisa. Ucwaningo luveze ukuthi ukuthuthuka kufike ekusetshenzisweni kwamaphoyisa ngokusebenza kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Lokhu kukhulisa ukuqashelwa phakathi kwamaphoyisa. Bazi kakhulu ngezenzo zabo kanye nokusebenzisana nomphakathi jikelele futhi mancane amathuba okuwela umugqa phakathi kokusebenzisa amandla adingekayo ukubamba abasolwa kanye nokusebenzisa kabi amandla okusobala.

Ucwaningo oluvela emithonjeni ehlukene luye lwabonisa ukuthi lapho abantu bazibona bengaphansi kokuhlolwa kokuziphatha kwabo kuzoshintsha. Lapho bezibona bengaphansi kokuqashwa nokuqoshwa kwamakhamera agqokwa ngomzimba baba ngabanomthwalo wemfanelo futhi baguqule ukusebenzisana kwabo nomuntu oqopayo. Ubufakazi obuqoqwe bukhombisa ukuthi abantu abathile, abaqaphela iqiniso lokuthi iso lekhamera liyababuka, bamukela ukuziphatha okwamukelwa kakhulu noma okuzithoba ikakhulukazi uma umbukeli eyinhlangano eqinisa umthetho. Kunezikhathi eziningana emsebenzini wephoyisa lapho umuntu ambophile kanye nokuziphatha akwethulayo endaweni yesehlakalo kuba umehluko omkhulu lapho bobabili behlangana enkantolo yezinkantolo ukuze kuqulwe icala. Ummangalelwa ogqoke kahle okhuluma ngokukhanyayo uhlukile kakhulu kunesidakwa ebesibandakanyeka empini futhi eboshelwe ibhethri. Abaphenyi babhekisisa ukuthi uma inkantolo ibona ividiyo iqopha lo mbono kuzohluka kakhulu. Kungakhungathekisa kakhulu ukufika enkantolo ukuthola ummangalelwa egqoke umfaniswano egqoke umfaniswano nokuziphatha kwengilosi ohluke ngokuphelele kumuntu oboshiwe. Ngokusebenzisa ikhamera ukufaka umlingiswa nesimo sangempela salowo muntu kungasiza kakhulu uma kuziwa ecaleni.

Kanye nezinguquko ezikhona zokuziphatha, ezinye izinzuzo eziqondakalayo zamakhamera agqokwa umzimba wezinhlangano ziyancipha izikhalazo zezakhamizi nokusetshenziswa kwamaphoyisa kwezigameko zempi. E-2012, uMnyango wamaPhoyisa waseRialto, ngokubambisana neCambridge University e-United Kingdom, wenza isifundo unyaka nonyaka ngemiphumela kanye nemithelela yamaphoyisa ayegqoke amakhamera omzimba. Isikhathi esingaphezu konyaka, kunikezwe amakhamera ahlukahlukene okushintshana ngamakhamera ngenkathi amanye engekho. Ucwaningo lwaluyisampula eyindida yamashifu ahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene ocwaningweni. Ngemuva kwesikhathi sonyaka, imiphumela yamangalisa. Amaqembu anikezwe amakhamera omzimba abe nokuncishiswa kwezigameko zokusebenzisa amandla nge-60% kusuka ngonyaka wokuqala. Ucwaningo luphinde lwabika ukuthi izikhalazo zezakhamizi mayelana nalelo qembu elifanayo zincishiswe yi-88% ngaphezulu kwezinqumo zangonyaka owedlule. Isikhulu Samaphoyisa aseRialto sithe ukwehliswa kwesibalo sezikhalazo kubangelwa ukuthi abaphathi baziphatha kangcono noma izakhamizi ziziphatha kangcono, mhlawumbe bekuyinto encane kubo bobabili.

Kokunye ukuhlola okwenziwa ngamakhamera agqokwa ngomzimba inethiwekhi ephephile nokuthi yehlisa kanjani izikhalazo zezakhamizi, uMnyango Wamaphoyisa aseMesa wenze ucwaningo lonyaka ikakhulukazi egxile ekunciphiseni izikhalazo. Uhlelo lokushayela lwalunamaqembu amabili; Amaphoyisa okuhamba nge-50 anamakhamera abelwe amakhamera kanye ne-50 ngaphandle kwamakhamera omzimba. Womabili la maqembu ayefana emisebenzini eyabelwe yokuqapha kanye nokwanda kwabantu. Lolu cwaningo, olwenziwe ngokubambisana ne-University of Arizona, lufingqe ukuthi amaphoyisa abaphethe ngaphandle kwamakhamera omzimba abenezikhalazo eziphindwe kathathu zezakhamizi. Ngaphezu kwalokho, lolu cwaningo luphinde lwaphetha ngokuthi amaphoyisa abephethe amakhamera agqoke umzimba anokwehliswa kwe-75% ekusebenziseni izikhalazo zamandla kanye nokwehliswa kwe-40% yezikhalazo zezakhamizi ngonyaka owedlule lapho kwakukhona amakhamera omzimba ayisetshenziswa.

Zombili lezi zifundo zifakazele ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba avikela inethiwekhi kahulumeni ngoba imiphumela ethusayo ichaza ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba anciphisa izikhalazo zezakhamizi. Lokhu kungenxa yokuthi ngokwengxenye kufanele kuziphathe zombili izinhlangothi kusuka ekuvukeni kokuqoshwa kwesigameko. Isikhulu samaphoyisa aseGreensboro uKen Miller sithi sikhuthaza abaphathi bethu ukuthi bazise abantu ukuthi baqopha ngoba sicabanga ukuthi kuphakamisa isimilo kuzo zombili izinhlangothi zekhamera.

Ukuqoshwa kwevidiyo kusuka ezikhulwini ezisebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba nakho kungasetshenziswa ukulungisa izinkinga zangaphakathi zomnyango. Futhi iyithuluzi lokuqeqesha eliwusizo. Ocwaningweni lwakamuva oluvela emaphoyiseni e-Police ezweni lonke mayelana nokusetshenziswa kwevidiyo yekhamera yomzimba, ama-94% abaphendulile athi ayisebenzisa ukuze ibukezwe abaphathi ukulungisa indlela yokuziphatha kwamaphoyisa noma njengethuluzi lokuqeqesha. Ividiyo yekhamera yomzimba inenani elikhulu lezibonelo zokuqeqesha. Ngenkathi kubuyekezwa ukwakhiwa, abaphathi bangahlola izinqubomgomo zamanje futhi banqume ukuthi ingabe izibuyekezo kufanele zenziwe ngokususelwa ekuhlolweni kwezipho zangempela. Umnyango wokuqeqesha ungakhiqiza izimo ezithile eziqondile zokuqeqesha izikhulu zawo ngokususelwa kwizingcingo zangempela enkundleni. Ngaphezu kwalokho, ukuqeqeshwa kwamaphoyisa manje kungaqondana ngqo ne-ejensi eyodwa noma umnyango wezangaphakathi.

Mhlawumbe enye yezinzuzo ezinkulu ekusetshenzisweni komthetho kuzobe kungukuthwebula futhi kube nemibhalo ebhaliwe yophenyo lobugebengu. Futhi, kungenye ithuluzi elingasiza ekulweni kwecala lezigebengu. Lapho izikhulu ziphendula endaweni yesehlakalo eyisigebengu esikhulu, iningi lokugxila kwazo nokukhathalela kokuqala ukuthola indawo nokusiza izisulu ngezindlela zosizo lokuqala. Lapho beqala izingxoxo zabo futhi bezama ukuhlanganisa ngokwenzekile, kunzima ukucabanga ngayo yonke imininingwane. Ngokusebenzisa ikhamera egqoke umzimba, iphoyisa lingarekhoda okwenzekile nemininingwane yemizuzu eminingi ebingaphuthelwa. Njengoba behamba bezungeza indawo yobugebengu, bayiqophile njengoba bekunempendulo yokuqala. Leli thuluzi linganikeza ingcebo yolwazi kubaphathi abavame ukufika kahle ngemuva kweqiniso lapho kuthule futhi kungaphuthumi. Umphathi wamaPhoyisa kaDalton uParker uthi ngokungafani namakhamera asemotweni, amakhamera agqokwa ngomzimba aqopha konke okwenzekayo njengokuhamba kwamaphoyisa endaweni yesehlakalo futhi enza inhlolokhono nabantu abaningi. Amakhamera agqokwa ngomzimba abelusizo olukhulu ekusindisweni kwemininingwane efanele.

Abashushisi bendawo bayakhuthazwa futhi nezinhlangano ezibandakanya amandla ukuthi zisebenzise lobu buchwepheshe. Ukuba nerekhodi levidiyo elizokwethula enkantolo ngokuvamile kunzima ukukuvikela. EKentucky ,ummeli wendawo uvikele ukusetshenziswa kwevidiyo yekhamera egqoke umzimba. Kwenza kube lula ngabo ukuthi baqonde isikhalazo esingenzeka kungenzeka ukuthi basizakale kakhulu, ngoba awufuni iphaneli lamajaji ukuthi likubone lokhu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emacaleni odlame emndenini lapho ubufakazi bevidiyo bunikezwe enkantolo. Izikhathi eziningi, ikakhulukazi uma kukhona uhlaka lokuhlukumezeka futhi abahlukunyezwa besaba, abafuni ukucindezela amacala. Ukubutha ubufakazi kunzima kakhulu. Kuhlanganiswe nezisulu ezingenalusizo nokulingwa cishe akunakwenzeka. Ngokuhlinzeka abashushisi ngobufakazi bevidiyo lapho befika endaweni yesigameko, kuzodonsa umkhuba wokuziphatha kwabazizisulu nabasolwa kanye nanoma yikuphi ukulimala okugcinwe. Ukuhlinzeka lolu lwazi kubashushisi, bangakwazi ukwakha icala ngisho noma isisulu sinqaba ukucindezela amacala noma senqaba ukunikeza isitatimende. U-Chief Miller waseTopeka uthe uma sikhombisa abasolwa emacaleni odlame emndenini kuqoshwa ama-video aqhamuke kumakhamera agqoke isidumbu, babevame ukuvuma ukuthi umsolwa akanacala ngaphandle kokuya enkantolo.

Ukufingqa, ikhamera egqoke umzimba ixazululele izingqinamba eziningi nokukhathazeka kwabezomthetho abasebenza ngezomthetho futhi ibe inethiwekhi evikelekile kahulumeni.

Ukubuka okuphelele kwe-4255 Ukubuka kwe-1 Namuhla
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

shiya impendulo

Xhumana nathi

I-OMG Ukunakekelwa Kwekhasimende

Whatsapp

I-Singapore + 65 8333 4466

I-Jakarta + 62 8113 80221


imeyili: sales@omg-solutions.com
or
Gcwalisa ifomu lokuphenya futhi sizobuyela kuwe ngaphakathi kwama-2 Hrs

I-OMG Solutions Batam Office @ Harbourbay Ferry Isiginali

I-OMG Solutions Batam Office @ I-Harbour-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

I-OMG Solutions ithenge iyunithi lehhovisi eBatam. Ukwakhiwa kwethu kweQembu leR & D e-Batam ukuhlinzeka ngamasu amasha okungezelela ukusiza amakhasimende ethu amasha akhona kangcono.
Vakashela iHhovisi lethu eBatam @ Harborbay Ferry terminal.

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018 & 2019

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018

Uhlobo lwekhamera


Izigaba zamakhasi

   Ikhamera yokusakaza bukhoma ye-4G
   Imibhalo - Ikhamera yeWorn Worn
    ↳ Ukuqashelwa Komthetho Ukuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia
    ↳ Isidingo Samakhamera Awohloka Umzimba Nemiphumela Yawo Emaphoyiseni Nasemphakathini
    ↳ I-body-Worn Camera Technological Innovation Kuyo Yonke Iminyaka
    ↳ Kungani Amakhamera Womzimba Worn asiza Ukuphathwa Kwezomthetho?
    ↳ Imithelela kuma-Security Guards asebenzisa amakhamera we-Body-Worn Camera
    ↳ Amalungelo okusebenzisa i-Police Body-Worn Camera
    ↳ Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela
    ↳ Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn
    ↳ Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba
    ↳ Ukuvikelwa Kwenethiwekhi Kahulumeni Ngosizo lweKhamera Yomzimba
    ↳ Amakhamera we-Eva aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngamaZimboni
    ↳ Kwethulwa Kwezinhlelo Nokufunda Ngekhamera Yomzimba-Worn
    ↳ Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Worn
    ↳ Amakhamera Awe-Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Eziguli Nezempilo Ezibhedlela
    ↳ Amakhamera we-Worn Police Body Wired kulindeleke ukuba afake Ukuqashelwa kobuso
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Amasu Aphephile Asetshenziswa Nguhulumeni Ukuvikela Ipulatifomu Yekhamera Yomzimba
    ↳ Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Omboni
    ↳ Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yomzimba-Worn kanye Namakilasi
    ↳ Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera
    ↳ Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela
    ↳ Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Basezomthetho Zomthetho I-body-Worn Camera
    ↳ Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn
    ↳ Izindlela uHulumeni angazisebenzisa ukuvikela Inethiwekhi yeKhamera Yomzimba Ogcweleyo
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni
    ↳ Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe
    ↳ Imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera omzimba
    ↳ Ukuqashelwa Ubuso Kuza Kumakhamera Omzimba Wamaphoyisa
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Omzimba Ozelwe Yizimboni
    ↳ Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwayo
    ↳ Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Womzimba Worn
    ↳ I-Rise of Body-Worn Camera Technology
    ↳ Izinzuzo ezingaba khona zeKhamera yeWall Worn for Enforcing
    ↳ Inkampani Yezokuphepha - Abenza Kanjani Amaphoyisa Amakhamera Womzimba Womuntu
    ↳ Izinto ze-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa
    ↳ Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera
    ↳ Amakhamera Womzimba Wamaphoyisa Nobumfihlo
    ↳ Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho?
    ↳ Umphumela Wamakhamera Worn Worn on Guards Security
    ↳ Izihloko
    ↳ Izinzuzo zamaphoyisa agqoke amakhamera
    ↳ Izakhamizi imbono yamakhamera agqokwa ngomzimba
   Ikhamera Yomzimba Worn
    ↳ I-BWC095 - Ikhamera yeWebet Yomzimba eBetable ye-OMG
    ↳ I-BWC094 - Ikhamera ye-MiniG Worn Miniable engabizi
    ↳ I-BWC089 - i-OMG 16 Amahora Amakhulu Amancane I-bodyweight Wold Camera (I-Wide Angle 170-Degree)
    ↳ I-BWC090 - I-OMG Light Weight Police body Worn Camera for Security Guards (I-Wide Angle 170-Degree 12 Working Hrs)
    ↳ I-BWC081 - I-OMG Ultra Mini WIFI Police WornI Camera (I-140 Degree + Night Vision)
    ↳ I-BWC075 - I-OMG Umhlaba Omncane Wamaphoyisa Omzimba omncane we-Mini
    ↳ I-BWC074 - I-OMG Mini Lightisindo Yomzimba Wera Ikhamera ene-Super Video Compression - 20-25 Hrs ye-32GB [Akukho-LCD Screen]
    ↳ I-BWC058 - I-OMG Mini Worn Camera - Super Video Compression - 20-25 Hrs for 32GB
    ↳ I-BWC061 - Ama-OmG Amahora Amade [I-16 Hrs] Ukurekhoda Ikhamera Ewelwe Ngomzimba
    ↳ I-BWC055 - Ikhamera ye-Mini Card Worn ekhishwe ye-OMG
    ↳ I-OMG Light Weight WIFI Law Enforcing Body Worn Camera, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ I-BWC041 - Ikhamera ye-OMG Badge Body Worn
    ↳ Ikhamera yeWel W Mini Mini Worn, 2K Video (SPY195)
    ↳ BWC010 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera, 1296p, 170Deg, amahora ayi-12, umbono wabusuku
    ↳ I-BWC004 - I-OMG Ruggedised Casing Police Body Worn Camera
    ↳ BWC003 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera
    ↳ Ikhamera ye-OmG Wearable Button, I-Motion activated Video Recorder (SPY045B)
    ↳ Ikhamera ye-OMG WIFI ephathekayo Wearable Security 12MP, 1296P, H.264, Ukulawulwa kohlelo lokusebenza (SPY084)
   Umzimba Worn Camera Izesekeli
   Isiteshi Sokudonsa Kwekhamera Ye-Worn Worn
   Ikhamera esethiwe
   New
   Ububanzi Bomkhiqizo
   Akuhlukaniswe - Ikhamera Ezalelwa Umzimba
    ↳ I-BWC071 - Ikhamera eyengeziwe yeW Mini Mini Worn
    ↳ I-BWC066 - Amaphoyisa Amakhamera wekhanda Inhlamvu ye-Bulmet Cam Yokusiza
    ↳ Ikhamera encane ye-Mini Worn nge-Encryption [Nge-Screen LCD] (BWC060)
    ↳ I-BWA012 - Isiteshi Sokudonsa Kwamachweba we-10 - Isistimu Yokulawula Ubufakazi
    ↳ Vala isiqeshana (BWA010)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa e-Mini HD, i-12MP OV2710 i-140 yekhamera yekhamera, i-H.264 MOV, i-1080P, i-TF Max 128G, i-Long Time Work (BWC053)
    ↳ Ikhamera yesigqoko se-OMG Wifi Mini Wearable Sports Action Helmet (BWC049)
    ↳ Ikhamera ye-Mini Spy - I-Pocket ye-Pocket efihliwe i-170 Degree I-Angle Lens (SPY018)
    ↳ Ikhamera yeWord Wornable 4G Worn Wold (BWC047)
    ↳ Ikhamera ye-Smart Glass Worn Camera (BWC042)
    ↳ Amavidiyo
    ↳ I-BWC040 - Ikhamera yeWorn Wable HD body Wornable
    ↳ Ibhethri Elisuswayo - Ikhamera Eyi-Worn Worn (BWC037)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn - I-8 I-Ports Yokupaka Isiteshi (BWC036)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - 3G, i-4G, i-Wi-Fi, ukusakazwa bukhoma, Ukulawula okukude bukhoma, i-Bluetooth, i-Mobile APP (IOS + Android), i-8hrs okuqhubekayo ukuqoshwa, ukulawulwa kwesilayidi. (BWC035)
    ↳ Ikhamera Yomzimba Worn - Ikhamera Yomzimba ye-Wifi (BWC034)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - i-chipset ye-Novatek 96650, ikhadi eligciniwe Lakhelwe ngaphakathi (BWC033)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC031)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC030)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170Degree Wide angle, 128GB Max Max, Uhlobo lwebhethri olususwayo (BWC028)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170 Degree Wide angle, 128GB Max storage (BWC026)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - I-chipatek ye-Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn - Amabhethri amabili we-2500mAh angabekeka (BWC024)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn yangaphandle ekhadini le-SD (BWC021)
    ↳ Ikhamera ye-OMG 4G Worn Wold (BWC012)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa eBetting Ye-GPS Yomzimba YeBhethri Engasuswa [140deg] (BWC006)
    ↳ I-BWC007 OMG - Ikhamera ye-Ambarella A12 Yomzimba Worn / I-WIFI Yevidiyo Ebukhoma / amahora amaningi okusebenza
    ↳ I-OMG 12 Ports Body Worn Camera Docking Station (BWC001)
    ↳ Ikhamela ye-Mini Spy efihliwe (SPY006)
    ↳ Ifihliwe i-Spy efihlekile ye-Pocket Pen yekhamera yevidiyo (SPY009)
    ↳ Ikhamera yekhamera (SPY031)
    ↳ I-WIFI Pen Camera DVR, i-P2P, i-IP, i-1080P irekhodi levidyo, i-App Control (SPY086)
    ↳ I-WIFI Umhlangano Wokuqopha I-Pen, H.264,1080p, Ukutholwa Kwemoto, Ikhadi le-SD Max 128G (SPY091)
    ↳ Imikhiqizo
    ↳ Ukuqoshwa Kwedijithali Yezwi Nevidiyo, Ividiyo 1080p, Izwi 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn / Digital Evidence Management (BWC008)
    ↳ Uhlu Lokusebenza
   Ividiyo
    ↳ Amavidiyo Izithombe

Izindaba zakamuva