Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera

 • 0

Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera

Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera

Ama-BWC aqopha amadivayisi okuhloswe ukuthi agqoke iyunifomu yesikhulu sokugunyazwa komthetho, engafaka izingilazi noma izigqoko zokuvikela. Banikeza irekhodi elibanzi lezikhathi zezikhathi ngokombono wesikhulu njengoba izikhulu zisondela ezibophweni zazo zosuku nosuku. Izithombe ezisezingeni eliphakeme ezinamagoli aphezulu zibheka umbono ongaqondakali kubantu futhi zikulungele ukwenza uhlelo lokuphenya ngevidiyo, ngokwesibonelo, ukwazisa ubuso. Ama-amplifiers angaba ntekenteke ngokwanele ukubamba hhayi nje imisindo ehlobene nesimo esigxile kuso nokho ngokwengeza umsindo ohlanganisa izingxoxo zababukeli.

 

Ukuqamba kwe-BWC kukhuluma ngokwanda okubucayi kokubanzima kusukela ekuqaleni kwamakhamera ahleliwe, lapho izinhlaka ze-CCTV zazingumthetho owamukelwa kabanzi futhi zazingaqopha izithombe futhi zingazwakali. Cishe ngaleso sikhathi, izindawo zokusebenza ezahlukahlukene zokubheka ukuvikela zaseCanada zinikeze imithetho yokuqashelwa kwevidiyo yomkhakha ovulekile, obekelwe ukuphela kwalo mbiko. Ngenkathi izindinganiso eziyisisekelo zokuphepha ezungeze ukubonwa kwamavidiyo ziqhubeka njengakuqala, umhlaba njengamanje uyinkimbinkimbi ngokwedlulele. Njengoba intuthuko yokubuka ithuthuka, izinyathelo ezinkulu njalo zedatha ngayinye (kokubili ividiyo nomsindo) ziqoqelwa ezimeni ezahlukahlukene ngokuqhubekayo (zombili ezimile neziphathekayo) ezinamandla okuxhunyaniswa nenye idatha yomuntu ngamunye (ngokwesibonelo ukubonwa kobuso, imethadatha). Kunengqondo ukuthi i-LEAs izodinga ukucabanga ngokusebenzisa ubuqambi obusha ukubasiza ekwenzeni izibopho zabo. Ngasikhathi sinye, yize kunjalo, ukuqanjwa kweBWC kuveza ukuqinisekiswa kwangempela kwelungelo labantu ekuvikelweni. Siyakwemukela ukuthi ukubhekela ukucabanga kwezokuphepha kusukela ekuqaleni kungavumela ukulingana okufanele kufezeke phakathi kwezimfuneko zokuqaliswa komthetho namalungelo okuvikela abantu.

Kufanele kube nesidingo sokusebenza esibonakalayo sokuthi uhlelo lwe-BWC kuhloswe ngalo ukusidingida. Yiziphi izidingo zokusebenza ama-LEA anezimpendulo zazo ama-BWCs?

Ama-BWC akumele amukelwe ngokuyinhloko ngenxa yokuthi angabukwa njengethuluzi elidingekayo. Kufanele zigwetshwe ngokubaluleka kokubhekana nemibandela yokusebenza ecacile endaweni leyo ethunyelwa kuyo.

 

Ukusebenza:

Ingabe ama-BWC kufanele abe yimpendulo ephumelelayo yezidingo zokusebenza ezihlukanisiwe? Ama-LEA kufanele aqaphele imikhawulo yokuqamba izinto ezintsha. Izingxenye zeziqephu zingavela ngaphandle kokuhamba kwekhamera, ama-akhawunti womsindo angahle angabi khona ngenxa yobubanzi noma isisekelo sokududulana, noma iphutha lomuntu lingavula ukuqina kwezindaba futhi kunciphise ukwanela kwazo. Ngethuba lokuthi ama-akhawunti enzelwe ukusetshenziswa njengobufakazi ezinqubweni zenkantolo, ama-LEA kufanele abheke kuqala izimfanelo eziqashelwa Izinkantolo zokubekezelela izindaba njengobufakazi njengoba nje nezindlela zokubutha nobuhlakani ezihlongozwayo zokuqinisekisa ukuthi lezo zidingo ziyagcwaliseka.

Ubukhulu:

Akungabazeki ukuthi ukusetshenziswa kwama-BWC kuzoletha ukuphepha okulahlekile ngoba umlando wezinto abantu kanye nezingxoxo zabo kuyisivikelo esiyindida. Ngakho-ke, noma yikuphi ukuphazamiseka kokuvikelwa kufanele kukhawulelwe ezingeni elicabangwayo futhi lilinganiswe ngezinzuzo eziphawuleka nezicacisayo. Ngokusha okusha, kungaba nzima ukuqagela uhla oluphelele lwemiphumela emihle nemibi yezidingo zansuku zonke nenethiwekhi enikezwayo. Ukwenza ibhizinisi lokushayela izindiza kunqunywe ngokujulile njengendlela yokuhlola ukuhlola imiphumela yezokuphepha yama-BWC maqondana nezinzuzo zawo, ngaphambi kokukhetha ukuthi uzowathumela noma cha, ukuthi kuqondakala kanjani, futhi kukuziphi izimo.

 

Ukusetshenziswa Kwesibili:

Ukuvikelwa kwabasebenzi kufanele kubhekwe ngendlela efanayo. Ama-BWC angabamba izikhulu zokugunyazwa komthetho eduze kwedatha yasekhaya, eqinisekiswa ngaphansi kwemithetho evikelekile yendawo evulekile. Izindawo ezingaba khona zokukhathazeka zihlanganisa ukusebenzisa ama-akhawunti e-BWC ukusiza ukuhlolwa kokusebenza kwabasebenzi. Abamele ngokufanayo banamalungelo okuvikelwa ngaphansi kwemithetho ehlukene kanye nokuqonda okuhlanganisiwe okungaba nomthelela kuhlelo lwe-BWC.

Ngethuba lokuthi ukusetshenziswa kwama-akhawunti kufakwe kunoma yiziphi izizathu ezizuzayo ezinhlosweni zezinhlelo zohlelo lwe-BWC, ngokwesibonelo, ukulungiselela ngokusemthethweni, ukucwaninga, noma ukuhlolwa kokusebenza, lezi zinhloso ezisizayo kufanele zihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuhambisana kokusebenzisa okuthile, futhi abamele kufanele babe abafundile nxazonke mayelana nabo. Ngokunjalo, kumele kubekwe imigomo yokuhlanganisa amandla okuvikela, isibonelo, ukufihla ukuqonda kanye nanoma yikuphi okubonakalayo okuhlukanisayo, kanye nokuvimbela umlando ngokuqukethwe okubucayi.

 

Amaphrojekthi we-Pilot:

Ukucabanga kokusebenzisa uhlelo lwe-BWC kuyamangaza, futhi imisebenzi yokushayela izindiza ichazwa njengesinyathelo esiphambili sokwamukelwa okude. Kujayelekile ukwenza okuhle lapho kuthunyelwa intuthuko entsha, ukubanikeza inkundla endaweni esinqunyelwe. Ngokwethuba lokuthi i-LEA ikhethe ukuthi amukele ama-BWCs kufanelekile, umsebenzi wokushayela izindiza uzobonisa indlela ama-BWC enza ngayo ngempela esimweni sawo nokuthi ngabe lokhu kuveza imiphumela emihle efeza inhloso yohlelo. Umsebenzi wokushayela indiza ngokufanayo angafundisa ukwakheka mayelana nesakhiwo sendlela engenakuphikwa, izidingo zokulungiselela ezifanele, nokubhekwa okudingakalayo.

Ukubusa Nokubika:

 • Indlela yokubonisana yokudlulisela ama-BWCs, okubandakanya izinhloso zohlelo kanye nezidingo zokusebenza.
 • Ochwepheshe bokuphatha bokuqoqa idatha yomuntu ngamunye ngaphansi kohlelo.
 • Imisebenzi nemisebenzi yabasebenzi maqondana nama-BWC kanye nezincwadi zabo.
 • Izindlela zokusetha ukurekhoda okucacile okungagxili futhi ngaphezu kwalokho ukuvula nokuvala ama-BWC, kufanelekile.
 • Ukuhlelwa komhlahlandlela wokusebenza nokulungiselela abamele ukuqiniseka ukuthi izikhulu ziyakuqonda ukwabiwa kwezokuphepha kwama-BWC futhi ziyazi ngezibopho zazo ngaphansi kwale mikhakha namasu.
 • Ukuvikelwa kokuphepha kwabamele imininingwane yabo ebanjwe ama-BWCs.
 • Ukwabiwa kwesibopho maqondana nokuqinisekisa ukuthi amalungiselelo namasu we-BWC ayalandelwa, ngokuzibophezela okukhulu kanye nomholi omkhulu wenhlangano.
 • Imiphumela yokungahambelani nezindlela nezinhlelo.
 • Ilungelo labantu lohlelo lokusebenza. Abantu kufanele bafundiswe ukuthi babe nelungelo lokufaka umbuzo enhlanganweni eyengamele ezokuphepha ye-LEA maqondana nokuphathwa komlando oqukethe imininingwane yomuntu ngamunye ukunquma ukuthi ngabe sekwephulwe yini umthetho wokuvikela.
 • Isidingo sokuthi noma yiziphi izivumelwano phakathi kwama-LEA nezinhlangano ezingcweti zangaphandle zinquma ukuthi izindaba zihlala kulawulo lwe-LEA futhi zincike emithethweni yokuvikela impahla.
 • Ilungiselelo lokubuyekezwa kwangaphakathi kwesiko kohlelo lwe-BWC ukuze kubhekwane nokungaguquki necebo, amasu nemithetho yokuphepha ngezinto ezibonakalayo. Ukubuyekezwa kufanele kufake inhlolokhono yokuthi ukubhekwa kwe-BWC kuhlala kumenyezelwa yini ngezizathu ezishiwo lolu hlelo.
 • Ngaphakathi ngecebo le-PIA, ilungiselelo lama-PIAs nganoma yisiphi isikhathi lapho kukhona ukulungisa okukhulu kulolo hlelo.
 • Igama nemininingwane yokuxhumana yomuntu ongaphendula imibuzo evela kubantu abajwayelekile.

 

 

 

Ukusetshenziswa nokudalulwa kokuqoshwa:

 • Izimo lapho umlando wezinkathi ungabonakala khona. Inhlolovo kumele yenzeke nje esakhiweni sokwazi. Uma kwenzeka kungabazeki ukuthi kukhona ubugebengu obenzekile futhi bekungekho zimangalo zokungalungi, incwadi yezemibhalo akufanele ibonwe.
 • Izizathu zokuthi ama-akhawunti asetshenziswe noma yiziphi izimo ezivinjelayo noma inqubo, ngokwesibonelo, ukuvimba into ethambile kusukela ezinsizeni ezisetshenziselwa izinhloso zokulungiselela.
 • Imikhawulo echaziwe ekusetshenzisweni kokuhlolwa kwevidiyo nomsindo.
 • Izimo ama-akhawuntari angembulwa ngaphansi kwazo abantu bebonke, ucabange noma yimaphi, futhi nemingcele nganoma yisiphi isambulo esinjalo. Isibonelo, ubuso kanye nezimpawu zokubona abantu bangaphandle kufanele zigqashelwe futhi namaphimbo akhuliswe ngawo wonke amathuba.
 • Izimo lapho imibiko yezindaba ingembulwa ngaphansi kwenhlangano ngaphandle, kososesheni, ukwenza isibonelo, kwamanye amahhovisi kahulumeni ekuhlolweni okusebenzayo, noma kubahambeli abasemthethweni njengengxenye yenqubo yokuvulwa kwenkantolo.

 

Ukuvikela nokuphendula ukwephulwa:

 • Ukuvikelwa kwezokuphepha kusetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi ama-akhawunti awatholakalanga ngokungafanele noma aguqulwe.
 • Isakhi sokulawula noma ikuphi ikhefu lapho idatha yomuntu ngamunye itholakala ngaphandle kokugunyazwa noma ukutholwa ngokungahambisani namalungiselelo emithetho efanele yokuvikela.

 

Ukufinyelela kokuqoshwa ngabantu:

 • Inqubo yokuphendula ezimfunweni zokufinyelela ezincwadini zomlando, kufaka phakathi ukufinyelela kwemininingwane yomuntu ngamunye kanye nokufinyelela kuzidingo zedatha ngaphansi kwemithetho yemininingwane, njengabantu abacela ukulungisa kabusha imininingwane yabo. Lokhu kufaka igama nemininingwane yokuxhumana yomuntu okudingwa ukuthi kufinyelelwe kuye izidingo ezinjalo.

 

Ukugcinwa nokucekelwa phansi kwamarekhodi:

 • Isikhathi sokugcinwa nokuhlinzekwa kokulahlwa

Lezi zindlela nezindlela kufanele zenziwe zifinyeleleke kubantu bonke ukuze kuthuthukiswe ukuqondakala nokuziphendulela. Ukukhombisa obala ukuthi amasu nezindlela zikhona futhi iziphathimandla zibhekele ukuzimisa kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo abantu okuphepha akhona

kuqinisekiswe ngokwanele. Imibhalo kumele ngokufanayo ikhombise ubufakazi bokuthi kuxoxiswane ngenethiwekhi nokuzibophezela njengokuqonda kokuzwela komphakathi.

 

Isiphetho

Ama-BWC akaqophi nje kuphela imisebenzi nenkulumo yomuntu, kepha futhi ngaphezu kwalokho ubudlelwano babantu nabanye ngaphakathi kokusebenza komlando, kufaka phakathi abangani, izihlobo, izibukeli, abantu abaxhashazwayo nabasolwa. I-akhawunti yabantu abasebenzisa ama-BWC iphakamisa ingozi ephawulekayo ekuphepheni okukodwa, futhi ama-LEAs kumele agxile ekuthumeleni nje ama-BWC ezingeni futhi ngendlela ebheka futhi eqinisekise ilungelo labantu kanye nabasebenzi ekuvikeleni ngakunye.

Ukubuka okuphelele kwe-4175 Ukubuka kwe-5 Namuhla
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

shiya impendulo

Xhumana nathi

I-OMG Ukunakekelwa Kwekhasimende

Whatsapp

I-Singapore + 65 8333 4466

I-Jakarta + 62 8113 80221


imeyili: sales@omg-solutions.com
or
Gcwalisa ifomu lokuphenya futhi sizobuyela kuwe ngaphakathi kwama-2 Hrs

I-OMG Solutions Batam Office @ Harbourbay Ferry Isiginali

I-OMG Solutions Batam Office @ I-Harbour-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

I-OMG Solutions ithenge iyunithi lehhovisi eBatam. Ukwakhiwa kwethu kweQembu leR & D e-Batam ukuhlinzeka ngamasu amasha okungezelela ukusiza amakhasimende ethu amasha akhona kangcono.
Vakashela iHhovisi lethu eBatam @ Harborbay Ferry terminal.

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018 & 2019

I-Singapore Top 500 Enterprises 2018

Uhlobo lwekhamera


Izigaba zamakhasi

   Ikhamera yokusakaza bukhoma ye-4G
   Imibhalo - Ikhamera yeWorn Worn
    ↳ Ukuqashelwa Komthetho Ukuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia
    ↳ Isidingo Samakhamera Awohloka Umzimba Nemiphumela Yawo Emaphoyiseni Nasemphakathini
    ↳ I-body-Worn Camera Technological Innovation Kuyo Yonke Iminyaka
    ↳ Kungani Amakhamera Womzimba Worn asiza Ukuphathwa Kwezomthetho?
    ↳ Imithelela kuma-Security Guards asebenzisa amakhamera we-Body-Worn Camera
    ↳ Amalungelo okusebenzisa i-Police Body-Worn Camera
    ↳ Ikhamera Esebenzisa Umzimba: Amasu Azosiza Ezibhedlela
    ↳ Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn
    ↳ Amaphuzu Okufanele Ukwaziwe Ngaphambi kokuthengwa Kwekhamera Etshelwe Umzimba
    ↳ Ukuvikelwa Kwenethiwekhi Kahulumeni Ngosizo lweKhamera Yomzimba
    ↳ Amakhamera we-Eva aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngamaZimboni
    ↳ Kwethulwa Kwezinhlelo Nokufunda Ngekhamera Yomzimba-Worn
    ↳ Izinqubo Zokusebenzisa Amakhamera Womzimba Worn
    ↳ Amakhamera Awe-Worn-Worn: Ukuthuthukisa Ubudlelwano Bezisebenzi Eziguli Nezempilo Ezibhedlela
    ↳ Amakhamera we-Worn Police Body Wired kulindeleke ukuba afake Ukuqashelwa kobuso
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Amasu Aphephile Asetshenziswa Nguhulumeni Ukuvikela Ipulatifomu Yekhamera Yomzimba
    ↳ Izinzuzo Zamakhamera Omzimba Omboni
    ↳ Ukufeza Uhlelo lweKhamera Yomzimba-Worn kanye Namakilasi
    ↳ Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera
    ↳ Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela
    ↳ Ukukhuthaza Ukuqashelwa Kwobuso Kwabaphathi Basezomthetho Zomthetho I-body-Worn Camera
    ↳ Ukunquma Ikhamera Efanele Yomzimba-Worn
    ↳ Izindlela uHulumeni angazisebenzisa ukuvikela Inethiwekhi yeKhamera Yomzimba Ogcweleyo
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni
    ↳ Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe
    ↳ Imihlahlandlela yokusetshenziswa kwamakhamera omzimba
    ↳ Ukuqashelwa Ubuso Kuza Kumakhamera Omzimba Wamaphoyisa
    ↳ Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele
    ↳ Inethiwekhi Ephephile Yekhamera Yomzimba ye-Worn-Worn
    ↳ Ukusetshenziswa Kwamakhamera Omzimba Ozelwe Yizimboni
    ↳ Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwayo
    ↳ Umqondo Wokuhlala Wamakhamera Womzimba Worn
    ↳ I-Rise of Body-Worn Camera Technology
    ↳ Izinzuzo ezingaba khona zeKhamera yeWall Worn for Enforcing
    ↳ Inkampani Yezokuphepha - Abenza Kanjani Amaphoyisa Amakhamera Womzimba Womuntu
    ↳ Izinto ze-5 Ongazazi Ngamakhamera Womzimba Wamaphoyisa
    ↳ Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera
    ↳ Amakhamera Womzimba Wamaphoyisa Nobumfihlo
    ↳ Ngabe amakhamera agqoke umzimba asize kanjani ezomthetho?
    ↳ Umphumela Wamakhamera Worn Worn on Guards Security
    ↳ Izihloko
    ↳ Izinzuzo zamaphoyisa agqoke amakhamera
    ↳ Izakhamizi imbono yamakhamera agqokwa ngomzimba
   Ikhamera Yomzimba Worn
    ↳ I-BWC095 - Ikhamera yeWebet Yomzimba eBetable ye-OMG
    ↳ I-BWC094 - Ikhamera ye-MiniG Worn Miniable engabizi
    ↳ I-BWC089 - i-OMG 16 Amahora Amakhulu Amancane I-bodyweight Wold Camera (I-Wide Angle 170-Degree)
    ↳ I-BWC090 - I-OMG Light Weight Police body Worn Camera for Security Guards (I-Wide Angle 170-Degree 12 Working Hrs)
    ↳ I-BWC081 - I-OMG Ultra Mini WIFI Police WornI Camera (I-140 Degree + Night Vision)
    ↳ I-BWC075 - I-OMG Umhlaba Omncane Wamaphoyisa Omzimba omncane we-Mini
    ↳ I-BWC074 - I-OMG Mini Lightisindo Yomzimba Wera Ikhamera ene-Super Video Compression - 20-25 Hrs ye-32GB [Akukho-LCD Screen]
    ↳ I-BWC058 - I-OMG Mini Worn Camera - Super Video Compression - 20-25 Hrs for 32GB
    ↳ I-BWC061 - Ama-OmG Amahora Amade [I-16 Hrs] Ukurekhoda Ikhamera Ewelwe Ngomzimba
    ↳ I-BWC055 - Ikhamera ye-Mini Card Worn ekhishwe ye-OMG
    ↳ I-OMG Light Weight WIFI Law Enforcing Body Worn Camera, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ I-BWC041 - Ikhamera ye-OMG Badge Body Worn
    ↳ Ikhamera yeWel W Mini Mini Worn, 2K Video (SPY195)
    ↳ BWC010 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera, 1296p, 170Deg, amahora ayi-12, umbono wabusuku
    ↳ I-BWC004 - I-OMG Ruggedised Casing Police Body Worn Camera
    ↳ BWC003 - I-OMG Mini Police Body Worn Camera
    ↳ Ikhamera ye-OmG Wearable Button, I-Motion activated Video Recorder (SPY045B)
    ↳ Ikhamera ye-OMG WIFI ephathekayo Wearable Security 12MP, 1296P, H.264, Ukulawulwa kohlelo lokusebenza (SPY084)
   Umzimba Worn Camera Izesekeli
   Isiteshi Sokudonsa Kwekhamera Ye-Worn Worn
   Ikhamera esethiwe
   New
   Ububanzi Bomkhiqizo
   Akuhlukaniswe - Ikhamera Ezalelwa Umzimba
    ↳ I-BWC071 - Ikhamera eyengeziwe yeW Mini Mini Worn
    ↳ I-BWC066 - Amaphoyisa Amakhamera wekhanda Inhlamvu ye-Bulmet Cam Yokusiza
    ↳ Ikhamera encane ye-Mini Worn nge-Encryption [Nge-Screen LCD] (BWC060)
    ↳ I-BWA012 - Isiteshi Sokudonsa Kwamachweba we-10 - Isistimu Yokulawula Ubufakazi
    ↳ Vala isiqeshana (BWA010)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa e-Mini HD, i-12MP OV2710 i-140 yekhamera yekhamera, i-H.264 MOV, i-1080P, i-TF Max 128G, i-Long Time Work (BWC053)
    ↳ Ikhamera yesigqoko se-OMG Wifi Mini Wearable Sports Action Helmet (BWC049)
    ↳ Ikhamera ye-Mini Spy - I-Pocket ye-Pocket efihliwe i-170 Degree I-Angle Lens (SPY018)
    ↳ Ikhamera yeWord Wornable 4G Worn Wold (BWC047)
    ↳ Ikhamera ye-Smart Glass Worn Camera (BWC042)
    ↳ Amavidiyo
    ↳ I-BWC040 - Ikhamera yeWorn Wable HD body Wornable
    ↳ Ibhethri Elisuswayo - Ikhamera Eyi-Worn Worn (BWC037)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn - I-8 I-Ports Yokupaka Isiteshi (BWC036)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - 3G, i-4G, i-Wi-Fi, ukusakazwa bukhoma, Ukulawula okukude bukhoma, i-Bluetooth, i-Mobile APP (IOS + Android), i-8hrs okuqhubekayo ukuqoshwa, ukulawulwa kwesilayidi. (BWC035)
    ↳ Ikhamera Yomzimba Worn - Ikhamera Yomzimba ye-Wifi (BWC034)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - i-chipset ye-Novatek 96650, ikhadi eligciniwe Lakhelwe ngaphakathi (BWC033)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC031)
    ↳ Ikhamera yeWild Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-140Degree Wide angle, 128GB Max Max, GPS eyakhelwe ngaphakathi (BWC030)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170Degree Wide angle, 128GB Max Max, Uhlobo lwebhethri olususwayo (BWC028)
    ↳ Ikhamera yeWorn Worn - I-Ambarella A7LA50 chipset, i-170 Degree Wide angle, 128GB Max storage (BWC026)
    ↳ Ikhamera ye-Worn Worn - I-chipatek ye-Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn - Amabhethri amabili we-2500mAh angabekeka (BWC024)
    ↳ Ikhamera ye-Body Worn yangaphandle ekhadini le-SD (BWC021)
    ↳ Ikhamera ye-OMG 4G Worn Wold (BWC012)
    ↳ Ikhamera yamaphoyisa eBetting Ye-GPS Yomzimba YeBhethri Engasuswa [140deg] (BWC006)
    ↳ I-BWC007 OMG - Ikhamera ye-Ambarella A12 Yomzimba Worn / I-WIFI Yevidiyo Ebukhoma / amahora amaningi okusebenza
    ↳ I-OMG 12 Ports Body Worn Camera Docking Station (BWC001)
    ↳ Ikhamela ye-Mini Spy efihliwe (SPY006)
    ↳ Ifihliwe i-Spy efihlekile ye-Pocket Pen yekhamera yevidiyo (SPY009)
    ↳ Ikhamera yekhamera (SPY031)
    ↳ I-WIFI Pen Camera DVR, i-P2P, i-IP, i-1080P irekhodi levidyo, i-App Control (SPY086)
    ↳ I-WIFI Umhlangano Wokuqopha I-Pen, H.264,1080p, Ukutholwa Kwemoto, Ikhadi le-SD Max 128G (SPY091)
    ↳ Imikhiqizo
    ↳ Ukuqoshwa Kwedijithali Yezwi Nevidiyo, Ividiyo 1080p, Izwi 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
    ↳ Ikhamera yeWall Worn / Digital Evidence Management (BWC008)
    ↳ Uhlu Lokusebenza
   Ividiyo
    ↳ Amavidiyo Izithombe

Izindaba zakamuva