Video - Máy ảnh đeo trên cơ thể


Những người điều hành trại sử dụng camera thân trong các hoạt động ngoài trời có yếu tố cao sau cái chết của học sinh ACS (I)

https://www.straitstimes.com/sport/schools/camp-operators-to-use-body-cameras-to-enhance-safety-in-high-element-outdoor

 


Máy ảnh cơ thể - Video giới thiệu


Máy ảnh cơ thể - Hướng dẫn đào tạo bằng video

 


Máy ảnh cơ thể - Video Phim


Máy ảnh cơ thể - Video khác

5158 Tổng số lượt xem Số lượt xem 10 hôm nay
In thân thiện, PDF & Email