تعریف: د WH Tan - د بېسیم د مخنیوی د مرحلې الارم

"د OMG فرش چوټ الارم ښه کار کړی ځکه چې موږ یو اونۍ وړاندې نصب کړی و. موږ د مور خواښې په تشناب کې ځوړند و، چې پدې وروستیو کې پیښ شوي و. بستر، په ځانګړي ډول د شپې څخه، دا د لیری بېسیم الارم حرکت کوي، او د هغې کورنۍ او کورني مرستي کولی شي چې ژر تر ژره ځواب ویلو ته ځواب ووايي، هغه حتی د غلا کولو لپاره پرته د هغه اندیښنې له مینځه وړلې. کولی شي ښه ویده شي پدې پوهیږو چې موږ کولی شو د وخت په اوږدو کې ورته اړتیا ولرو ترڅو مرستې ته اړتیا ولرو "

تعریف: د WH Tan - د بېسیم د مخنیوی د مرحلې الارم

(WH Tan)

نور تعریفونه