ਪ੍ਰਸੰਸਾਤਮਕ: WH ਟੈਨ - ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਈਟ ਅਲਾਰਮ

"ਓ.ਐਮ.ਜੀ. ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਅਲਾਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਿਸਤਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ "

ਪ੍ਰਸੰਸਾਤਮਕ: WH ਟੈਨ - ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਈਟ ਅਲਾਰਮ

(WH ਟੈਨ)

ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ