Gebruik van door het lichaam gedragen camera's door industrieën

 • 0
Gebruik van Body-camera's door industrieën

Gebruik van door het lichaam gedragen camera's door industrieën

Het gebruik van Body-camera's door bedrijfstakken zoals groothandel, detailhandel, financiën, verzekeringen, landbouw, bouw, mijnbouw, transport, communicatie, elektriciteit, gas, sanitair en onroerend goed kan met recht worden gezegd als behoefte van het uur. Deze industrieën zijn begonnen beveiligingspersoneel uit te rusten met op het lichaam gedragen camera's in een poging hun bedrijf te beschermen tegen misbruik en aanvallen van het publiek.

Onderzoek naar het gebruik van op het lichaam gedragen camera's leert dat er een groot verschil is in de statistieken voor en na misbruik, geweld en bedreigingen in de bovengenoemde industrieën. Veel bazen stelden een op het lichaam gedragen camera voor als een zeer constructief apparaat dat veel van hun problemen heeft opgelost. Hier bespreken we het gebruik van op het lichaam gedragen camera's door industrieën in de volgende lijnen:

Groot-en detailhandel:

De effectiviteit van op het lichaam gedragen camera's als technologie voor rechtshandhaving even belangrijk voor beveiligingspersoneel in de groothandel en in de winkel. Winkels zoals Wal-Mart's VK begonnen beveiligers uit te rusten met op het lichaam gedragen camera's in een poging hun bedrijf te beschermen tegen misbruik en aanvallen van het publiek.

Paddy Lillis, algemeen secretaris van de Union of Shop, Distributive and Allied Workers in Manchester, zegt dat de op het lichaam gedragen camera's ongetwijfeld een afschrikwekkend effect hebben en zeer steun verlenen aan dergelijke maatregelen gericht op het verminderen van bedreigingen, geweld en misbruik op het werk.

USDAW merkt op dat een onderzoek onder winkelmedewerkers duidt op een toename van het geweld met 25% met meer dan 230-aanvallen op de werknemers in de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk.

Eén cameraverkoper ziet weinig verschil tussen het gebruik van lichaamscamera's bij wetshandhaving en winkelbeveiliging. Het basisdoel van camera's die op het lichaam worden gedragen, is het verminderen van geweld jegens de camera-drager, het leveren van bewijs van interactie die is genomen om in te stemmen met of zich te verzetten tegen eventuele aantijgingen en een onbevooroordeeld en eerlijk beeld van een incident geven.

Op het lichaam gedragen camera's zijn de CCTV-camera's een stap voor, omdat deze geen audio heeft. Op het lichaam gedragen camera's bieden extra ondersteuning en bewijsverzamelmogelijkheden omdat ze audio en video vastleggen.

Het gebruik van op het lichaam gedragen camera's in bedrijven, waaronder detailhandelaren, ziekenhuizen, sportcentra en uitgaansgelegenheden, is niet veel veranderd in de toepassing ervan. Lees Hayes, een onderzoekswetenschapper aan de Universiteit van Florida, zegt dat hij de winkels in de Verenigde Staten van Amerika kent die camera's op het lichaam dragen, maar hij weigert de namen van de bedrijven bekend te maken.

Het team van Hayes werkt momenteel samen met een handelaar om een ​​experiment te ontwikkelen waarbij medewerkers van parkeerterreinen zoals bewakers en karverzamelaars uitgerust zijn met op het lichaam gedragen camera's bij gekozen winkels. Ze zullen worden geanalyseerd met betrekking tot niet-camera dragende medewerkers in eenzelfde aantal winkels met demografisch parallelle locaties en klantenbestanden, waarbij functies worden vergeleken, bijvoorbeeld hoe vaak werknemers om assistentie of informatie worden gevraagd, het aantal klachten en gevallen van meningsverschillen. Hayes zegt dat de test in de daaropvolgende drie tot zes maanden zou moeten gebeuren.

Samenvattend: het gebruik van op het lichaam gedragen camera's is de afgelopen jaren behulpzaam gebleken bij het verminderen van geweld. De parkeerplaats van werknemers in Schotland droeg camera's op het hoofd. Aan het einde van het onderzoek werd bewezen dat het personeel met een op het lichaam gedragen camera werd blootgesteld aan minder mishandeling door het publiek. Evenzo werd in City Centre Management in Belfast, Noord-Ierland, een ander experiment uitgevoerd op belangrijke winkellocaties en bijgevolg was er een daling van 43% in winkeldiefstal. Deze resultaten laten zien dat op het lichaam gedragen camera's een grote verandering teweegbrengen in de vermindering van geweld.

Landbouw:

De effectiviteit van op het lichaam gedragen camera's als bewakingstechnologie is ook belangrijk voor agrarische formulieren en tuinbewakers om diefstal en indringers te controleren. De boomgaarden hebben altijd een dreiging van dieven die proberen fruit te stelen. Mevrouw Patricia Corcoran is de eigenaar van aardbeiboomgaarden in Californië. Ze gaf een op het lichaam gedragen camera aan haar bewakers omdat ze zich zorgen maakte over diefstal. Niet alleen op het lichaam gedragen camera's identificeerden de dieven, maar controleren ook diefstal uit haar boomgaarden.

Het is ook handig om de landarbeiders in de gaten te houden, omdat CCTV-camera's geen audio kunnen opnemen, terwijl de op het lichaam gedragen camera zowel audio als video kan vastleggen. Het is mogelijk dat de landarbeiders betrokken zijn bij diefstal en andere wangedrag. Als een indringer de boomgaard of de agrarische boerderij probeert binnen te gaan en probeert te stelen of schade toe te brengen, kunnen op het lichaam gedragen camerabeelden de indringer identificeren.

Het onderzoek op basis van meningen van boeren en boeren geeft aan dat het gebruik van op het lichaam gedragen camera's het percentage ongewenste incidenten in landbouwbedrijven en boomgaarden verminderde.

Mevrouw Patricia Corcoran bewondert de prestaties van op het lichaam gedragen camera's die haar gewenste resultaten geven omdat ze zich zorgen genoeg maakte over het probleem van diefstal in haar boomgaarden. Ze adviseert de andere boeren om een ​​op het lichaam gedragen camera te gebruiken om activiteiten van landarbeiders in de gaten te houden en diefstal te controleren.

Mining:

Mijnbouw is een zeer risicovolle industrie en minderjarigen hebben tijdens hun werkzaamheden veel problemen en soms staat hun leven op het spel. Evenzo worden mijnbouwbedrijven geconfronteerd met een teveel aan beveiligingsrisico's die betrouwbare videobewaking kan verminderen. Het gebruik van op het lichaam gedragen camera's vermindert het beveiligingsrisico in de mijnindustrie.

Mijnbouwcamerabeveiliging is nuttig op de volgende manieren:

* Zorgt ervoor dat werknemers de veiligheidsprotocollen volgen
* Voorkomt diefstal en wrakstukken
* Bewaakt manipulatie van afvalmateriaal
* Voorkomt dat indringers en onbevoegde personen toegang krijgen
* Maakt mobiele weergave mogelijk om off-site in de gaten te houden
* Legt overtredingen van beveiligings- en veiligheidsregels vast
* Geeft een duidelijk beeld van de mijnsite
* Monitor redenen voor mijnongevallen

Bouw:

We horen allemaal en geloven echt dat veiligheid van vitaal belang is. In de industriële bouwsector is de veiligheid van een individu essentieel. Onderzoek naar de veiligheid in de bouwsector kost veel tijd en is vaak erg afhankelijk van het verkrijgen van exacte gegevens van werknemers die betrokken zijn bij of getuigen zijn van gebeurtenissen die ter plaatse plaatsvinden. Een van onze vrienden vertelde me dat zijn bedrijf een experiment had uitgevoerd met het gebruik van bodycamera's voor de bouw. Het was een kleine groep werknemers van 5 tot 10-personen. Het doel van het experiment was om feiten en cijfers te krijgen over verschillende incidenten die zich voordoen in de bouwsector. Het bedrijf zou de getuigenis hebben van werknemers- en audio- / videogegevens over wat er gebeurde tijdens alle activiteiten van het bouwen van een gebouw.

De bouwbedrijven organiseren zelden zulke experimenten. Bovengenoemd experiment was zeer vruchtbaar om ervaringen op te doen en meer veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit opent een nieuwe Pandora's Box met vragen op vakbondswebsites die fotografie en video van werknemers reguleren en heeft ook implicaties voor de rechten van werknemers die moeten worden aangepakt. Dit onderzoek onder 5 tot 10 werknemers bij een bouwbedrijf geeft aan dat het gebruik van op het lichaam gedragen camera's zeer nuttig is voor de bouwsector. Door het gebruik van BWC's kunnen we omwentelingen identificeren die de veiligheid van bouwmedewerkers in gevaar brengen.

Productie:

Op het lichaam gedragen camera's spelen een belangrijke rol bij het bewaken van uw fabriek. Het kunnen observeren van uw magazijn of productie-installatie gaat een lange weg wanneer beveiliging een zorg is. Wanneer u uw fabriek in de gaten houdt, zal deze waarschijnlijk de prestaties ervan verbeteren, omdat deze de hele tijd onder uw toezicht blijft. Het geven van lichaamscamera's aan uw fabrieksarbeiders kan diefstal en andere misdaden afschrikken. U kunt de schade en andere verliezen controleren door camerabewaking op het lichaam. Wanneer een persoon weet dat hij onder toezicht van camera's staat, vermijdt hij het plegen van misdaden. Bovendien kan met high-definition camera's, zelfs als een persoon een misdrijf probeert te plegen in de fabriek, al zijn activiteiten vastleggen. Door 24 / 7 dekking weet u altijd wat er gaande is in uw faciliteit, inclusief talloze locaties op elk moment.

Met 24-uurs bewaking kunt u observeren of werkgerelateerde verliezen te wijten waren aan nalatigheid van de werknemer, niet aan het volgen van protocollen, defecte apparatuur, enzovoort. Zelfs als iedereen in uw fabriek 100% van de tijd enorm voorzichtig is, kunnen er nog steeds ongelukken gebeuren en het hebben van beveiligingscamera's in de kraag van uw fabrieksarbeider zal u niet alleen gemoedsrust geven, maar ook de verzekeringskosten verlagen.

Wanneer werknemers en beveiligingspersoneel in de fabriek van de fabriek onder toezicht staan ​​van op het lichaam gedragen camera's, zullen ze proberen beter te presteren. Op deze manier kunt u de prestaties en efficiëntie van de fabriek in uw fabriek verbeteren.

Vervoer:

Collin Green, Security Manager voor Southern Railway, Verenigd Koninkrijk, werd zich bewust van de noodzaak van een hulpmiddel dat als afschrikmiddel zou fungeren en de noodzaak om bewijs te verzamelen tijdens de dienst. Voor dit doel deed hij een onderzoek en vond een media die de functie had die we zochten. Hij vond op het lichaam gedragen camera's zeer nuttig voor zijn afdeling. Hij noemde het zeer nuttig om de activiteiten op hun afdeling te volgen. Toen de heer Colin Green de leiding overnam van het kantoor van Security Manager van Southern Railway, leidde het Verenigd Koninkrijk een team van Rail Neighborhood-officieren die op treinen en stations in het zuiden van Engeland opereren. De heer Colin onderzoekt de haalbaarheid om in de toekomst meer Reveal op het lichaam gedragen camera's te kopen om het gereedschap tot een persoonlijke zorg te maken.

Financiering was in de eerste plaats van netwerkrail essentieel voor de camera's. Ze begonnen de camera's in Railway te gebruiken.

Welk verschil brengen op het lichaam gedragen camera's in de spoorweg?

Het zicht is met de camera's toegenomen. Het beveiligingspersoneel van Southern Railway draagt ​​jassen die leken op een politie-uniformjas. Soms kunnen ze een uitdaging zijn wanneer ze omgaan met agressieve mensen of dronken. Ze hebben een verschil waargenomen in het gedrag van mensen, omdat wanneer de massa het gevoel heeft dat de camera aanstaat, ze zich niet misdragen. De eerste keer dat ze de beelden gebruikten als bewijs toen ze een video toonden aan een bezorgde persoon, die schuldig werd bevonden, ontving de boete.

Communicatie:

In In het huidige tijdperk van digitale technologie hebben communicatie-organisaties, zoals AT&T, T-Mobile, Verizon Communications, Charter Communications, enz. in de Verenigde Staten van Amerika cameratoezicht nodig om hun efficiëntie te vergroten. Hoewel een CCTV-camera zo belangrijk is, kan hij audio vastleggen en alleen videobewaking bieden als op het lichaam gedragen camera's een plaats hebben in het perspectief van veiligheid. Ze bieden een eersteklas videobewakingssysteem met audio- en video-opnamen. Met het oog op deze feiten proberen bedrijven als Charter Communication, AT&T, Verizon Communications, enz. De beveiligingscapaciteit van hun bedrijven te vergroten door op het lichaam gedragen camera's te leveren aan hun beveiligingspersoneel.

Mobilink is een beroemd communicatiebedrijf in Pakistan. Een incident van diefstal vond plaats in de Faisalabad-franchise. Een persoon beroofde kabels, maar het beveiligingspersoneel kon geen bewijs leveren omdat ze geen op het lichaam gedragen camera's hadden. Dit voorbeeld geeft aan hoe op het lichaam gedragen camera's essentieel zijn voor communicatiebedrijven.

Electric:

Elektrisch installaties zijn zeer gevaarlijk omdat zelfs een lichte onzorgvuldigheid het leven tot een individu kan maken. De effectiviteit van op het lichaam gedragen camera's als bewakingstechnologie is ook belangrijk voor de elektrische afdeling.

De voordelen van het gebruik van op het lichaam gedragen camera's in een elektrisch bedrijf:

 • Beperk de werknemers om zich tijdens hun werkuren aan de veiligheidsregels te houden, omdat zelfs een lichte onzorgvuldigheid door de werknemers hen ernstige schade toebrengt. Om een ​​ernstig incident te controleren, is het essentieel om alle veiligheidsregels en -voorschriften na te leven.
 • Houd de indringers en onbevoegden buiten de jurisdictie van het elektrische bedrijf, niet alleen om schade te controleren, maar ook om hen te beschermen tegen de gevaarlijke elektrische installaties.
 • Controleer of de werknemers zich aan de regels van het bedrijf houden of niet
 • Let op het manipuleren van afvalmateriaal
 • Vermijd stelen en ruïnes
 • Houd afval in de gaten
 • Mobiele weergave toestaan ​​voor off-site in de gaten te houden
 • Monitor oorzaken van ongevallen en andere verliezen

Gas:

Veel technologische trends bepalen de gas- en oliemarkt. Exxon Mobil, het toonaangevende olie- en gasbedrijf in de Verenigde Staten van Amerika, heeft op het lichaam en in het veld camera's op het lichaam gedragen. Het doel van camerabewaking is om de efficiëntie van de beveiliging te vergroten en het personeel in het veld waakzaam te houden. Door het gebruik van op het lichaam gedragen camera's door beveiligings- en veldpersoneel wil het bedrijf doelen nastreven:

 • Zorgt voor veiligheidsregels
 • Houdt de indringers en onbevoegden buiten de jurisdictie van het olieveld
 • Bewaakt de werknemers of ze zich aan de regels van het bedrijf houden of niet
 • Krijgt een beeld van het gasproductieveld
 • Neemt manipulatie van afvalmateriaal waar
 • Vermijdt stelen en ruïnes
 • Houdt afvalmateriaal in de gaten
 • Maakt mobiel bekijken voor off-site in de gaten te houden
 • Monitor oorzaken van ongevallen en andere verliezen

Sanitaire Dienst:

By met op het lichaam gedragen camera's in sanitair, kunnen interne omstandigheden van sanitaire rioleringen en residentiële servicelijnen worden geïnspecteerd en geëvalueerd terwijl beelden in realtime worden vastgelegd. U zult de verschillende problemen en hun aard onmiddellijk identificeren.

CASA Sanitaire Warenfabriek, Canada gaf bijvoorbeeld op het moment van hun dienst camera's op het lichaam aan haar technici en ander personeel. Ze profiteerden van op het lichaam gedragen camera's in het volgende:

 • Door BWC's te gebruiken tijdens de hoofdlijninspectie, moesten ze gegevens van hoge kwaliteit verzamelen waarop kan worden ingezoomd en het beoogde gebied van dichtbij kunnen bekijken. Na de inspectie zouden ze een schriftelijk rapport en een video met hoge resolutie verstrekken. Uiteindelijk hebben ze nuttige gegevens geleverd die niet mogelijk waren zonder het gebruik van die nieuwste technologie.
 • Op dezelfde manier werd een laterale inspectie gebruikt door camera's die op het lichaam werden gedragen. Voor rioolleidingen die huizen en bedrijven verbinden met het centrale rioolstelsel. Deze inspecties gaven een effectieve techniek om te controleren op blokkades, dwarsboringen of schade. Door op het lichaam gedragen camerabeelden presenteerden ze een effectief rapport over blokkades, dwarsboringen en beschadigingen.
 • Goed onderhoud van het mangat is cruciaal voor de prestaties van het opvangsysteem. Het bedrijf heeft medewerkers een breed scala aan begraven infrastructuur, waaronder mangaten, etc. geïnspecteerd en geëvalueerd met camera's die op het lichaam zijn gedragen. Ze leverden videobewijzen van hun evaluatie met behulp van op het lichaam gedragen camera's.
 • Vandaar dat sanitaire voorzieningen ook camera's op het lichaam zijn gaan draaien om hun efficiëntie te vergroten.

Financiën:

Financieel organisaties zoals banken worden gezien als de meest beschermde instellingen ter wereld. We vertrouwen ons geld, sieraden en belangrijke documenten toe door erop te vertrouwen. Daarom is een uitstekend videobewakingssysteem essentieel voor deze financiële instellingen. Met de huidige innovaties in digitale technologie en IP-observatie willen veel banken de efficiëntie van hun beveiligingssystemen vergroten door te investeren in deze nieuwe technologie.

Voordelen van op het lichaam gedragen camera's in banken en andere financiële instellingen:

 • Banken blijven gericht op criminelen die op zoek zijn naar een grote betaling. De juiste op het lichaam gedragen camerabewaking kan helpen om overvallen te voorkomen.
 • In het geval van diefstal en fraude kunnen op het lichaam gedragen camerabeelden worden gebruikt om de verdachten te identificeren.
 • Op het lichaam gedragen camera's en CCTV-camera-observatiesystemen met geavanceerde video-analyse, zoals gezichtsherkenning, helpen het probleem van chequefraude bij banken aan te pakken door transactiegegevens op te nemen en afbeeldingen van criminelen vast te leggen. Deze informatie is nuttig om criminelen te herkennen en helpt bij het beschermen van klantaccounts.
 • Op het lichaam gedragen camera's kunnen het vertrouwen van de klant in de bank vergroten. Hoe veiliger een bank is, des te zekerder zullen klanten zijn. Een effectief bankvideosurveillancesysteem via op het lichaam gedragen camera's en CCTV-camera's is zeer nuttig.

Verzekering:

Op het lichaam gedragen camera's zijn onderdeel geworden van elke afdeling. Bijna elke branche probeert het aan te passen aan het toezicht op zijn werknemers.

Op dezelfde manier proberen verzekeringsmaatschappijen vaak gebruik te maken van video-opnames die zijn gemaakt op het moment van het incident om hun verantwoordelijkheid te bewijzen of af te wijzen, en ze zullen zelfs zo ver gaan dat ze proberen om video-opnames van een persoon thuis of op openbare plaatsen om te bewijzen dat de persoon zijn of haar verwondingen heeft overschat. Het gebruik van lichaamscamera's bespaart dus veel geld van organisaties, omdat lichaamscamera's het bewijs leveren of deze werknemer gerechtigd is om verzekeringsgeld te geven of niet. Dit is wat verzekeringsmaatschappijen benadrukken in het gebruik van lichaamscamera's.

 

Onder het andere gebruik van camera's die op het lichaam worden gedragen, kan de verzekeringsmaatschappij, als u toestemming geeft om een ​​account te geven, hiervan beeldmateriaal maken en het waarschijnlijk later tegen u gebruiken. Hetzelfde gebeurt ook voor persoonlijke vergaderingen wanneer een verzekeringsinsteller persoonlijke vergaderingen kan plannen in de hoop u in de val te lokken om iets tegen uw claim te zeggen. Daarom moet u nooit een verklaring afleggen of toestemming geven voor een vergadering zonder deze eerst met uw advocaat te bespreken.

Vastgoeddiensten:

Het gebruik van op het lichaam gedragen camera's zijn ook nuttig als in andere industrieën. Bijvoorbeeld, Annie Yee, een medewerker van een onroerendgoedorganisatie, was ooit getuige van een ongunstige situatie in haar kantoor dat de kopers een seksuele aanval op haar probeerden. De situatie, getuige zij ondanks alle beveiligingsmaatregelen, vereiste het gebruik van op het lichaam gedragen camera's in de kantoren van vastgoedorganisaties. Het is niet alleen nuttig om incidenten zoals die van Annie Yee te voorkomen, maar ook de organisatie kan veel activiteiten van werknemers en kopers in de gaten houden.

We vertellen hier het voorbeeld van Annie Yee om het belang van camera's die op het lichaam worden gedragen te benadrukken. Het was de maand oktober waarin ze, ondanks al die waarborgen, een zinkend gevoel had toen ze werd bedreigd tijdens het ontmoeten van een persoon voor het tonen van een woning. De klant hield lange tijd oogcontact met haar. Annie voelde zich ongemakkelijk en voelde zijn kwaadaardige ontwerpen voor haar. Later gingen ze het kantoor uit om het pand te bekijken. Ze gingen het eenzame gebouw binnen. Ze was voorzichtig genoeg om altijd achter hem aan te lopen en vermeed de gebieden in het huis waar hij haar kon vangen. Ondertussen ging ze een kamer binnen. Toen ze de kamer binnenkwam, achtervolgde die persoon haar en ging de kamer binnen, maar de vrouwelijke agent weigerde zijn aandrang. De persoon maakte zijn broek los en ging op bed liggen. Annie Yee zei dat tonen genoeg was en verliet onmiddellijk de kamer. Ze bracht de politie onmiddellijk op de hoogte en er werd onderzoek verklaard. Volgens nieuwsberichten werd hij geïdentificeerd door de naam van Michael Beat. Hij werd beschuldigd van onzedelijk gedrag, poging tot derdegraads seksuele aanval, verstoring in vrede.

Dit incident geeft een geweldige les dat het gebruik van op het lichaam gedragen camera's essentieel is in de vastgoedsector voor al haar makelaars.

In deze discussie hebben we geprobeerd het belang van op het lichaam gedragen camera's te evalueren met de resultaten van verschillende onderzoeken en onderzoeken. Onze slotwoorden zijn een op het lichaam gedragen camera die zo'n nieuwste apparaat is dat de prestaties van een organisatie versterkt door de beveiligingsefficiëntie en het vertrouwen van de klanten te vergroten.

3400 Totaal aantal weergaven 1-weergaven vandaag
Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter

Contact

OMG klantenservice

Whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-mail: sales@omg-solutions.com
or
Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op binnen 2 Hrs

OMG Solutions Batam Office @ Harbourbay Ferry Terminal

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

OMG Solutions heeft een kantoorunit in Batam gekocht. Onze oprichting van een R & D-team in Batam is om incrementele innovatie te bieden om onze nieuwe en bestaande klanten beter te bedienen.
Bezoek ons ​​kantoor in Batam @ Harbourbay Ferry Terminal.

Singapore Top 500-ondernemingen 2018 en 2019

Singapore Top 500 Bedrijven 2018

Camera Type


Paginacategorieën

   4G live stream camera
   Artikelen - Body Worn Camera
    ↳ Wetshandhaving Toezicht en vertrouwelijkheid in Azië
    ↳ De noodzaak van door het lichaam gedragen camera's en de gevolgen daarvan voor de politie en het publiek
    ↳ Door het lichaam gedragen camera Technologische innovatie door de jaren heen
    ↳ Waarom body-gedragen camera's helpen bij wetbeheer?
    ↳ Gevolgen voor beveiligers met door het lichaam gedragen camera's
    ↳ Bevoegdheden om de camera te gebruiken die door het lichaam is gedragen
    ↳ Door het lichaam gedragen camera: tactieken die helpen in ziekenhuizen
    ↳ Introductie van gezichtsherkenning op door het lichaam gedragen camera's
    ↳ Aandachtspunten voor de aankoop van een camera die door het lichaam is gedragen
    ↳ Netwerkbescherming van de overheid met behulp van een door het lichaam gedragen camera
    ↳ Gebruik bodycamera's om werknemersveiligheid door industrieën te waarborgen
    ↳ Introductie van schema's en leren over de door het lichaam gedragen camera
    ↳ Procedures voor het gebruik van op het lichaam gedragen camera's
    ↳ Lichaam versleten camera's: verbetering van de relatie tussen patiënt en gezondheidszorg in ziekenhuizen
    ↳ Politieorgaan versleten camera's worden naar verwachting voorzien van gezichtsherkenning
    ↳ De juiste, door het lichaam gedragen camera selecteren
    ↳ Veilige technieken die door de overheid worden gebruikt om het door de camera gedragen cameraplatform te beschermen
    ↳ Voordelen van bodycamera's door industrieën
    ↳ Een door het lichaam versleten cameraprogramma en klassen uitvoeren
    ↳ Op het lichaam gedragen cameragebruiksmethoden
    ↳ Voordelen van een door het lichaam gedragen camera in ziekenhuizen
    ↳ Bevordering van gezichtsherkenning voor wetshandhavingsambtenaren
    ↳ De juiste body-versleten camera bepalen
    ↳ Methoden die de overheid kan gebruiken om het netwerk voor een door het lichaam versleten camera te beschermen
    ↳ Nut van door het lichaam gedragen camera's door industrieën
    ↳ Imposante regeling voor door het lichaam gedragen camera en geleerde les
    ↳ Richtlijnen voor het gebruik van op het lichaam gedragen camera's
    ↳ Gezichtsherkenning komt naar door het lichaam gedragen camera's van de politie
    ↳ De juiste, door het lichaam gedragen camera kiezen
    ↳ Body-Worn Camera Secure Network voor de overheid
    ↳ Gebruik van door het lichaam gedragen camera's door industrieën
    ↳ Aanbrengen van een door het lichaam gedragen cameraprogramma Aanbevelingen en geleerde lessen
    ↳ Inzicht in wooncamera's
    ↳ De opkomst van door het lichaam gedragen cameratechnologie
    ↳ Potentiële voordelen van een door het lichaam gedragen camera voor wetshandhaving
    ↳ Beveiligingsbedrijf - Hoe effecten zijn camera's die door de politie zijn gedragen
    ↳ 5 Wat u moet weten over camera's van politie-instanties
    ↳ Voordelen van het gebruik van Police Body Warn Camera
    ↳ Camera's van politie en privacy
    ↳ Hoe hebben op het lichaam gedragen camera's rechtshandhaving ondersteund?
    ↳ Effect van door het lichaam versleten camera's op bewakers
    ↳ artikelen
    ↳ Voordelen van camera's die door de politie zijn gedragen
    ↳ Percepties van burgers van op het lichaam gedragen camera's
   Lichaam versleten camera
    ↳ BWC095 - OMG Verwijderbare batterijbehuizing Versleten camera
    ↳ BWC094 - OMG betaalbare mini body versleten camera
    ↳ BWC089 - OMG 16 lange uren lichtgewicht politie-body gedragen camera (groothoek 170 graden)
    ↳ BWC090 - OMG lichtgewicht politie-lichaam versleten camera voor bewakers (groothoek 170 graden 12 werkuren)
    ↳ BWC081 - OMG Ultra Mini WIFI politie-lichaam versleten camera (140 graden + nachtzicht)
    ↳ BWC075 - OMG World Smallest Mini Police Body Versleten camera
    ↳ BWC074 - OMG Mini lichtgewicht, op het lichaam gedragen camera met supervideo-compressie - 20-25 uur voor 32 GB [geen lcd-scherm]
    ↳ BWC058 - OMG Mini Body Worn Camera - Super Videocompressie - 20-25 uur voor 32 GB
    ↳ BWC061 - OMG Lange uren [16 uur] Opname lichaam versleten camera
    ↳ BWC055 - OMG verwijderbare SD-kaart Mini body versleten camera
    ↳ OMG lichtgewicht wifi-wetshandhavingslichaam versleten camera, video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM nachtzicht (BWC052)
    ↳ BWC041 - OMG-badge Lichaam versleten camera
    ↳ OMG Mini body versleten camera, 2K-video (SPY195)
    ↳ BWC010 - OMG Mini politie-body gedragen camera, 1296p, 170Deg, 12 uur, nachtzicht
    ↳ BWC004 - OMG Robuuste behuizing Police Body Worn Camera
    ↳ BWC003 - OMG Mini politie-instantie versleten camera
    ↳ OMG Wearable Button Camera, Motion Activated Video Recorder (SPY045B)
    ↳ OMG WIFI draagbare draagbare 12MP-camera met beveiliging, 1296P, H.264, app-bediening (SPY084)
   Lichaam versleten camera-accessoires
   Op het lichaam versleten camera-dockingstation
   Head-set camera
   Nieuw
   Product Range
   Uncategorized - Lichaam gedragen camera
    ↳ BWC071 - Extra Mini Body Worn Camera
    ↳ BWC066 - Hoofdcamera met cameralichaamcamera voor helm
    ↳ Secure Mini Body Worn Camera with Encryption [Met LCD-scherm] (BWC060)
    ↳ BWA012 - 10-poorten Docking Station - Bewijsbeheersysteem
    ↳ Vergrendel Clip (BWA010)
    ↳ Mini HD Body Worn Police Camera, 12MP OV2710 140 Graadcamera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Langdurig werk (BWC053)
    ↳ OMG Wifi Mini draagbare sportactiehelmcamera (BWC049)
    ↳ Mini Spy Camera - Verborgen Pocket Pen Camera 170 Degree Groothoeklens (SPY018)
    ↳ OMG Betaalbare 4G Body Worn Camera (BWC047)
    ↳ Slimme bril Body Worn Camera (BWC042)
    ↳ Video's
    ↳ BWC040 - Betaalbare HD Body Worn Camera
    ↳ Verwijderbare batterij - Lichaam versleten camera (BWC037)
    ↳ Lichaam versleten camera - 8-poorten docking station (BWC036)
    ↳ Op het lichaam gedragen camera - 3G, 4G, Wi-Fi, live streaming, live afstandsbediening, Bluetooth, mobiele APP (IOS + Android), 8hrs continu opnemen, touch-schuifbediening. (BWC035)
    ↳ Body Worn Camera - Wifi Body Camera (BWC034)
    ↳ Body Worn Camera - Novatek 96650 chipset, ingebouwde opslagkaart (BWC033)
    ↳ Body Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 140Degree Groothoek, 128GB Max opslag, ingebouwde GPS (BWC031)
    ↳ Body Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 140Degree Groothoek, 128GB Max opslag, ingebouwde GPS (BWC030)
    ↳ Body Versleten Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 170Degree Groothoek, 128GB Max opslag, verwisselbaar batterijtype (BWC028)
    ↳ Lichaam versleten camera - Ambarella A7LA50 chipset, 170 graden groothoek, 128GB Max opslag (BWC026)
    ↳ Body Worn Camera - Novatek 96650 chipset (BWC025)
    ↳ Body Worn Camera - Twee vervangbare 2500mAh-batterijen (BWC024)
    ↳ Door het lichaam gedragen camera Externe SD-kaart (BWC021)
    ↳ OMG 4G Body Worn Camera (BWC012)
    ↳ Verwisselbare batterij GPS-behuizing versleten politiecamera [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Ambarella A12 Op het lichaam gedragen camera / WIFI-video Live stream / Lange werktijden
    ↳ OMG 12-poorten Dokwerkcamera-dockingstation (BWC001)
    ↳ Verborgen Mini Spy Video Camera (SPY006)
    ↳ Hidden Spy Pocket Pen Video Camera (SPY009)
    ↳ Knopcamera (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Videorecorder, App Controle (SPY086)
    ↳ WIFI Meeting-opnamepen, H.264,1080p, bewegingsdetectie, SD-kaart Max 128G (SPY091)
    ↳ Producten
    ↳ Digitale spraak- en videorecorder, Video 1080p, Voice 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
    ↳ Body Worn Camera / Digital Evidence Management (BWC008)
    ↳ Jobs Listing
   Video
    ↳ Video-opnamen

Laatste Nieuws