प्रशंसापत्र: डब्ल्यू ट्यान - ताररहित पतन रोकथाम चट्या अलार्म

"ओएमजी तल चट्या अलार्म राम्रो तरिकाले काम गरे पछि हामीले एक हप्ता पहिले यसलाई स्थापना गरेका छौं। हामी मेरो मासुको बारेमा चिन्तित भएको थियौ, हाल हालै नै भयो। स्थापना पछि, यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ। अझ राम्रो सोच्न सक्छ कि हामी समय मा उनको पुग्न को लागि कुनै पनि सहायता रेंडर गर्न को लागि पुग्न सक्छ "

प्रशंसापत्र: डब्ल्यू ट्यान - ताररहित पतन रोकथाम चट्या अलार्म

(WH Tan)

अन्य प्रशंसापत्र