भिडियो - बडीयो क्यामेरा


शिविर संचालकहरूले एसीएस (I) विद्यार्थीको मृत्यु पछि उच्च-तत्व बाहिरी गतिविधिहरूमा शरीर क्यामेरा प्रयोग गर्न

https://www.straitstimes.com/sport/schools/camp-operators-to-use-body-cameras-to-enhance-safety-in-high-element-outdoor

 


शरीर क्यामेरा - परिचय भिडियो


शरीर क्यामेरा - भिडियो प्रशिक्षण गाइड

 


शारीरिक क्यामेरा - भिडियो फुटेज


शारीरिक क्यामेरा - विविध भिडियो

6404 कुल दृश्यहरू 1 हेराइ आज
प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल