ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ - SPY ക്യാമറ

SPY243 - വയർലെസ് ചാർജർ വൈഫൈ മറച്ച SPY ക്യാമറ, 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ലെൻസ് 1920x1080p


SPY272 - OMG WIFI പവർബാങ്ക് ക്യാമറ, HD 4K / 2K / 1080P, നൈറ്റ്വിഷൻ, SD കാർഡ് മാക്സ് 128GB - യൂസർ ഗൈഡ്

ആകെ മൊത്തം കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് കാഴ്ചകൾ XX
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ