ວິດີໂອ - ກ້ອງຖ່າຍຂອງຮ່າງກາຍ


ຜູ້ປະຕິບັດງານໃນ Camp ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຮ່າງກາຍໃນກິດຈະ ກຳ ກາງແຈ້ງທີ່ສູງຫຼັງຈາກນັກຮຽນ ACS (I) ເສຍຊີວິດ

https://www.straitstimes.com/sport/schools/camp-operators-to-use-body-cameras-to-enhance-safety-in-high-element-outdoor

 


ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຮ່າງກາຍ - ວິດີໂອແນະ ນຳ


ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຮ່າງກາຍ - ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວິດີໂອ

 


ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຮ່າງກາຍ - ພາບວີດີໂອ


ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຮ່າງກາຍ - ວິດີໂອຫລາຍຢ່າງ

5628 Total Views 5 Views Today
Print Friendly, PDF & Email