ໄດເລກະທໍລີ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ສູງອາຍຸ / ຜູ້ສູງອາຍຸຕາມລໍາດັບອັກຂະລະ (ສິງກະໂປ)

  • -
http://omg-solutions.com/directory-senior-elderly-services-provider-singapore/

ໄດເລກະທໍລີ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ສູງອາຍຸ / ຜູ້ສູງອາຍຸຕາມລໍາດັບອັກຂະລະ (ສິງກະໂປ)

http://omg-solutions.com/directory-senior-elderly-services-provider-singapore/ລາຍຊື່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ອາວຸໂສ / ຜູ້ສູງອາຍຸໃນສິງກະໂປຕາມລໍາດັບຕົວຫນັງສື. ພວກເຮົາຈະຂະຫຍາຍໄດເລກະທໍລີນີ້ຕາມທີ່ເຮົາໄປ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
247 Home Nursing Services 8399 8420

A

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
A3 International Assists 6272 6018
Abella Agency 6744 8978
Active Global Specialized Caregivers 6536 0086
ສູນການແພດ Adam Road 6466 7777
Home Adventist for the Elders 6258 1267
ສູນການພະຍາບານແລະການຟື້ນຟູພະຍາດຝ່າຍວິນຍານ 6368 8401
Agape Methodist ໂຮງພະຢາບານ 6478 4766
Agewell Artsz 6258 9792
All Saints Home 6788 2345
Allcare Nursing Services 9030 4861
Alpha Ambulance services 6777 7389
ສະມາຄົມພະຍາດ Alzheimer ຂອງ 6377 0700
AME Ambulance Services 6247 7080
Angel Home Care 8338 2526
Angels ການແພດ 9017 4772
APCATS 6389 2000
Apex Day Rehab 6273 4510
Apex Harmony Lodge 6585 2265
Aspiration Wan Qing Lodge 6569 2131
Assisi ໂຮງພະຢາບານ 6347 6446
AWWA ReadyCare Center 6511 5200

B

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຕິດຕໍ່ Number
Bethany Methodist Nursing Home 6314 1580
Bethesda Care & Counseling Services 6445 1500
Bizlink 6449 5652
ລົດສຸກເສີນ Blesswell & ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ 6273 0147
ສູນກິດຈະກໍາ Bo Tien Day 6262 6021
Bright Hill Evergreen Home 6459 3492
Bright Vision Hospital 6248 5755

C

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
C3A 6358 0333
Care Corner 6253 6979
Caregiving Welfare Association 6466 7957
CARElderly Seniors Activity Center 6747 8782
Cecilia Healthcare & Nursing Services 6532 3466
Changi General Hospital 6788 8833
ສູນກິດຈະກໍາ Chong Hua Tong Seniors 6294 3448
Civil Ambulance Services 6333 3000
Clarity Singapore 9710 3733
Club 3R 6665 9220
CODE 4 ການດູແລບ້ານ 6741 6772
ຂົນສົ່ງຄົນເຈັບແລະບໍລິການ 6445 7300
Comfort Keepers 6282 0577
ສູນບໍລິການຊຸມຊົນຊຸມຊົນຜູ້ສູງອາຍຸສູນເຄືອຂ່າຍ 6453 5364
ຊຸມຊົນຟື້ນຟູແລະສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນ 6562 4881
COMNET 6455 5236
Concern & Care Society 6560 5455

D

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Dover Park ການແພດ 6500 7272
Dorcas Home Care Services 6377 5183

E

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Econ Healthcare 6226 1188
Eden Rehabilitation Center 6252 3245
Evergreen Place 6273 5183

F

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
FaithActs 6475 1509
Fei Yue ຊຸມຊົນບໍລິການ 6563 1106
ຫມູ່ເພື່ອນ @ Sthilda ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ 6345 0054
Foo Hai Elderly Lodge 6445 3733

G

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Generation Home Care 6402 6407
Grace Vision Ambulance Services 6247 7080
Green Crescent Ambulance Services 6788 8911

H

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Handicaps Welfare Association 6254 3006
HCA Hospice Care 6251 2561
Health Promotion Board 6435 3500
ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະບໍລິການ (ຫນ້າທໍາອິດການບໍລິການແລະການບໍລິການ) 6467 6282
ສູນກິດຈະກໍາ Henderson Seniors 6270 6654
Heng-Gref 6272 6018
ມູນນິທິການພະຍາບານບ້ານ 6854 5500
ສູນການຮັກສາວັນກາງຂອງຮ່ອງ Kah 6425 0462
Hope Ambulance Service 6100 1911
Hougang Care Center 6387 9338

I

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Indus-Moral Care 6276 3283
Institute of Mental Health 6389 2000
Irene Nursing Home 6254 4085

J

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Jamiyah ການພະຢາບານໃນບ້ານ 6776 8575
Joy Center Neighborhood Link 6854 1363
Joy Link Senior Activity Center 6281 5025
Ju Eng ຫນ້າທໍາອິດສໍາລັບພົນລະເມືອງທີ່ອາວຸໂສ 6484 6890
Jurong Medical Center 6551 7888

K

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
ສູນກິດຈະກໍາ Kembangan-Chai Chee Seniors 6244 8107
Kheng Chiu Loke Tin Kee Home 6789 7889
ໂຮງຫມໍ Khoo Teck Puat 6555 8000
ສູນກິດຈະກໍາ King George's Ave Seniors 6294 1160
KK Health Service Agent 6353 2682
ໂຮງຫມໍແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ KK 6293 4044
ສູນກິດຈະກໍາ Kreta Ayer Seniors 6225 1490
ໂຮງຫມໍ Kwong Wai Shiu 6422 1240

L

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
LC Nursing Home 6241 5222
Lee Ah Mooi Old Age Home 6256 8502
Lentor Ambulance 6451 6300
ຊີວິດການບໍລິການສຸກເສີນບໍລິການ 6256 2522
Life International Ambulance Service 6272 6018
Ling Kwang ຫນ້າທໍາອິດສໍາລັບພົນລະເມືອງທີ່ອາວຸໂສ 6287 5466
Lions Befrienders 6375 8600
ເຮືອນສິງໂຕສໍາລັບແອວເດີ 6244 0667
Lotus Eldercare 6818 9512
ສູນກາງການບໍລິການໃຈຮັກ 6567 4166

M

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Man Fut Tong Nursing Home 3157 1151
May Wong Social Day Care Center 6270 6654
Metta Hospice Care 6580 4695
Min Chong Comfort Home 6755 9634
Moonlight Home For The Aged & Handicapped 6280 8990
ຫນ້າທໍາອິດທາງດ້ານຈັນຍາບັນສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍອາຍຸສູງສຸດ 6442 2268
Mount Alvernia Hospital 6347 6688
ໂຮງຫມໍ Mount Elizabeth 6737 2666
ສູນສຸຂະພາບແລະສູນກາງວັນ Muhammadiyah 6741 4779
MW ການແພດ 6250 0625

N

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
New Horizon Center 6377 0700
Nicole Consultancy 6221 5262
Nightingale Nursing Centre 6333 3000
NTUC ຊ່າງເຮັດເບາະ 6543 6632

O

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
One Care Zone 6777 9988
Orange Valley 6499 4699
ຫນ້າທໍາອິດພະຍາບານຂອງພວກເຮົາ Lady ຂອງ Lourdes 6542 7158

P

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Pacific Healthcare 6883 6966
Pacific Rehabilitation 6735 5181
Paean Nursing Home 6344 9732
PAP Community Foundation 6260 6362
Parkway Ambulance Services 6473 2222
Parkway East Hospital 6344 7588
PeaceConnect 6392 0460
PERTAPIS Senior Citizens Fellowship Home 6252 1159
PhysioWay 6779 2568
Physioworks Physiotherapy & Rehabilitation 6262 5798
Presbyterian Community Services 6377 5185

Q

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Queenstown Multi-Service Center 6473 6511

R

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
ບໍລິການລົດຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟແດງ 6337 3333
Ren Ci ໂຮງພະຢາບານ 6355 6404
Rochor Kongsi Home for the Aged 6293 3626

S

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Salem Day Rehab Center 6755 1770
ສູນກິດຈະກໍາມື້ SASCO 6276 8713
SATA CommHealth 6244 6688
Sathya Sai ບໍລິການສັງຄົມ 6665 0727
SBWS Happy Villa (ຍິງ) 6226 5305
SILRA Home 6481 3270
Simei Care Center 6781 8113
Singapore Ambulance & Medicare 6754 0903
ສະມາຄົມສິງຄະໂປສໍາລັບສຸຂະພາບຈິດ +1800 283 7019
ປະເທດສິງກະໂປ 6296 0884
Singapore Cancer Society 6221 9578
Singapore Christian Home 6831 5161
Singapore General Hospital 6222 3322
Singapore Hospice Council +1800 333 6666
ສັງຄົມສໍາລັບການເຈັບປ່ວຍອາຍຸແກ່ 6289 0993
ສັງຄົມສໍາລັບຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 6579 0764
Soo's Nursing Home 6467 1105
Spring Valley Homecare (ມາເລເຊຍ) 65​, 9​, 685​, 9938
Sree Narayana Mission 6752 1785
ຫນ້າທໍາອິດຂອງວິຫານ St Andrew 6777 0665
ໂຮງຫມໍ St Andrew ຂອງຊຸມຊົນ 6586 1000
ໂຄງການຊຸມຊົນຂອງ St Hilda 6345 0054
ບ້ານ St John ສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ 6285 4446
ຫນ້າທໍາອິດຂອງ St Joseph 6268 0482
ໂຮງຫມໍ St Luke 6563 2281
ເຮືອນຂອງ St Theresa 6256 2532
St Vincent Home 6337 6535
Star Care Ambulance Services 6899 1000
Sunlove Home 6387 3548
Sunshine Welfare Action Mission (SWAMI) Home 6257 6117

T

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Tai Pei ບໍລິການສັງຄົມ 6387 4728
Tan Tock Seng ໂຮງພະຢາບານ 6450 6238
The Lentor Residence 6451 6300
The Salvation Army 6273 7207
ບ້ານ Thian Leng Old Folks ' 6344 3186
Thomson ການແພດ 6250 2222
ທົ່ງ Teck ຫນ້າທໍາອິດສໍາລັບພົນລະເມືອງທີ່ສູງອາຍຸ 6846 0069
Thye Hua Kwan Moral Charities Ltd 6100 1201
TOUCH Home Care 6258 6797
TP Healthcare 6259 0669
Trans Family Service 6449 9088
ມູນຄ່າ Tsao 6593 9565

U

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
United Medicare Center 6258 4848

V

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Villa Francis Home for the Aged 6269 2877

W

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Wan Min ບໍລິການຊຸມຊົນ 6382 0323
ສູນກິດຈະກໍາ Wesley Seniors 6298 0195
West Point Hospital 6262 5858
Windsor Convalescent Home 6872 5881

Y

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
ສູນການດູແລ Yong-en 6225 1002
Yuhua Neighbourhood Link 6897 2646

Z

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການ ຫມາຍເລກໂທລະສັບ
Zion Home for the Aged 6443 7986
15065 Total Views 12 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

OMG Solutions Office Batam @ Terminal Ferry ທ່າເຮືອ

OMG Solutions Office Batam @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

OMG Solutions ໄດ້ຊື້ ໜ່ວຍ ບໍລິການຫ້ອງການຢູ່ເມືອງ Batam. ການສ້າງທີມ R&D ຂອງພວກເຮົາໃນເມືອງ Batam ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີນະວັດຕະ ກຳ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ ໃໝ່ ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.
ຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນສະຖານີເຮືອຂ້າມຟາກ Batam @ Harbourbay.

ວິທີແກ້ໄຂ OMG - ໄດ້ຮັບລາງວັນວິສາຫະກິດສິງກະໂປ 500 2018 / 2019

OMG Solutions - ບໍລິສັດ 500 ອັນດັບ ໜຶ່ງ ໃນປະເທດສິງກະໂປ 2018

Whatsapp ພວກເຮົາ

OMG Customer Care

Whatsapp

ສິງຄະໂປ + 65 8333-4466

ຈາກາຕາ + 62 8113 80221

marketing@omgrp.net

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ