Leiðbeiningar um notkun líkamsslitinna myndavéla

 • 0

Leiðbeiningar um notkun líkamsslitinna myndavéla

Leiðbeiningar um notkun líkamsslitinna myndavéla

Inngangur:

Þessari rannsókn miðar að því að skilgreina viðmiðunarreglur um notkun líkamsræktar myndavéla á löggæslustofum. Það er ætlað að styðja löggæslustofnanir við að byggja upp verklagsreglur og stefnu sem kveður á um notkun á líkamsræktuðum myndavélum. Leiðbeiningarskjal þetta snýr að einfaldri notkun líkamsræktar myndavéla sem eru notaðar vegna almennings og með þeim skilningi að almenningi hafi verið tilkynnt um dreifingu þeirra.

Þrátt fyrir kröfur samkvæmt lögum um vernd persónuupplýsinga, getur notkun myndavélar sem eru bornar á líkamanum tengt aðrar áráttur sem löggæslustofur þurfa að vera meðvitaðir um.

Til dæmis geta myndavélar sem eru bornar af líkamanum tekið upp myndbandsmyndir, hljóð og umræður með mikilli tærleika. Þannig getur verið um að ræða auknar áhyggjur ef notkun líkamsræktar myndavéla í einhverju tilteknu samhengi brýtur í bága við skynsamlegar væntingar almennings um friðhelgi einkalífs eða felur í sér hlerun á einkasamskiptum, þar á meðal á stöðum sem almenningur getur náð til. Löggæslustofur þurfa einnig að gæta að viðbótar lagalegum afleiðingum þegar myndir og hljóð eru tekin upp í einkarými, svo sem inni í heimilum eða ökutækjum.

 

Líkamsrænar myndavélar og næði:

Líkamsrænar myndavélar eru upptökutæki sem ætlað er að klæðast í einkennisbúningi löggæslumanns, sem getur falið í sér hjálm eða gleraugu. Þeir búa til hljóð- og myndrit af atburðum frá sjónarhóli yfirmanns þegar yfirmenn fara í daglegar skyldur sínar. Stafrænar myndir í hárri upplausn leyfa augljós sýn á einstaklinga og henta til að keyra greiningarhugbúnað fyrir vídeó, svo sem andlitsþekking. Hljóðnemar eru nógu móttækilegir til að taka ekki aðeins upp hljóð sem tengjast aðstæðum sem miðaðar eru heldur einnig umlykur hljóð sem gæti falið í sér samtöl áhorfenda.

Body-slitna myndavélartækni einkennir mikla aukningu á fágun frá fyrstu dögum fastra myndavéla þegar verið var að nota sjónvarpsstöðvakerfi í stórum dráttum og gat aðeins tekið upp myndir en ekki hljóð. Á þeim tíma gáfu nokkrar kanadískar skrifstofur um friðhelgi einkalífsins út leiðbeiningar um vídeóskoðun fyrir hið opinbera sem eru að byrja í lok þessa skjals. Þó að grundvallarreglur um friðhelgi einkalífsins varðandi myndskoðun séu svipaðar er umhverfið nú miklu samsettara. Þegar þróunartækni þróast er verið að safna sífellt meira magni af persónulegum upplýsingum (bæði myndböndum og hljóði) við sífellt fjölbreyttari aðstæður (bæði truflanir og hreyfanlegar) með dulinni tengingu við enn aðrar persónulegar upplýsingar (td andlitsþekking, lýsigögn). Það er áskynjanlegt að LEAs vilji íhuga að nota nýja tækni til að aðstoða þá við framkvæmd skyldna sinna. Á sama tíma felur BWC tækni þó í sér verulegar vísbendingar um rétt einstaklinga til einkalífs. Við teljum að með því að taka á umræðum um friðhelgi einkalífs frá upphafi geti gert kleift að ná viðeigandi jafnvægi milli þarfa löggæslu og persónuverndar einstaklinga.

 

Skilvirkni:

Líkamsrænar myndavélar okkar eru að verða raunveruleg lausn á rekstrarkröfunum sem hafa verið greindar? LEAs ættu að vera gaum að takmörkunum tækninnar. Einkenni atburða geta gerst utan myndavéla, hljóðritanir geta verið ófullnægjandi vegna fjölda gauragangs eða mannleg mistök geta haft áhrif á notagildi upptöku og dregið úr virkni þeirra. Ef upptökum er ætlað að nota sem sönnun í dómsmálum, ættu LEAs að líta á kröfurnar sem dómstólar hafa bent á um að taka upptökur sem sönnun sem og sönnunargagnaöflun og varðveislu ráðstafana sem ráðlagt er að ganga úr skugga um að þessar nauðsynjar séu uppfylltar.

 

Hlutfall:

Án tortryggni mun notkun BWC leiða til einkalífsins vegna þess að samtöl og aðgerðir einstaklinga eru innilega skaðleg einkalíf. Sem slík verður að lágmarka allar truflanir á friðhelgi einkalífsins að því marki sem unnt er og vinna gegn meiriháttar og samningsatriðum. Með nýrri tækni getur verið erfitt að spá fyrir um allt jákvæðar og neikvæðar afleiðingar á daglega framfylgd og samfélaginu sem þjónað er. Að ráðast í tilraunaverkefni er mjög mælt með því að vera raunhæf leið til að meta friðhelgi áhrifa á líkamsleifuðum myndavélum varðandi ávinning þeirra, áður en ákvörðun er tekin um hvort eigi að raða þeim, hversu stórum og við hvaða kringumstæður.

Valkostir:

Endanlegt umhugsunarefni er hvort minna ífarandi aðgerð myndi ná sömu markmiðum. Þó að það geti verið viðskiptamálefni fyrir Body-Worn Camera forrit, ætti að íhuga óvenjulegar ráðstafanir til að átta sig á því hvort þær geti brugðist nægilega vel við rekstrarkröfum með óhagstæðari árekstri á einkalífi. Minni persónuverndarhjúpun er ákjósanlegt val.

Mat á áhrifum á persónuvernd:

Sem ákaflega mælt bestur árangur ætti að ljúka mati á persónuverndaráhrifum (PIA) áður en Body Worn myndavélar eru notaðar til að aðstoða við að þekkja mögulega persónuverndaráhættu fyrir Body-Worn Camera forritið. PIA getur verið dýrmætt við að hjálpa LEA að losa sig við þessa áhættu eða minnka þær á viðeigandi stig. Til dæmis geta verið aukasjónarmið, svo sem umgjörð og menningarleg næmi sem ber að hafa í huga við ákvörðun um hvort nota eigi BWC við nákvæmar aðstæður. PIA ætti að vera áætlun um ráðgjöf og aðlaðandi fyrir samfélagið þar sem BWC-kerfum er komið á.

Löggæslustofur geta einnig leitað til hjálpar sérfræðingum í persónuvernd áður en þær eru innleiddar Body-Worn Camera myndavél. Persónuverndarsérfræðingar geta troðið fyrirhugaðri notkun líkamsræktar myndavéla í samfélaginu til að ganga úr skugga um að samantekt og notkun persónulegra upplýsinga sé gerð til að styðja skyldur samkvæmt persónuverndarlöggjöf.

 

Auka notkun:

Einnig ætti að taka tillit til einkalífs starfsmanna. Líkamsrænar myndavélar geta tekið gögn löggæslumanna sem gætt er samkvæmt flestum lögum um persónuvernd. Hugsanleg svæði sem eru óróleg eru meðal annars að nota Body-Worn Camera upptökur til að styðja árangur mat starfsmanna. Starfsfólk getur einnig haft persónuverndarétt samkvæmt öðrum lögum og kjarasamningum sem geta haft áhrif á BWC-áætlun.

Ef litið er á notkun upptökna í hvaða aðgerðum sem eru viðbót við megináætlunina fyrir Body-Worn Camera, til dæmis árangursmat, þjálfun yfirmanna eða rannsóknir, þarf að endurskoða þessa auka tilgangi til að ganga úr skugga um samræmi við viðeigandi löggjöf, og starfsmenn þurfa að vera vel upplýstir um þá. Eins ætti að setja upp viðmið til að takmarka áhrif á friðhelgi einkalífsins, svo sem smud á andlitum og hvers kyns persónur sem eru auðkenndir og undanskilja upptökur með viðkvæmu efni.

 

Stjórnsýsla og ábyrgð:

 • Grunnurinn að því að dreifa BWC, þ.mt rekstrarþörfum og áætlun tilgangi.
 • Löggjafaryfirvöld til að safna persónulegum upplýsingum samkvæmt áætluninni.
 • Hlutverk og skyldur starfsfólks varðandi líkamsslitnar myndavélar og upptökur þeirra.
 • Viðmiðanir fyrir samhengissértækar stöðugar upptökur og slökkva og slökkva á BWC, eftir því sem við á.
 • Ákvæði um undirbúna leiðbeiningar og þjálfun fyrir starfsmenn til að ganga úr skugga um að yfirmenn þekki friðhelgi einkalífsins á líkamsræktuðum myndavélum og séu meðvitaðir um ábyrgð sína samkvæmt þessum stefnum og aðferðum.
 • Persónuverndarvernd starfsmanna sem persónulegar upplýsingar eru teknar af líkamsræktuðum myndavélum.
 • Úthlutun ábyrgðar til að tryggja að stefnumótun og verklagsreglum Body-Worn Camera sé fylgt, og yfirleitt ber ábyrgðin yfir höfuð stofnunarinnar.
 • Kostnaður við að virða ekki stefnur og verklag.
 • Réttur einstaklinga til úrræða. Einstaklingum skal tilkynnt að þeir hafa rétt til að kvarta við persónuverndarmálastofnun lögreglunnar um stjórnun upptöku sem geymir persónulegar upplýsingar til að ákveða hvort brotið hafi verið gegn persónuverndarlögum.
 • Skyldan að allir samningar milli löggæslustofnana og þjónustuaðila þriðja aðila bera kennsl á að upptökur sitja undir stjórn löggæslustofnana og heyra undir viðeigandi persónuverndarlög.
 • Ákvæði um venjulegar innri úttektir á Body-Worn Camera forritinu til að takast á við samræmi við verklagsreglur, stefnu og viðeigandi persónuverndarlög. Endurskoðunin ætti að fela í sér endurskoðun á því hvort Body-Worn Camera Watch er réttlætanlegt í ljósi yfirlýsts tilgangs forritsins.
 • Í lögsagnarumdæmum með PIA stefnu, ákvæði um PIA hvenær sem verulegar breytingar eru gerðar á áætluninni.
 • Nafn og tengiliðaupplýsingar einstaklinga sem getur svarað spurningum almennings.

 

Notkun og miðlun upptöku:

 • Aðstæður þar sem hægt er að horfa á upptökur. Að horfa ætti aðeins að gerast á nauðsynlegum grunni. Ef enginn vafi leikur á því að ólögmætar aðgerðir hafa átt sér stað og engar ásakanir um misferli áttu, ætti ekki að skoða upptökur.
 • Tilgangurinn sem hægt er að nota upptökur fyrir og allar takmarkandi aðstæður eða viðmið, til dæmis að sleppa viðkvæmu efni úr upptökum sem eru notaðar í þjálfunarskyni.
 • Skilgreind mörk um notkun myndbands og hljóðgreiningar.
 • Aðstæður þar sem hægt er að sýna upptökur opinberar ef einhverjar, og takmarkanir vegna slíkrar váhrifa. Til dæmis ætti að vera óskýr andlit og auðkenningar þriðja aðila og raddir snúa þar sem mögulegt er.
 • Aðstæðurnar þar sem hægt er að birta upptökur utan stofnunarinnar, svo sem til annarra ríkisstofnana í líflegri rannsókn, eða lögfræðinga sem hluti af þróun dómsuppgötvunar.

Í stuttu máli, myndavélar sem eru slitnar af líkamanum eru mjög gagnlegar ásamt öllum þeim afleiðingum sem hún skráir ekki aðeins málflutning og aðgerðir einstaklings heldur einnig samtök einstaklinga við aðra innan sviðs upptöku, þar á meðal fjölskyldumeðlimir, áhorfendur, vinir, grunaðir, og fórnarlömb. Upptaka einstaklinga með því að nota líkamsræktar myndavélar lyftir mikilvægri hættu fyrir persónuvernd einstaklinga og löggæslustofur verða að vera tileinkaðar eingöngu að nota líkamsrænar myndavélar til að jafna og á þann hátt sem verndar og virðir almenning og starfsmenn rétt til einkalífs.

5532 Samtals Views 3 skoðanir í dag
Prentvæn, PDF og tölvupóstur

Skildu eftir skilaboð

Whatsapp okkur

OMG Viðskiptaþjónusta

Whatsapp

Singapore + 65 8333-4466

Jakarta + 62 8113 80221

marketing@omgrp.net

Fréttir