Líonra Daingean Ceamara don Rialtas ar an gComhlacht

  • 0

Líonra Daingean Ceamara don Rialtas ar an gComhlacht

Gréasán slán don chomhlacht atá caite ag an gcomhlacht

Achoimre ar an gceamara caite:

Ag maireachtáil i ré teicneolaíochta na ngléasanna ardteicneolaíochta, is é an t-uair an chloig an trealamh is deireanaí a theastaíonn chun slándáil agus sábháilteacht na sochaí a chinntiú. Is gléas beag é an ceamara atá caite ag an gcorp agus is féidir le duine a ghearradh le collar nó le póca ach tá clasp maighnéadach ag cuid eile. Is féidir le duine é a thógáil freisin ar chlogad nó i spéaclaí. Maireann ceallraí na feiste nua-aimseartha seo níos mó ná 6 go 8 uair an chloig le taifeadtaí leanúnacha ardcháilíochta. Féadann sé físeáin a thaifeadadh san oíche nó in áit dorcha. Tá sé an-inmholta do phearsanra slándála.

Úsáid ceamara caite mar líonra slán don Rialtas:

Le cúpla bliain anuas, is léir go bhfuil úsáid mhéadaithe an idirlín ag dul i méid. Mar an gcéanna, san aois reatha, is féidir le duine ar bith píosaí scannáin físeáin a uaslódáil go héasca ar go leor ardán agus tús a chur le sruthú beo. Sa chúrsa sin, is líonra slán don Rialtas é ceamara atá caite ag an gcomhlacht mar aon lena chuid buntáistí agus míbhuntáistí. Nuair a labhraímid faoi shlándáil agus faoi shábháilteacht, tagann oifigigh slándála nó pearsanra Póilíneachta i gcuimhne. Anois tá go leor rialtas stáit éigeantach d'Oifigigh Phóilíneachta agus do phearsanra slándála ceamara atá caite ag an gcomhlacht a chaitheamh. Cuireann an teicneolaíocht is déanaí seo ar a gcumas aon eachtra a tharla ag an láthair coireachta a thaifeadadh nó fiú le linn gnáthchomhrá tar éis aon rabhaidh slándála. Is mór an chabhair é seo chun beogacht a mhéadú chomh maith le trédhearcacht agus déileáil le coireanna agus foláirimh slándála.

Mar sin féin, tá na Ceamaraí grámhara atá caite ag an gcorp ag an gcéad chéim ach de réir a chéile tá sé ag éirí mar threalamh caighdeánach i Roinn na bPóilíní agus mar chuid de ghléas na nOifigeach Póilíneachta ar fud na tíre. Thug roinnt cásanna ardphróifíle an teicneolaíocht seo chun tosaigh agus mhéadaigh a tóir. Anois tá treocht nua tagtha ar cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht sa phobal forfheidhmithe dlí. Cur chuige gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí le cláir phíolótacha chun meastóireacht a dhéanamh ar a fhóntais.

Urram Líonra Slán don Rialtas:

Cén chaoi a gcinntíonn ceamara atá caite ag an gcomhlacht líonra slán rialtais? Is tréith thrédhearcacht agus cuntasacht na ranna póilíneachta iad úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht. Léirigh staidéir go bhfuil feabhas tagtha ar ghairmiúlacht agus ar iompar na n-oifigeach póilíneachta trí cheamaraí atá caite ag an gcorp a úsáid. Méadaíonn sé seo beogacht na n-oifigeach póilíní. Éiríonn siad níos eolaí ar a ngníomhartha agus ar a n-idirghníomhaíochtaí leis an bpobal i gcoitinne agus is lú an seans go dtéann siad trasna na líne idir úsáid fórsa is gá chun daoine faoi dhrochamhras a choinneáil agus ró-úsáid fónta.

Léirigh staidéir ó fhoinsí éagsúla go n-athróidh a n-iompar nuair a mhothaíonn daoine iad féin faoi fhaireachas. Nuair a fheiceann siad iad féin faoi mhaoirseacht agus taifeadadh ceamara atá caite ag an gcorp éiríonn siad níos míne agus athraíonn siad a n-idirghníomhaíochtaí leis an duine atá ag taifeadadh. Taispeánann fianaise bailithe go nglacann daoine aonair, atá ar an eolas go bhfuil súil an cheamara ag breathnú orthu, le hiompar a nglactar go coitianta leis nó leis, go háirithe nuair is eintiteas forfheidhmithe rialacha é an breathnóir. Tá roinnt uaireanta i ngairm oifigigh nuair a bhíonn an duine atá gafa acu agus an t-iompar a chuireann siad i láthair ar an gcodarsnacht lom nuair a thagann an bheirt acu le chéile sa seomra cúirte don triail. Tá an cosantóir atá cóirithe go gairmiúil a labhraíonn go geal i bhfad níos éagsúla ná an pátrún meisciúil a raibh baint aige le troid agus a coinníodh do na ceallraí. Thug taighdeoirí faoi deara go cúramach go mbeadh an chuma ar an scéal go mbeadh an chuma ar an scéal go mbeadh an bhéim ar an bhfíseán. D'fhéadfadh sé a bheith ina bhac ar dhaoine teacht ar an gcúirt chun cosantóir a fháil atá cóirithe go gairmiúil in éide le hiompraíocht aingeal atá difriúil go hiomlán leis an duine a gabhadh. Trí úsáid a bhaint as an gceamara chun fíorcharachtar agus dearcadh an duine sin a ghabháil is féidir leis a bheith an-chabhrach nuair a thagann sé chun trialach.

Chomh maith le hathruithe iompraíochta a d'fhéadfadh a bheith ann, is iad na buntáistí a bhaineann le ceamaraí a chaitear ag an gcomhlacht do ghníomhaireachtaí ná laghdú ar líon na ngearán ó shaoránaigh agus eachtraí a bhaineann le húsáid fórsa na n-oifigeach. I 2012, rinne Roinn Póilíneachta Chathair Rialto, i gcomhar le hOllscoil Cambridge an Ríocht Aontaithe, staidéar bliana ar iarmhairtí agus ar thionchair na bpóilíní a chaith ceamaraí coirp. Cuireadh ceamaraí patróil éagsúla ar fáil i rith na bliana le ceamaraí agus ní raibh cinn eile ann. Sampla ócáideach de shifts difriúla a bhí sa staidéar ag tráthanna éagsúla don staidéar. Tar éis na bliana fada, bhí na torthaí iontach. Bhí laghdú de 60% ar theagmhais úsáide na bhfórsaí ag na grúpaí a leithdháileadh ceamaraí coirp ón mbliain roimhe sin. Thuairiscigh an staidéar freisin gur laghdaíodh 88% ar ghearáin ó shaoránaigh faoin ngrúpa comhchosúil sin thar bhreithiúnais na bliana roimhe sin. Dúirt Príomhfheidhmeannach Rialto gurbh é an laghdú ar líon na ngearán ná go raibh na hoifigigh ag iompar níos fearr nó go raibh na saoránaigh ag iompar níos fearr, is dócha go raibh sé beagán den dá rud.

I staidéar eile ar cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht líonra slán agus conas a laghdaíonn sé gearáin ó shaoránaigh, rinne Roinn Póilíneachta Mesa staidéar bliana ar dhírigh ar ghearáin a laghdú. Bhí dhá ghrúpa sa chlár píolótach; 50 oifigigh patróil le ceamaraí comhlacht leithdháilte agus 50 gan ceamaraí coirp. Bhí an dá ghrúpa comhchosúil le dualgais agus le déimeagrafaíocht patróil sannta. Rinne an staidéar, a rinneadh i gcomhar le hOllscoil Arizona, achoimre go raibh trí huaire níos mó gearán saoránach ag na hoifigigh patróil gan ceamaraí coirp. Ina theannta sin, thug an staidéar ar aird go raibh laghdú 75% ar ghearáin úsáide fórsa ag na hoifigigh patróil a bhí ag caitheamh na gceamaraí coirp agus laghdú 40% ar ghearáin na saoránach ón mbliain roimhe sin ina raibh na ceamaraí coirp nár úsáideadh.

Chruthaigh an dá staidéar gur dhaingnigh ceamaraí atá caite ag Body líonra don rialtas mar gheall ar na torthaí spreagúla a luaitear gur laghdaigh ceamaraí a chaitheann an corp gearáin ó shaoránaigh. Is é an chúis atá leis seo ná iompar a dhéanamh ar an dá thaobh ó uafás an teagmhais a bheith taifeadta. Deir Príomhoifigeach Póilíneachta Greensboro, Ken Miller, go molaimid dár n-oifigigh ligean do dhaoine go bhfuil siad ag taifeadadh mar measaimid go n-ardaíonn sé iompar ar dhá thaobh an cheamara.

Is féidir taifeadadh físe ó oifigigh a úsáideann ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a úsáid freisin chun fadhbanna inmheánacha na roinne a cheartú. Agus is uirlis oiliúna úsáideach é. I suirbhé le déanaí ó Cheannasaithe Póilíneachta ar fud na tíre ar úsáid físcheamara coirp, dúirt 94% de na freagróirí go n-úsáideann siad iad le haghaidh athbhreithnithe ag riarthóirí chun iompraíocht oifigeach a cheartú nó mar uirlis oiliúna. Tá méid ollmhór samplaí oiliúna i bhfíseán ceamara comhlachta. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar phíosaí scannáin, is féidir le riarthóirí polasaithe reatha a mheas agus cinneadh a dhéanamh an gá leasuithe a dhéanamh bunaithe ar theagmhálacha fíor-oifigigh. Is féidir leis an roinn oiliúna cásanna an-sainiúla a ghiniúint chun a hoifigigh a oiliúint bunaithe ar fhíorghlaonna sa réimse. Ina theannta sin, is féidir le hoiliúint oifigigh a bheith cruinn anois don ghníomhaireacht aonair nó don roinn taobh istigh.

B'fhéidir gurb é ceann de na buntáistí is mó a bhaineann le forfheidhmiú an dlí cruthúnas a ghabháil agus a dhoiciméadú le haghaidh imscrúduithe coiriúla. Arís, is uirlis eile é a d'fhéadfadh cabhrú le triail faoi bhláth coirpigh. Nuair a thugann oifigigh freagra ar an bpríomhshuíomh coireachta, is é an chuid is mó dá bhfócas agus an chéad phríomhábhar imní ná an radharc a fháil agus cabhrú le híospartaigh le bearta garchabhrach. Agus iad ag tosú ar a n-agallaimh agus ag iarraidh an rud a tharla a chur le chéile, is deacair na sonraí go léir a bhreithniú. Trí cheamara atá caite ag an gcomhlacht a úsáid, is féidir leis an oifigeach an radharc a thaifeadadh agus na sonraí go leor nóiméad a bheadh ​​caillte. Agus iad ag siúl timpeall an láthair choire, tá siad taifeadta mar a bhí sé ar fhreagra luath. Is féidir leis an uirlis seo saibhreas eolais a thabhairt d'oifigigh a thagann go maith i ndiaidh an fhíric, nuair a bhíonn sé ciúin agus gan a bheith buartha. Deir Príomh-Phóilín Dalton's Parker go ndéanann ceamaraí atá caite ag an gcorp gach rud a tharlaíonn de réir mar a thaistealaíonn oifigigh timpeall láthair na coireachta a thaifeadadh agus agallaimh le go leor daoine. Bhí na ceamaraí a chaith an corp thar a bheith úsáideach chun faisnéis a shábháil i gceart.

Spreagtar ionchúisitheoirí áitiúla agus gníomhaíonn siad go fuinniúil le gníomhaireachtaí chun an teicneolaíocht seo a ghlacadh. Is deacair cosaint físe a chur i láthair sa chúirt de ghnáth. I Kentucky, bhí aturnae cosanta áitiúil i dtuairim faoin úsáid a bhaintear as físeán ceamara a bhí caite ag an gcomhlacht. Fágann sé go bhfuil sé i bhfad níos éasca iad a thuiscint go bhfuil achomharc inmhianaithe thar a bheith tábhachtach, mar is dócha nach mian leat painéal breithiúna é seo a fheiceáil. Tá sé seo fíor go príomha i gcásanna foréigin teaghlaigh nuair a chuirtear an cruthúnas físe ar fáil sa chúirt. Is iomaí uair, go háirithe má tá imlíne ar mhí-úsáid agus go bhfuil eagla ar na híospartaigh, níl siad ag iarraidh muirir a bhrú. Tá sé deacair cruthúnas a bhailiú ar a mhéad. In éineacht le híospartaigh neamhchabhrach agus triail tá sé beagnach dodhéanta beagnach. Trí fhianaise físe a chur ar fáil d'ionchúisitheoirí nuair a thagann siad ar an láthair, glacfaidh sé iompar na n-íospartach agus na ndaoine faoi dhrochamhras chomh maith le haon ghortuithe a choinnítear. Tríd an bhfaisnéis seo a chur ar fáil d'ionchúisitheoirí, is féidir leo cás a thógáil fiú má dhiúltaíonn an t-íospartach muirir a bhrú nó diúltú ráiteas a sholáthar. Dúirt Príomhfheidhmeannach Miller ó Topeka nuair a thaispeáin muid drochamhras faoi thaifeadadh físeáin ó cheamaraí a bhí caite ag an gcorp, go minic gurbh fhéidir leo cúitimh a dhéanamh gan fiú dul chun trialach.

Mar achoimre, réitíodh an-chuid ceisteanna agus imní ó na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí sa cheamara atá caite ag an gcomhlacht agus is líonra slán don rialtas é.

Tuairimí Iomlán 2319 Tuairimí 5 Inniu
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Réitigh OMG - Bronnadh Fiontraíocht 500 / 2018 ar 2019 / XNUMX Singeapór

OMG Solutions - Top 500 Company i Singeapór 2018

whatsapp Us

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333-4466

Iacárta + 62 8113 80221

margaíocht@omgrp.net

Nuacht is Déanaí