Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú

  • 0

Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú

Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú

Tá ceamaraí i ngach áit. Is féidir le gach duine againn saol laethúil a ghabháil le fón póca. De ghnáth, bíonn claonadh níos fearr ag daoine iad féin a iompar nuair a bhíonn a fhios acu go bhfuiltear ag faire orthu. Is minic a bhíonn tionchar ag an moladh go bhfuil duine ag breathnú ar dhaoine. Is dócha go n-oibreoimid go héagsúil ach amháin nuair a fheicimid comhartha ”Taifid CCTV 24 / 7“ cé nach bhfuil an ceamara ag taifeadadh i ndáiríre. Tá na ceamaraí coirp á n-úsáid go gníomhach i ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí agus in ospidéil. Mar sin féin, is féidir é a úsáid i bhforbairt na talmhaíochta, na mianadóireachta, na tógála agus an iompair. Is féidir na réimsí mianadóireachta agus talmhaíochta atá lán de rioscaí a chumhdach trí cheamaraí coirp a úsáid le córas rianaithe WIFI agus GPS.
Is féidir le Comhlacht Cinn Inchothaithe a Chaitear an Ceamara an comhrá idir an ceannaitheoir agus an díoltóir a stóráil go héasca nuair a bhíonn sé ag déileáil agus is féidir an fhuaim agus an físeán taifeadta seo a úsáid le haghaidh fianaise. Is féidir leis na feirmeoirí, lucht gnó, bainc, cuideachtaí árachais, oifigigh tarrthála i ranna dóiteáin agus fiú an rialtas úsáid a bhaint as ceamaraí coirp chun monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid oibrithe agus foláirimh bhagairt a fháil.
Seo roinnt réimsí inar féidir ceamara coirp a bheith cabhrach.

1. Talmhaíocht
2. Mianadóireacht
3. Tógáil
4. Déantúsaíocht
5. Iompar
6. Cumarsáid
7. Seirbhísí Leictreachais, Gáis agus Sláintíochta
8. Trádáil mhórdhíola
9. Trádáil mhiondíola
10. Seirbhísí airgeadais, árachais agus eastáit réadaigh

Talmhaíocht

D'fhéadfaí a rá go bhfuil an tionscal feirmeoireachta níos tábhachtaí ná riamh sna blianta atá romhainn. Beidh ar an domhan 70% níos mó bia a tháirgeadh i 2050 ná mar a rinne sé i 2006 chun an daonra atá ag fás ar an Domhan a chothú, de réir Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na NA. Chun freastal ar an éileamh seo, tá feirmeoirí agus cuideachtaí talmhaíochta ag casadh ar Internet of Things le haghaidh anailísíochta agus cumais táirgthe níos mó.
Tuigfidh gach feirmeoir an deacracht a gcuid talún a choinneáil slán. Mar tiarna talún, níl sé neamhchoitianta na mílte acra talún a bheith agat. Tá sé an-deacair gach alt a patról agus a dhaingniú agus foghlaimeoirí a choinneáil amach. Níos minice ná a mhalairt, níl aon rún mailíseach ag foghlaimeoirí ar chor ar bith. Tá sé éasca stumble ar thalamh feirme gan é a thuiscint. Mar sin féin, ó am go chéile, gheobhaidh gadaithe nó fiú agóideoirí a mbealach ar do mhaoin. Seo roinnt comhairle mhaith chun cuidiú leis seo a dhíothú.

• Comharthaíonn sé bealach simplí chun foghlaimeoirí, gadaithe, agus agóideoirí a shrianadh le comharthaí timpeall ar imlíne do thalamh.
• Bíodh a fhios ag d'oibrithe go bhfuil sé mar chuid dá gcuid oibre aon ghníomhaíocht amhrasach nó foghail a thuairisciú.
• Bacainní fisiciúla Bealach éasca amháin chun é seo a leigheas ná bacainní fisiciúla a chur i bhfeidhm. D'fhéadfadh sé gur fálta nó sreang dheilgneach é seo má tá tú an-choiscteach.
• Aláraim agus braiteoirí gluaisne Tugann ceamaraí CCTV agus ceamaraí atá caite ag an gcorp fianaise
• Déan do chuid feithiclí a chlibeáil le córas GPS a chaitheann an corp chun iad a lonnú go héasca

Tá innealra talmhaíochta, úlloird, feirmeacha déiríochta, agus páirceanna mór agus costasach, agus ní féidir le gach duine a dteastaíonn uathu é a cheannach agus a stóráil ó am go ham. Fágann gnóthaí cíosa trealaimh go bhfuil sé éasca teacht ar an trealamh seo de réir mar is gá, ach conas is féidir linn ár ngnó agus ár dtáirgí a dhaingniú?
Tá córais faireachais físe an-choitianta agus an-tóir orthu, cé go bhféadfadh sé a bheith níos deacra do ghadaí tarracóir a ghoid i gcoinne geansaí, ní mór do gach gnólacht miondíola a bheith ar an eolas faoi na damáistí ó thieves. Is féidir le ceamara faireachais monatóireacht a dhéanamh ar fheirmeacha, ar úlloird agus ar pháirceanna ar fud an chloig, fiú nuair a bhíonn tú amuigh as an oifig ach más mian leat súil a choinneáil ar fhístéipeanna atá caite ag do chorp agus físeáin a thaifeadadh nach féidir le CCTV a thaifeadadh. . Ina theannta sin, is féidir córas faireachais a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar idirghníomhaíochtaí custaiméirí, láimhseáil airgid a rianú ar an gclár airgid, agus a chinntiú go leanann do chuid foirne agus custaiméirí go léir caighdeáin sábháilteachta timpeall an trealaimh.
Is bealach cliste é monatóireacht a dhéanamh ar do ghnó talmhaíochta chun caillteanas a íoslaghdú agus chun brabúis a uasmhéadú. Cabhraíonn suiteáil ceamaraí slándála feirme leat le súil a choinneáil ar a bhfuil ar siúl nuair nach féidir leat a bheith ann.

iompar

Is é an rud is measa a bhíonn ar gach tuismitheoir ná go mbeadh a bpáiste sna déaga i dtimpiste gluaisteáin. Ar an drochuair, tá sé de cheart ag tuismitheoirí a bheith buartha. Is é an chúis is mó le básanna i measc déagóirí bás mótarfheithiclí. Má tá feiste rianaithe GPS camchomhlachta ag feithicil do linbh chun súil a choinneáil ar a nósanna tiomána nó iad a chosc ó thiomáint san oíche, is féidir go mbeidh laghdú mór ann ar na seansanna go mbeadh baint acu le timpiste. Ó luas taistil go suíomh beacht, faigheann tuismitheoirí rochtain ar fhaisnéis ríthábhachtach chun cabhrú lena leanaí a chosaint. Is uirlis den scoth é Ceamara Slán Comhlacht atá caite le Criptiú [Le Scáileán LCD] (BWC060) do thuismitheoirí agus do chuideachtaí chun tiománaithe agus páistí míshruthúcháin a aithint.
Tá líon na bpaisinéirí ar thraenacha, ar bhusanna agus ar sheirbhísí fruilithe príobháideacha ag fás gach bliain mar aon le glaonna chun trédhearcacht agus cuntasacht phoiblí níos fearr a fháil. Tá an úsáid a bhaintear as físteicneolaíocht atá caite ag an gcomhlacht ag méadú ar fud an líonra iompair ollmhór mar fhreagra ar na glaonna seo.
Tá dea-úsáid á baint as teicneolaíocht físe atá caite ag an gcomhlacht i dtrí bhealach ar leith;

1. Táthar ag baint úsáide as láimhseáil gearán ó chustaiméirí trí fhíseáin a úsáid in ionad foirmeacha gearáin ar líne chun éifeachtúlachtaí tuairiscithe a chruthú ar fud an líonra iompair.
2. Tá pearsanra cúiréireachta agus seachadta ag baint úsáide as físteicneolaíocht atá caite ag an gcomhlacht chun críocha dearbhaithe cáilíochta mar chruthúnas seachadta agus an ceamara ag glacadh sínithe.
3. Mar chosc éifeachtach ar chalaois ticéad agus ar iompar frithshóisialta.
Is í Virgin Trains an chéad oibreoir traenach sa Ríocht Aontaithe chun ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a chur ar fáil chun a gcuid daoine túslíne go léir a chlúdach, agus mar thoradh air sin titeann níos mó ná leathchuid ar an bhfoireann. Léirigh torthaí ó shuirbhé gur bhraith níos mó ná 80% den fhoireann níos sábháilte ag an obair agus iad ag caitheamh cnap coirp agus go ndéanfadh beagnach 90% iad a mholadh do chomhghleacaithe.

TRÁDÁIL MIONDÍOLA

Is féidir na ceamaraí coirp a úsáid chun foireann mhiondíola, réadmhaoin agus an pobal i gcoitinne a chosaint. Léiríonn taighde go bhfuil éifeacht dhíspreagtha ag bearta ceamaraeacha caite chun foréigean, bagairtí agus mí-úsáid ag an obair a laghdú. Is féidir le ceamaraí tionchar dearfach a imirt ar iompar oibrithe agus custaiméirí a athrú nuair a thuigeann siad go bhfuil siad á scannánú.
Is é an aidhm atá le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht ná an foréigean a laghdú i dtreo duine atá i gceannas ar an gceamara, fianaise a sholáthar maidir le hidirghníomhaíocht / gníomhartha a rinneadh chun aon líomhaintí a fhíorú agus léargas neamhchlaonta cothrom a thabhairt ar eachtra, idirghníomhaíocht nó post. Is uirlis iontach é CCTV nach mbíonn aon fhuaim air go rialta, ach tugann ceamaraí coirp tacaíocht agus fianaise bhreise.
Is féidir le hionaid mhiondíola ceamaraí aitheantais a aithint chun calaois agus goid a laghdú. Déanann cuideachtaí grianghraif a uaslódáil de na daoine a dteastaíonn uathu féachaint orthu, mar shampla gairdéirí siopa aitheanta, fostaithe neamhshásta nó daoine eile a bhfuil suim acu iontu, isteach sa chóras. Breathnaíonn an córas ansin ar na daoine aonair sin sa siopa. Tarlaíonn gadaíocht mhiondíola freisin ag an gcuntar seiceála toisc nach ndéanann Cashiers táirgí a scanadh do chairde agus do mhuintir. Córais, cosúil le Stop Lift le ceamaraí slándála agus le hintleachta saorga a ghiaráil chun foláirimh a sheoladh mar a tharlaíonn sé seo.
Tá brandaí ann, mar shampla, nach gcuirfeadh siamsaíocht ar rud ar bith seachas aláram scaoll discréideach mar gheall ar an gcustaiméir go bhfuiltear ag faire orthu. Tá sé cosúil leis na hargóintí ar son agus in aghaidh gardaí slándála miondíola ag na doirse is meabhrúchán fisiciúil é do na gadaithe nach bhfuil fáilte rompu.

Trádáil mhórdhíola

Sa tuarascáil is déanaí, “Biometric Marketing 2019,” a fháil amach go bhfuil miondíoltóirí ag fiosrú na teicneolaíochta bithmhéadraí, lena n-áirítear rianú iompraíochta agus aitheantas aghaidhe agus gutha, chun díriú ar fhógraíocht agus ar chur chun cinn. Is féidir leis na córais seo siopadóirí a aithint agus a rianú i siopaí brící agus moirtéal agus a gcuid roghanna a fhoghlaim, cosúil le conas a úsáideann miondíoltóirí ar líne fianáin. Is féidir an t-eolas a úsáid ansin chun idirghníomhú leo trí mheán a bhfón, a gcomharthaíocht in-siopa nó ar bhealaí eile.
Tá éileamh mór ar fheabhsúcháin i straitéisí faireachais na réigiún éagsúil mar thoradh ar rátaí coireachta agus ionsaithe sceimhlitheoireachta ar fud an domhain. Soláthraíonn ceamaraí coirp léargas measartha soiléir agus eolas fíor-ama faoi na gníomhaíochtaí a théann timpeall. Mar a tharlaíonn in aon ghnó le fardal fisiciúil, is teagmhas an-choitianta é goid a chosnaíonn na mílte gnólacht in aghaidh na bliana, murab ionann agus na milliúin. Tá fostaithe freagrach as líon mór earraí goidte, ach i gcás mórdhíoltóirí, tá imní ar dhaoine eile go bhfuil siad ag goid táirgí le linn iompair. Cinntigh go bhfuil bearta slándála láidre i bhfeidhm agat. Ní mór d'fhostaithe ceamaraí coirp a chaitheamh chun fianaise a dhéanamh ar earraí goidte agus ceamaraí coirp le rianú GPS i bhfeithiclí chun suíomh feithiclí goidte a aimsiú le táirgí.

Mianadóireacht

Le linn na mblianta, baineadh úsáid as teicneolaíocht físe chun nochtadh oibrithe a mheas do chineálacha difriúla ábhar salaithe. Is teicneolaíocht simplí agus réasúnta saor é Helmet-Cam le GPS chun é a bhunú agus a úsáid. Is éard atá ann ná físcheamara éadrom, modh chun uirlisí a thithíocht ar bhealach a ligeann do mhianadóirí obair a dhéanamh.
Is léir go méadaíonn aon chóras a chabhraíonn leis an bhfoireann slándála díriú ar ghníomhaíochtaí níos torthúla éifeachtúlacht agus feabhsaíonn sé slándáil. Ach is féidir le hinfhaighteacht córas saincheaptha slándála físe atá comhtháite le córais rialaithe agus bainistíochta eile uirlis an-chumhachtach a sholáthar do go leor oibríochtaí mianadóireachta a fhéadann sochair shuntasacha a sheachadadh i réimsí eile freisin, mar shampla sábháilteacht agus éifeachtacht próiseála, mar shampla. A luaithe is a bhaineann bainisteoirí an chumhacht amach ar a mbarr, feiceann siad deiseanna nua chun é a chur i bhfeidhm agus is féidir luach breise suntasach a fháil ón infheistíocht.
Déanfaidh ceamaraí aitheantais daonna ag bealaí isteach agus bealaí amach monatóireacht ar cé atá ag teacht isteach agus cé atá ag fágáil. Tá seicphointí slándála agus seicphointe ag formhór na mianaigh, mar sin tá go leor ama ann chun aghaidh a ghabháil go soiléir. D'fhorbair forfheidhmiú dlí OMG a chóras aitheantais a áiríonn feidhmeanna comparáide daonna chun daoine a aithint agus daoine faoi dhrochamhras nó daoine a cuireadh ar an liosta dubh a chosc ó dhul isteach in áitreabh an mhianaigh.
nílimid ag caint anseo faoi tháirgí as an tseilf. Mar cheannaitheoir ionchasach, ní mór duit soláthróir oiriúnach a shainaithint a bhfuil táirgí agus taithí ábhartha aige, agus ní mór duit a chinntiú freisin go bhfuil an córas roghnaithe roghnaithe agus suiteáilte go rathúil cheana féin. Cosúil le táirgí OMG cabhraíonn ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le hoibrithe mianadóireachta físeán a dhéanamh de chúinsí agus clogad le cam agus GPS cabhrach chun oibrithe atá ar iarraidh a aimsiú faoin gcnoc agus déanfaidh GPS rianú ar an áit ina bhfuil oibrithe.

Tógáil

Is éard atá i gceamaraí corp-chaite (BWC), ar a dtugtar ceamaraí coirp agus físeán atá caite ag an gcomhlacht, nó ceamaraí inchaite, córas taifeadta fuaime, físe nó grianghrafadóireachta. Leanann oibrithe agus fostóirí sa tionscal tógála ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar go leor rioscaí agus dúshláin atá ag teacht chun cinn. Óna sciorrthaí agus titim agus briseadh gnó a bhaineann leis an aimsir go tinte agus trealamh goidte, beidh rioscaí neamhshuimiúla ag baint le láithreáin tógála gach lá. Tugann ceamaraí coirp fianaise i ndáiríre cad a tharla agus cosnaíonn siad ionstraimí a ghoidtear.
Níl tine láithreán tógála chomh neamhchoitianta sin. Socróidh spréach amháin ó sheoltóir, welder, toitín, sreang leictreach, soilsiú sealadach agus a leithéid adhmad, tuaslagóirí, pacáistiú nó gásailín go léir atá le fáil ar shuíomhanna tógála suas i lasracha. Cruthaíonn ceamaraí coirp a chaitheann oibrithe aláram i gcontúirt agus tugann GPS an leid do na hoifigigh ina bhfuil tine ag lasadh.
Féadann damáiste a dhéanamh mar gheall ar shuíomhanna poist neamhfhreastail ó phíopaí sceite nó reoite, obair the a smúchadh, agus goid / loitiméireacht trealaimh agus ábhar. Is iad ceamaraí OMG nó clogaid leis an gceamara na roghanna is fearr do oibrithe a chaitheamh le linn dóibh aistriú chun cosaint a fháil, uaireanta ní maith le hoibrithe a chéile nó níl siad ag iarraidh obair le chéile agus foréigean a chruthú san ionad oibre, má tá a fhios acu go bhfuil siad déantar iad a scannánú ina n-athrú iompraíochta sa dara huair.

Déantúsaíocht

Is é atá i ndéantúsaíocht ná próiseáil amhábhar nó páirteanna in earraí críochnaithe trí uirlisí, saothar daonna, innealra agus próiseáil cheimiceach a úsáid. Ceadaíonn déantúsaíocht ar scála mór olltáirgeadh earraí ag úsáid líon mór oibrithe agus ardteicneolaíochtaí. Cuireann teicnící monaraíochta éifeachtúla ar chumas monaróirí leas a bhaint as barainneachtaí scála, ag táirgeadh níos mó aonad ar chostas níos ísle.
Tá a fhios againn, de réir riail eacnamaíoch, nach bhfuil líon mór oibrithe chomh táirgiúil. Nuair a bhíonn na mílte oibrí in áit amháin ansin 100% seans nach n-oibríonn roinnt oibrithe go héifeachtach, mar sin tabharfaidh sonraí coirp ar oibrithe sonraí nach n-oibríonn oibrithe go héifeachtúil ach a thógann pá gach mí. Ar an dara dul síos, tugann ceamaraí coirp fianaise ar na hoibrithe sin a bhriseann rialacha cuideachta. Ar an tríú dul síos, is í an tslándáil príomhfhachtóir aon eagraíochta, cuideachta nó stórais a thugann fístéipeanna de tháirgí goidte do cheamaraí coirp. Is seanfheistí faireachais iad ceamaraí CCTV ach ní thaifeadann siad fuaime, ach le ceamaraí coirp, tá a fhios ag oibrithe margaidh go bhfuil ceannaitheoirí ag smaoineamh ar a gcuid táirgí.

Cumarsáid

Tá an ceamara slándála mar chuid den saol laethúil. Is cuid thábhachtach de phlean slándála gach eagraíochta é. Ba chóir go mbeadh sé mar chuid de do phlean faoisimh tubaiste freisin. Déanann a lán eagraíochtaí dearmad ar na tairbhí a d'fhéadfadh a bheith ag ceamara slándála ar an dá thaobh. Cuimsíonn an chumarsáid in eagraíochtaí na hacmhainní go léir, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, trína gcuirtear faisnéis suas, síos, agus ar fud líonra na mbainisteoirí agus na bhfostaithe i ngnó. Is féidir na modhanna éagsúla cumarsáide seo a úsáid chun faisnéis oifigiúil a scaipeadh idir fostaithe agus bainistíocht, chun clostrácht agus ráflaí a mhalartú, nó aon rud idir eatarthu. Mar sin, dá gcaithfeadh fostaithe ceamara coirp ansin ní fhéadfadh faisnéis oifigiúil a phlé agus gan a bheith ag dul amach mar a bheadh ​​ráfla.
Le linn stair luath chorparáide Mheiriceá, a shíneann siar beagán níos mó ná blianta 150, d'oibrigh bainistíocht Mheiriceá mar chuideachtaí cumarsáide “ón mbarr anuas”. Cibé rud a dúirt formhór na n-úinéirí cuideachta go raibh an dlí. Dá mbeadh coiste bainistíochta sinsearaí ag an gcuideachta, phléifí straitéisí chun gach rud a dhéanamh ó dhíol an táirge go déileáil le fostaithe taobh thiar de dhoirse dúnta. Nuair a rinne bainisteoirí na cinntí sin, iarradh ar leibhéil níos ísle bainistíochta na cinntí sin a chur i bhfeidhm. Is beag ionchur a bhí ag fostaithe. Rinne siad mar a dúradh leo nó nuair a aimsíodh obair dóibh in áit eile.

Seirbhísí Leictreachais, Gáis agus Sláintíochta

Tá bunaíochtaí leictreacha contúirteach go mór i bhfianaise na fírinne gur féidir le fiú easpa measa a bheith mar dhuine. Tá inmharthanacht ceamaraí atá caite ag an gComhlacht mar nuálaíocht breathnóireachta suntasach freisin don oifig leictreach. Na buntáistí a bhaineann le Ceamaraí a Chaitheann an Comhlacht a Úsáid in Eagraíocht Leictreach Cuir na hionadaithe in iúl do na rialacha slándála a chomhlíonadh le linn a n-uaireanta oibre ar an mbonn go gcuireann easpa beag measa ag na hoibrithe fíorbhréag orthu. Chun imeacht dáiríre a sheiceáil, tá sé bunúsach a chur faoi bhráid gach caighdeáin agus treoirlínte folláine. Coinnigh na foghlaimeoirí agus na daoine neamhcheadaithe ó bharda na heagraíochta leictrí gan a bheith gortaithe go hiomlán, chomh maith, chun iad a chosaint ó na bunaíochtaí leictreacha contúirteacha.
Tá go leor patrúin nuálaíochta ag tiomáint an fhógra gáis agus ola. Thug eagraíocht ola agus gáis i Stáit Aontaithe Mheiriceá ceamaraí caite don chomhlacht slándála agus don fhoireann allamuigh. Is é an chúis atá le breathnóireacht an cheamara ná éifeachtúlacht na slándála a leathnú, a bheith cúramach maidir leis an bhfoireann allamuigh. Trí úsáid a bhaint as ceamaraí caite ag baill foirne slándála agus allamuigh ní mór don eagraíocht cuspóirí a shaothrú.
Trí úsáid a bhaint as ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht i gcúnamh sláintíochta, is féidir stáit de shéaraigh steiriúla agus línte cabhrach príobháideacha a mheasúnú agus a mheasúnú agus pictiúir a ghabháil de réir a chéile. Aithneoidh tú na saincheisteanna éagsúla agus a gclaonadh láithreach. Mar shampla, thug CASA Sláintíochta Wares Factory, Ceanada ceamaraí caite don chorp dá speisialtóirí agus don fhoireann eile ag uair a n-oibleagáide. Ghlac siad buntáiste as Ceamaraí a bhí caite ag an gComhlacht sa:

• Scagadh ar na hoibritheoirí cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad ag cloí le prionsabail na heagraíochta nó nach bhféachann siad ar ábhar dramhaíola a rialú
• Bí ag faire amach d'ábhar dramhaíola
• Ceadaigh suirbhé iniompartha le haghaidh faire lasmuigh den láthair
• Na cúiseanna a bhaineann le heachtraí agus míthuairimí difriúla a scagadh
• Coinníonn sé na foghlaimeoirí agus na daoine neamhcheadaithe ó locale an réimse ola
• Scagtar ar na hoibritheoirí an bhfuil siad ag cloí le prionsabail na heagraíochta nó nach bhfuil
• Faigheann sé íomhá de réimse giniúna gáis
• Uaireadóirí ag rialú ábhair dramhaíola
• Gan a bheith ag glacadh agus ag milleadh
• Ceadaítear athbhreithniú iniompartha le haghaidh faire lasmuigh den láthair
• Na cúiseanna a bhaineann le heachtraí agus míthuairimí difriúla a scagadh

Seirbhísí airgeadais, árachais agus eastáit réadaigh

Féachtar ar chumainn a bhaineann le hairgead mar bhainc mar na bunaíochtaí is cinnte ar domhan. Dearbhaímid ár gcuid airgid, ár n-adornments, agus ár gcartlann shuntasach trí brath orthu. Ar an mbealach seo, tá creat rogha breathnadóireachta físe bunúsach do na heagraíochtaí airgeadaíochta seo. Le forbairtí reatha ar ardleibhéal nuálaíochta agus IP, tá go leor banc ag súil le hinniúlacht a gcreataí slándála trí acmhainní a chur isteach sa nuálaíocht nua seo. Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht agus creataí dearcadh ceamaraí CCTV le himscrúdú físe ceannródaíoch, mar shampla, tá admháil aghaidhe ag dul in oiriúint do eisiúint srathaithe seiceála i mbainc trí fhaisnéis a mhalartú le croinic agus pictiúir de dhaoine a chasadh as an dlí a ghabháil. Cuidíonn na sonraí seo le ciontóirí a bhrath agus cuidíonn sé le cuntais chliaint a chinntiú. Is féidir le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht muinín cliant a uasghrádú sa bhanc. Dá mhéad a chinntítear go bhfuil banc, is ea is mó a bheidh cliaint áirithe ann. Tá creat taiscéalaíochta físeán bainc éifeachtúil trí cheamaraí corp-chaite agus ceamaraí CCTV ag léiriú go mór cabhrach. Tá ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht tar éis bogadh i dtreo a bheith ina bpíosa de gach oifig. Tá beagnach gach tionscal ag iarraidh é a chur in oiriúint do bhreathnú a chuid oibrithe. Mar an gcéanna, tá gníomhaireachtaí árachais ag iarraidh úsáid a bhaint as fístaifeadadh a bhíonn gafa ag uair an teagmhais chun dleacht a léiriú nó nach dtaitníonn leo, agus beidh siad fiú ag dul i ngleic le fíoraifeadadh chun iarracht a dhéanamh úsáid a bhaint as fístaifeadadh duine aonair ina dteach féin nó i spotaí oscailte a léiriú go ndearna an duine áibhéil ar a gcuid créachtaí. Ar an mbealach seo, cuireann úsáid ceamara coirp go leor airgid ar leataobh ó chumainn ós rud é go dtugann ceamaraí coirp fianaise ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an sclábhaí seo cáilithe chun airgead cosanta a thabhairt. Is é seo an rud a bhfuil béim á leagan ag gníomhaireachtaí árachais ar úsáid ceamaraí coirp.
Buntáistí na gceamaraí atá caite ag an gcomhlacht i mBanc agus in eagraíochtaí eile a bhaineann le hairgead:

• Coinníonn na bainc ar a bheith dírithe ar lucht dlí a lorgaíonn mórchuid. Is féidir leis an socrú taiscéalaíochta ceamara is fearr a chaitheann an comhlacht corpraithe buirgléireacht a fhóirdheonú.
• Mar gheall ar ghoid agus sracadh is féidir scannáin cheamara atá caite ag caitheamh a úsáid chun na daoine faoi dhrochamhras a aithint.

Is féidir le gairmithe eastáit réadaigh a úsáideann réamhchúraimí sábháilteachta go haireach agus a fhanann ar an airdeall sa réimse a bheith ina spriocanna do choirpigh.

An gcaithfeá cam coirp? Bíonn freagairtí measctha ag cleachtóirí ar an gceist sin. Ag breathnú siar, deir Hinkel go mb'fhéidir go raibh cosc ​​ar a hionsaitheoir dá mba rud é go raibh ceamara corp á chaitheamh aici ach nár ghá. Ní raibh sé cúthail maidir lena chéannacht a nochtadh nó cóip dá cheadúnas a sholáthar. I gcás duine cosúil leis nach bhfuil faitíos air go bhfuil sé nochta, an mbeadh tionchar ag gléas taifeadta cosúil le corp ar a iompar? “Ceapaim go bhfuil bearta coisctheacha agus foghlaim conas gan tú féin a fháil i ndrochstaid i bhfad níos tábhachtaí,” arsa Hinkel, ag cur leis go gcuireann oiliúint féinchosanta agus oideachas sábháilteachta réitigh fhadtéarmacha ar fáil ná feistí atá le húsáid faoi láthair. “Ceapaim go gcaithfidh tú do mheon a ullmhú.”

tagairtí

Ar deireadh, ú [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://www.pinnacleresponse.com/body-worn-cameras-for-rail-transportation-and-logistics
Na Stáit Aontaithe, S., AN RÍOMH 22, 2019. STORES MÍNEÁN NA NRF. [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://stores.org/2019/04/22/captured-on-camera/
Eoraip, LM, Iúil 5, 2017. LPM. [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://losspreventionmedia.com/body-worn-camera-policy-retailers/
Johnson, C., agus Tagairt do ghnó. [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Clo-Con/Communication-in-Organizations.html
Rebecca Webb, Meán Fómhair 26, 2017. Riosca Soiléir. [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/7-risks-wholesalers-must-prepare-for
Slándáil, R., Slándáil a Dhiúltú. [Ar Líne]
Ar fáil ag: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/the-true-cost-of-vehicle-tracking

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Glaoigh orainn

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333 4466

Iacárta + 62 8113 80221


r-phost: sales@omg-solutions.com
or
Comhlánaigh an fhoirm fiosrúcháin agus cuirfimid ar ais chugat laistigh de 2 Hrs

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Singeapór Top 500 Enterprises 2018 & 2019

Singeapór Barr 500 Enterprises 2018

Ceamara Cineál


Catagóirí Leathanach

Ceamara Sruthán Beo 4G
Airteagail - Ceamara caite ag an gcomhlacht
Faireachas agus Rúndacht Forfheidhmiú an Dlí san Áise
An Gá le Ceamaraí Coirp-Éadroma agus a n-Éifeachtaí ar na Póilíní agus ar an bPobal
Nuálaíocht Teicneolaíochta Ceamara-caite le linn na mblianta
Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?
Tionchair ar Ghardaí Slándála ag baint úsáide as Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pribhléidí a bhaineann le Ceamara Póilíní Pósta a úsáid
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht: tactics a chabhróidh le hospidéil
Aitheantas Facial a thabhairt isteach ar Cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pointí le tabhairt faoi deara sula gceannaítear Ceamara Comhlacht-caite
Cosaint Líonra an Rialtais le Cúnamh Ceamara Corp-Chaite
Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú
Scéimeanna a thabhairt isteach agus foghlaim faoi cheamara corp-caite
Nósanna imeachta chun Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Ceamaraí Coirp-Chorp: Caidreamh Oibrí Othar-Cúraim Sláinte a Fheabhsú in Ospidéil
Ceamaraí a Chaitheann Comhlacht Póilíneachta ag súil le hAitheantas Aghaidhe
Roghnú an Cheamara Cuí-Chaite
Teicnící Slán arna n-úsáid ag an Rialtas chun Ardán Ceamara atá caite ag an gcomhlacht a chosaint
Buntáistí Ceamaraí Comhlachta ag Tionscail
Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh
Modhanna Úsáide Ceamara le caitheamh
Buntáistí Ceamara Comhlacht-caite in Ospidéil
Aitheantas Facial a Chur Chun Cinn d'Oifigigh Forfheidhmithe Dlí Ceamara Comhlacht-caite
Cinneadh a dhéanamh ar an gceamara ceart corp-caite
Modhanna ar féidir leis an Rialtas a úsáid chun an Líonra a Chosaint le haghaidh Ceamara Comhlacht-caite
Fóntais de chuid Ceamaraí Caite ag Tionscail
Scéim a fhorchur le haghaidh Ceamara atá caite ag an gComhlacht agus Ceacht a Foghlaimíodh
Treoirlínte maidir le Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Tá Aitheantas Facial ag teacht le Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht póilíneachta
An Ceamara ceart-caite a roghnú
Líonra Daingean Ceamara don Rialtas ar an gComhlacht
Úsáid Ceamaraí Corp-Chaite ag Tionscail
Moltaí agus Ceachtanna a Foghlaimíodh ó Chlár Ceamara-Caite a chur i bhfeidhm
Léargas Cónaitheach ar Cheamaraí atá caite ag an gComhlacht
Ardú Theicneolaíocht Ceamara atá caite ag an gcomhlacht
Buntáistí Féideartha an Chomhlachta a Chaitheann Ceamara le haghaidh Forfheidhmiú an Dlí
Cuideachta Slándála - Conas is Ceamaraí atá caite ag Comhlacht Póilíneachta iad
5 Things to Know Maidir le Ceamaraí Comhlacht Póilíneachta
Buntáistí a bhaineann le ceamara Rabhadh Póilíní a úsáid
Ceamaraí agus Príobháideacht Chomhlachtaí Póilíneachta
Conas a chuidíonn ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le forfheidhmiú an dlí?
Éifeacht na gCeamaraí atá caite ag an gComhlacht ar na Gardaí Slándála
Airteagail
Buntáistí a bhaineann le ceamaraí a chaitheann coirp na bPóilíní
Tuiscint na saoránach ar cheamaraí atá caite ag an gcorp
Ceamara Comhlacht Caillte
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie le Ceamara Raidió Dhá Bhealach
BWC095 - Ceamara Caith Comhlacht Ceallraí Inbhainte OMG
BWC094 - Ceamara Caith Mini Comhlacht Inacmhainne OMG
BWC089 - OMG 16 Ceamara Éadroma Comhlacht Póilíneachta Éadrom Long Uaireanta (Uillinn Leathan 170-Céim)
BWC090 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní Meáchan Éadrom OMG do Ghardaí Slándála (Uillinn Leathan 170-Céim 12 Uaireanta Oibre)
BWC081 - Ceamara Caith Comhlacht Póilíní OMG Ultra Mini WIFI (140 Céim + Fís Oíche)
BWC075 - Domhanda OMG ar an gComhlacht Póilíní is Lú a Chaitear
BWC074 - Ceamara Caith Coirp Comhlacht OMG Mini Éadrom le Comhbhrú Super Físe - 20-25 uair do 32GB [Gan Scáileán LCD]
BWC058 - OMG Mion Comhlacht Caite Ceamara - Super Video comhbhrúite - 20-25 Uaireanta haghaidh 32GB
BWC061 - Uaireanta Fada OMG [16 uair] Comhlacht Taifeadta caite Ceamara
BWC055 - OMG Cárta SD Inbhainte Ceamara Mini Cóirithe Comhlacht
OMG Meáchan Éadrom WIFI Comhlacht Forfheidhmithe Dlí Ceamara Caithte, Físeán 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Ceamara Caith Comhlacht Suaitheantas OMG
Ceamara atá caite ag Comhlacht Mini OMG, Video 2K (SPY195)
BWC010 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní OMG Mini, 1296p, 170Deg, 12 Uaireanta, Night Vision
BWC004 - Ceamara Cóirithe Comhlacht Póilíní Cás Ruggedized OMG
BWC003 - Ceamara caite ag OMG Mini Police Body
Ceamara Button Fíoraithe OMG, Taifeadán Físeán Gníomhachtaithe Tairiscint (SPY045B)
Ceamara 12MP Slándála Inchaite Inaistrithe OMG WIFI, 1296P, H.264, Rialú aipeanna (SPY084)
Gabhálais Ceamara Comhlacht Caith
Stáisiún Dochtúireachta Ceamara Coirp
Ceamara Ceann-Socraithe
Nua
Gan catagóir - Ceamara caite ag an gcomhlacht
BWC071 - Ceamara Mion-Chomhlachta caite caite
BWC066 - Cam Bullet Cam Ceamara le haghaidh Clogad
Ceamara Mini Comhlacht caite le Criptiú a dhaingniú [le Scáileán LCD] (BWC060)
Stáisiún Árthach na gCalafort BWA012 - Córas Bainistíochta Fianaise
Clip Lock (BWA010)
Comhlacht Mini HD a Chaitear Ceamara Póilíneachta, Ceamara Céim 12MP OV2710 140, MOV H.264, 1080P, TF Max 128G, Obair Fadtéarmach (BWC053)
Ceamara clogad Gníomhaíochta Spóirt OMG Wifi Mini Mini (BWC049)
Ceamara Mini Spy - Ceamara Peataí Hidden Ceamara 170 Léim Leithead Uillinn (SPY018)
Ceamara Ink Inacmhainne Comhlacht caite 4G (BWC047)
Ceamaraí Gloiní Cliste atá caite ag an gComhlacht (BWC042)
Físeáin
BWC040 - Ceamara Inacmhainne don Chomhlacht a Chaitear le HD
Ceallraí Inbhainte - Ceamara caite ag an gcomhlacht (BWC037)
Ceamara Comhlacht Caillte - Stáisiún Docking Ports 8 (BWC036)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - 3G, 4G, Wi-Fi, sruthú beo, Rialú cianda beo, Bluetooth, APP APP (IOS + Android), taifeadadh leanúnach 8hrs, rialú sleamhnáin tadhaill. (BWC035)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ceamara Comhlachta Wifi (BWC034)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650, cárta stórála ionsuite (BWC033)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC031)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC030)
Ceamara caite ag comhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 170Degree, stóráil 128GB Max, cineál ceallraí inbhainte (BWC028)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn céim 170 Leathan, stóráil 128GB Max (BWC026)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650 (BWC025)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - dhá chadhnra 2500mAh in-athsholáthair (BWC024)
Ceamara Comhlacht Caitheamh Seachtrach Cárta SD (BWC021)
Ceamara caite ag OMG 4G Body (BWC012)
Ceamara Píolótach Cosanta GPS Comhlacht GPS inbhainte [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Ceamara Comhlacht Caith Ambarella A12 / Físeán WIFI Sruth Beo / Uaireanta Oibre Fada
Stáisiún Á Chur i bhFeidhm Ceamara ag OMG 12 Calafoirt (BWC001)
Ceamara Hidden Mini Spy Video (SPY006)
Ceamara Hidden Pocket Peann Spy Spy (SPY009)
Ceamara Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Video Recorder, App Control (SPY086)
Peann Taifeadta Cruinnithe WIFI, H.264,1080p, Braite Tairiscint, Cárta SD Max 128G (SPY091)
táirgí
Guth Digiteach & Taifeadán Físeáin, Físeán 1080p, Guth 512kbps, Rothlú 180 Deg (SPY106)
Comhlacht Caite le Bainistiú Ceamara / Digiteach Fianaise (BWC008)
Liostaithe Poist

Nuacht is Déanaí