Buntáistí Ceamara Comhlacht-caite in Ospidéil

  • 0

Buntáistí Ceamara Comhlacht-caite in Ospidéil

Buntáistí Ceamara atá caite ag an gcomhlacht in ospidéil

Úsáid Ceamara le caitheamh in áiseanna cúraim sláinte

Chlúdaigh eolaíocht agus teicneolaíocht an domhan go hiomlán le blianta beaga anuas. Is féidir linn a lán aireagán nua a fheiceáil a tháirgtear gach lá as ár suaimhneas agus as ár dtacaíocht. Tá gach duine timpeallaithe ag na aireagáin teicneolaíochta seo. Dúshlán tromchúiseach a bhí i slándáil agus faireachas anois sa lá. Chonaiceamar líon mór réiteach le haghaidh fadhbanna slándála. Ceann de na hítimí is mó a úsáidtear sa lá atá inniu ann ná Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht.

Is ceamaraí speisialta iad Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a thugann tacaíocht agus cúltaca don duine a úsáideann é. Tá sé ceangailte le corp an úsáideora agus taifeadann sé na rudaí a fheiceann an t-úsáideoir. Tá ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht ag piocadh na treochtaí is fearr anois sa lá. Toisc go raibh siad an-éifeachtach agus tairbheach.

Go bunúsach, rinne ranna na bpóilíní ceamaraí a chaitheann an corp chun cabhrú le hoifigigh na bpóilíní iad a imscrúdú, a gceistiú agus a bhfaireachas. Ach anois, tá siad tosaithe le húsáid i réimsí eile freisin. Is é an sampla is fearr dá n-úsáid ná áiseanna cúraim sláinte.

Úsáid ceamara caite in áiseanna cúraim sláinte:

Tá áiseanna cúraim sláinte tosaithe ag úsáid ceamaraí atá caite ag an gcorp chun go leor cuspóirí. Cuireadh tús leis an treocht seo ar feadh cúpla bliain. Den chuid is mó, tá na ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht á n-úsáid le haghaidh faireachais agus taifeadta ag bealaí isteach na n-áiseanna seo. In ainneoin seo, tá go leor feidhmchlár eile ag na ceamaraí seo. Úsáid thábhachtach de na ceamaraí seo ná monatóireacht a dhéanamh ar iompar othar le míchumais mheabhracha. Laghdaigh ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht iompar míshásúil fhoireann na saoráide cúraim sláinte i leith na n-othar agus na bhfreastalaithe. Tá laghdú mór tagtha ar eachtraí foréigneacha ag ospidéil agus clinicí dá bharr. Úsáidtear ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht freisin ar altraí chun a gcuid scileanna a thástáil agus chun a gcuid botún a chur in iúl. Tríd is tríd, is féidir linn a lán feidhmeanna a chur i bhfeidhm ar cheamaraí atá caite ag an gcorp ach, dar linn, ní féidir é a úsáid in áiseanna cúraim sláinte toisc go gcuireann sé isteach ar phríobháideacht fhoireann an ospidéil chomh maith leis na hothair agus a ndúichí. Déanaimis súil mhionsonraithe ar na gnéithe seo go léir agus déanfaimid toradh maith orthu.

Lig dúinn breathnú ar chuid de na húsáidí atá ag ceamaraí atá caite ag an gcorp in áiseanna cúraim sláinte.

Slándáil agus Faireachas:

Tá slándáil ar cheann de na dúshláin is deacra a bhíonn le sárú ag daoine anois sa lá. Dá bhrí sin, úsáideann siad cineálacha éagsúla gadgets slándála chun na críche seo. Agus muid ag caint faoi cheamaraí atá caite ag an gcorp, déanaimis súil ar a bhfeidhmíocht in áiseanna cúraim sláinte. Tá áiseanna cúraim sláinte tosaithe ag úsáid ceamaraí atá caite ag an gcorp chun críche slándála agus faireachais. De ghnáth, tá na ceamaraí seo ceangailte le corp na ngardaí slándála a sheasann ag bealach isteach na bpríomhdhoirse. Ní mór duit a bheith ag smaoineamh nach raibh ceamaraí CCTV in úsáid acu chun na críche seo. Ach má fheicimid, comhlíonann úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht dhá chuspóir agus tá níos mó buntáistí ag baint leis.

Ar dtús, is féidir le ceamaraí atá caite ag an chorp faireachas agus taifeadadh iomlán a sholáthar ar gach duine a théann tríd an mbealach isteach. Tá uillinn níos mó aige mar gheall ar a saorghluaiseacht. Dá bhrí sin, is féidir leis réimse níos mó a chlúdach le haghaidh taifeadta.

Ar an dara dul síos, taifeadfaidh sé iompar na ngardaí a bhfuil na ceamaraí ag gabháil lena gcorp. Mar thoradh air sin, taispeánfaidh siad dea-iompar i leith na ndaoine. Laghdóidh sé líon na n-eachtraí foréigneacha ag líon mór daoine. Mar sin, is féidir linn a fheiceáil go soiléir go bhfuil ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht níos éifeachtaí.

Rialú Foréigin:

Bhí fadhb mhór ag baint le foréigean in áiteanna bailithe poiblí. Is ionann an rud céanna agus saoráidí cúraim sláinte. Is féidir le teagmhais fhoréigin dochar mór a dhéanamh do chlú na saoráide agus is féidir leo cur isteach ar othair agus freastalaithe eile freisin. Ní féidir linn a bheith ag súil ach go léireoidh an t-ospidéal nó an fhoireann slándála foréigean don phobal. Ach freisin, tá go leor cásanna ann inar chuir othair a raibh fadhb mar thoradh orthu os comhair an ospidéil foréigean tromchúiseach, agus suaitheadh ​​do na hothair freisin. Chuige seo, bainimid úsáid as ceamaraí atá caite ag an gcorp. Úsáidtear na ceamaraí seo chun monatóireacht a dhéanamh ar iompar na foirne i leith na n-othar. Leis na ceamaraí ceangailte dá gcoirp, déanfaidh an fhoireann a ndícheall an t-iompar is lú a thaispeáint. Sa chás céanna, má thaispeánann aon othar nó freastalaí aon fhoréigean, ansin is féidir leis an bhfoireann a insint dóibh go bhfuil siad á dtaifeadadh. Ar an mbealach seo, is féidir le ceamaraí atá caite ag an gcorp cuidiú mór le foréigean i saoráidí cúraim sláinte a rialú.

Monatóireacht agus Oiliúint Dochtúirí:

Tá úsáid éifeachtach eile ag ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht in áiseanna cúraim sláinte. Úsáidtear iad chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna dochtúirí sóisearacha agus altraí ag a seanóirí. Tugtar cúrsaí speisialta dá gcuid oibre do na haltraí. Tá sé de dhualgas orthu aire a thabhairt dá n-othair, leigheas a sholáthar dóibh agus aire a thabhairt dá riachtanais chomh maith. Cabhraíonn siad freisin leis na dochtúirí an t-othar a láimhseáil. Tá iompar na n-altraí an-tábhachtach. Tá plé déanta againn cheana féin go n-úsáidtear ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht chun monatóireacht a dhéanamh ar a n-iompar. Ach ag an am céanna, is féidir é a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid scileanna.

Den chuid is mó tá dochtúir sinsearach nó beirt i saoráid a threoraíonn foireann dochtúirí sóisearacha. Is féidir leo monatóireacht a dhéanamh go héasca ar a gcuid páistí óga agus is féidir leo a gcuid botún a chur in iúl. Tugann sé seo an buntáiste dóibh a gcuid páistí a mhúineadh go héasca.

Ar chóir go gceadófaí ceamaraí atá caite ag an gcorp i saoráidí cúram sláinte?

Is cúis mhór imní í teicneolaíocht ceamara atá caite ag an gcomhlacht i dtimpeallacht cúraim sláinte maidir le hionchas na n-othar agus na gcuairteoirí ar phríobháideacht. Is é mo thuairim go gcaithfear úsáid a bhaint as na ceamaraí seo caite ag an bhfoireann slándála agus ag na hoifigigh phóilíneachta a thagann chuig saoráid an ospidéil chun aon ráiteas finné nó imscrúdú a dhéanamh. Bíonn oifigigh agallaimh dlí ann a dhéanann agallaimh íospartaigh agus finnéithe áirithe go minic laistigh den tsaoráid cúram sláinte. Cén fáth a gcuirimid teorainn le húsáid na gceamaraí do na póilíní agus don fhoireann slándála? Déanaimis súil ar an gcúis mhór atá leis seo:

Príomh-Mhíbhuntáiste Ceamaraí a Chaitear ag an gComhlacht in Áiseanna Cúraim Sláinte:

Tá go leor buntáistí ag baint le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht trína n-úsáid i saoráidí cúraim sláinte ach ag an am céanna, tá míbhuntáiste mór ann a dhéanann na rudaí maithe go léir a dhéanann an ceamara a mhilleadh. Is é an fhadhb sin ná “Príobháideacht na nOthar ”.

Tá saoráid sláinte lán de dhaoine an chuid is mó den am. Sa chás seo, tá go leor daoine nach dteastaíonn uathu go gcuirfí isteach ar a gcuid príobháideachta. Ach ní cheadaíonn líon réasúnta na gceamaraí coirp iad a dhéanamh. Agus an chuid is mó de na baill foirne ag baint úsáide as ceamaraí atá caite ag an gcorp, bíonn sé an-deacair do dhaoine iad féin a shábháil. Agus níl aon dlí agus reachtaíocht shonrach againn a thacaíonn le húsáid ceamaraí atá caite ag an gcorp chun príobháideachas duine a chur isteach. Níos tábhachtaí fós, tá go leor othar, atá i riocht an-dona. Ní féidir leis an bhfoireann ceamaraí a úsáid chun críocha teagaisc nó monatóireachta iompraíochta má dhéanann sé dochar do phríobháideachas duine. Is cineál gníomhaíochta neamhdhleathaí é seo ansin a dhéanann dochar do chlú na saoráide sláinte agus a dhéanann míshásta ar na freastalaithe agus ar na hothair atá an-dona. Mar sin, cén fáth go bhfuil gá le cineál gadgets den sórt sin a dhéanann dochar don taobh ag úsáid níos mó ná mar a chabhraíonn sé leis? Is é an toradh a bheidh ar an rud seo ná go laghdófaí ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht in áiseanna cúraim sláinte.

Conas an fhadhb seo a réiteach?

Níl áiseanna sláinte an lae inniu ag teacht le hionchais a n-othar. Tá sé seo mar gheall go bhfuil dochar á dhéanamh ag an úsáid a bhaintear as ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht ar an tsaoráid cúraim sláinte trí chur isteach ar phríobháideacht na bhfeighlithe agus na n-othar. An féidir linn teacht ar bhealach chun an fhadhb seo a réiteach?

Is é an príomhábhar imní atá againn ná príobháideachas anseo, rud a chuireann isteach ar an duine sa cheamara a thaifeadadh fad is nach bhfuil sé ag iarraidh a bheith ann. Is féidir leis réiteach a fháil. Ní mór líon na gceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a laghdú go mór. Mar gheall ar an gcoinníoll, ní féidir cead a thabhairt do na baill foirne ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a úsáid sa tsaoráid. Ní féidir é a cheadú ach don fhoireann slándála a fhanann ag bealach isteach na saoráide. Mar thoradh air sin, is féidir líon beag ceamaraí a sheachaint a d'fhéadfadh deireadh a chur le suaitheadh ​​príobháideachais.

Chomh maith leis sin, ní mór go mbeadh foireann de bhaill ar leith de na céimeanna sinsearacha nach mór a bheith freagrach as na taifeadtaí go léir a dhéanann na ceamaraí. Ní mór dóibh na taifeadtaí a choinneáil ina gcoimeád agus ní mór dóibh iad a choinneáil príobháideach. Ar an mbealach seo, beidh na taifeadtaí sábháilte agus tabharfaidh sé faoiseamh do na cuairteoirí agus na hothair.

Ní mór go mbeadh dlíthe agus reachtaíocht áirithe ann a thugann réiteach cothrom don dá thaobh teacht ar chomhaontú. Ansin beidh an dá thaobh ag cloí leis an riail. Osclóidh sé úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht sa tsaoráid go pointe áirithe agus ag an am céanna, ní chuirfidh sé isteach ar phríobháideachas na n-othar.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Glaoigh orainn

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333 4466

Iacárta + 62 8113 80221


r-phost: sales@omg-solutions.com
or
Comhlánaigh an fhoirm fiosrúcháin agus cuirfimid ar ais chugat laistigh de 2 Hrs

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Singeapór Top 500 Enterprises 2018 & 2019

Singeapór Barr 500 Enterprises 2018

Ceamara Cineál


Catagóirí Leathanach

Ceamara Sruthán Beo 4G
Airteagail - Ceamara caite ag an gcomhlacht
Faireachas agus Rúndacht Forfheidhmiú an Dlí san Áise
An Gá le Ceamaraí Coirp-Éadroma agus a n-Éifeachtaí ar na Póilíní agus ar an bPobal
Nuálaíocht Teicneolaíochta Ceamara-caite le linn na mblianta
Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?
Tionchair ar Ghardaí Slándála ag baint úsáide as Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pribhléidí a bhaineann le Ceamara Póilíní Pósta a úsáid
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht: tactics a chabhróidh le hospidéil
Aitheantas Facial a thabhairt isteach ar Cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pointí le tabhairt faoi deara sula gceannaítear Ceamara Comhlacht-caite
Cosaint Líonra an Rialtais le Cúnamh Ceamara Corp-Chaite
Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú
Scéimeanna a thabhairt isteach agus foghlaim faoi cheamara corp-caite
Nósanna imeachta chun Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Ceamaraí Coirp-Chorp: Caidreamh Oibrí Othar-Cúraim Sláinte a Fheabhsú in Ospidéil
Ceamaraí a Chaitheann Comhlacht Póilíneachta ag súil le hAitheantas Aghaidhe
Roghnú an Cheamara Cuí-Chaite
Teicnící Slán arna n-úsáid ag an Rialtas chun Ardán Ceamara atá caite ag an gcomhlacht a chosaint
Buntáistí Ceamaraí Comhlachta ag Tionscail
Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh
Modhanna Úsáide Ceamara le caitheamh
Buntáistí Ceamara Comhlacht-caite in Ospidéil
Aitheantas Facial a Chur Chun Cinn d'Oifigigh Forfheidhmithe Dlí Ceamara Comhlacht-caite
Cinneadh a dhéanamh ar an gceamara ceart corp-caite
Modhanna ar féidir leis an Rialtas a úsáid chun an Líonra a Chosaint le haghaidh Ceamara Comhlacht-caite
Fóntais de chuid Ceamaraí Caite ag Tionscail
Scéim a fhorchur le haghaidh Ceamara atá caite ag an gComhlacht agus Ceacht a Foghlaimíodh
Treoirlínte maidir le Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Tá Aitheantas Facial ag teacht le Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht póilíneachta
An Ceamara ceart-caite a roghnú
Líonra Daingean Ceamara don Rialtas ar an gComhlacht
Úsáid Ceamaraí Corp-Chaite ag Tionscail
Moltaí agus Ceachtanna a Foghlaimíodh ó Chlár Ceamara-Caite a chur i bhfeidhm
Léargas Cónaitheach ar Cheamaraí atá caite ag an gComhlacht
Ardú Theicneolaíocht Ceamara atá caite ag an gcomhlacht
Buntáistí Féideartha an Chomhlachta a Chaitheann Ceamara le haghaidh Forfheidhmiú an Dlí
Cuideachta Slándála - Conas is Ceamaraí atá caite ag Comhlacht Póilíneachta iad
5 Things to Know Maidir le Ceamaraí Comhlacht Póilíneachta
Buntáistí a bhaineann le ceamara Rabhadh Póilíní a úsáid
Ceamaraí agus Príobháideacht Chomhlachtaí Póilíneachta
Conas a chuidíonn ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le forfheidhmiú an dlí?
Éifeacht na gCeamaraí atá caite ag an gComhlacht ar na Gardaí Slándála
Airteagail
Buntáistí a bhaineann le ceamaraí a chaitheann coirp na bPóilíní
Tuiscint na saoránach ar cheamaraí atá caite ag an gcorp
Ceamara Comhlacht Caillte
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie le Ceamara Raidió Dhá Bhealach
BWC095 - Ceamara Caith Comhlacht Ceallraí Inbhainte OMG
BWC094 - Ceamara Caith Mini Comhlacht Inacmhainne OMG
BWC089 - OMG 16 Ceamara Éadroma Comhlacht Póilíneachta Éadrom Long Uaireanta (Uillinn Leathan 170-Céim)
BWC090 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní Meáchan Éadrom OMG do Ghardaí Slándála (Uillinn Leathan 170-Céim 12 Uaireanta Oibre)
BWC081 - Ceamara Caith Comhlacht Póilíní OMG Ultra Mini WIFI (140 Céim + Fís Oíche)
BWC075 - Domhanda OMG ar an gComhlacht Póilíní is Lú a Chaitear
BWC074 - Ceamara Caith Coirp Comhlacht OMG Mini Éadrom le Comhbhrú Super Físe - 20-25 uair do 32GB [Gan Scáileán LCD]
BWC058 - OMG Mion Comhlacht Caite Ceamara - Super Video comhbhrúite - 20-25 Uaireanta haghaidh 32GB
BWC061 - Uaireanta Fada OMG [16 uair] Comhlacht Taifeadta caite Ceamara
BWC055 - OMG Cárta SD Inbhainte Ceamara Mini Cóirithe Comhlacht
OMG Meáchan Éadrom WIFI Comhlacht Forfheidhmithe Dlí Ceamara Caithte, Físeán 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Ceamara Caith Comhlacht Suaitheantas OMG
Ceamara atá caite ag Comhlacht Mini OMG, Video 2K (SPY195)
BWC010 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní OMG Mini, 1296p, 170Deg, 12 Uaireanta, Night Vision
BWC004 - Ceamara Cóirithe Comhlacht Póilíní Cás Ruggedized OMG
BWC003 - Ceamara caite ag OMG Mini Police Body
Ceamara Button Fíoraithe OMG, Taifeadán Físeán Gníomhachtaithe Tairiscint (SPY045B)
Ceamara 12MP Slándála Inchaite Inaistrithe OMG WIFI, 1296P, H.264, Rialú aipeanna (SPY084)
Gabhálais Ceamara Comhlacht Caith
Stáisiún Dochtúireachta Ceamara Coirp
Ceamara Ceann-Socraithe
Nua
Gan catagóir - Ceamara caite ag an gcomhlacht
BWC071 - Ceamara Mion-Chomhlachta caite caite
BWC066 - Cam Bullet Cam Ceamara le haghaidh Clogad
Ceamara Mini Comhlacht caite le Criptiú a dhaingniú [le Scáileán LCD] (BWC060)
Stáisiún Árthach na gCalafort BWA012 - Córas Bainistíochta Fianaise
Clip Lock (BWA010)
Comhlacht Mini HD a Chaitear Ceamara Póilíneachta, Ceamara Céim 12MP OV2710 140, MOV H.264, 1080P, TF Max 128G, Obair Fadtéarmach (BWC053)
Ceamara clogad Gníomhaíochta Spóirt OMG Wifi Mini Mini (BWC049)
Ceamara Mini Spy - Ceamara Peataí Hidden Ceamara 170 Léim Leithead Uillinn (SPY018)
Ceamara Ink Inacmhainne Comhlacht caite 4G (BWC047)
Ceamaraí Gloiní Cliste atá caite ag an gComhlacht (BWC042)
Físeáin
BWC040 - Ceamara Inacmhainne don Chomhlacht a Chaitear le HD
Ceallraí Inbhainte - Ceamara caite ag an gcomhlacht (BWC037)
Ceamara Comhlacht Caillte - Stáisiún Docking Ports 8 (BWC036)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - 3G, 4G, Wi-Fi, sruthú beo, Rialú cianda beo, Bluetooth, APP APP (IOS + Android), taifeadadh leanúnach 8hrs, rialú sleamhnáin tadhaill. (BWC035)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ceamara Comhlachta Wifi (BWC034)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650, cárta stórála ionsuite (BWC033)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC031)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC030)
Ceamara caite ag comhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 170Degree, stóráil 128GB Max, cineál ceallraí inbhainte (BWC028)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn céim 170 Leathan, stóráil 128GB Max (BWC026)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650 (BWC025)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - dhá chadhnra 2500mAh in-athsholáthair (BWC024)
Ceamara Comhlacht Caitheamh Seachtrach Cárta SD (BWC021)
Ceamara caite ag OMG 4G Body (BWC012)
Ceamara Píolótach Cosanta GPS Comhlacht GPS inbhainte [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Ceamara Comhlacht Caith Ambarella A12 / Físeán WIFI Sruth Beo / Uaireanta Oibre Fada
Stáisiún Á Chur i bhFeidhm Ceamara ag OMG 12 Calafoirt (BWC001)
Ceamara Hidden Mini Spy Video (SPY006)
Ceamara Hidden Pocket Peann Spy Spy (SPY009)
Ceamara Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Video Recorder, App Control (SPY086)
Peann Taifeadta Cruinnithe WIFI, H.264,1080p, Braite Tairiscint, Cárta SD Max 128G (SPY091)
táirgí
Guth Digiteach & Taifeadán Físeáin, Físeán 1080p, Guth 512kbps, Rothlú 180 Deg (SPY106)
Comhlacht Caite le Bainistiú Ceamara / Digiteach Fianaise (BWC008)
Liostaithe Poist

Nuacht is Déanaí