Úsáid Ceamaraí Corp-Chaite ag Tionscail

 • 0
Úsáid ceamaraí Comhlachta ag tionscail

Úsáid Ceamaraí Corp-Chaite ag Tionscail

Is féidir a rá go bhfuil gá leis an uair an chloig de cheamaraí Comhlachta ag Tionscail amhail Trádáil Mórdhíola, Trádáil Mhiondíola, Airgeadas, Árachas, Talmhaíocht, Tógáil, Déantúsaíocht Mianadóireachta, Iompar, Cumarsáid, Leictreach, Gás, Seirbhís Sláintíochta, agus Seirbhísí Real Estate. Tá tús curtha ag na tionscail seo le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht a fheistiú do phearsanra slándála agus iad ag iarraidh a ngnó a chosaint ar mhí-úsáid agus ionsaí ón bpobal.

De réir staidéar ar úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht, tá difríocht mhór idir staitisticí tar éis agus roimh staitisticí mí-úsáide, foréigin, agus bagairtí sna tionscail thuasluaite. Mhol go leor de na boird ceamara atá caite ag an gcomhlacht mar fheiste an-chuiditheach a réitíonn go leor dá gcuid fadhbanna. Anseo déanaimid plé ar úsáid ceamaraí caite ag tionscail de réir mar a leanas:

Trádáil mhórdhíola agus mhiondíola:

Tá éifeachtúlacht na ceamaraí atá caite ag an gComhlacht mar theicneolaíocht forfheidhmithe dlí chomh tábhachtach céanna do phearsanra mórdhíola agus do shlándáil siopaí miondíola. Chuir stórais cosúil le Wal-Mart's UK tús le ceamaraí slándála a chaitheamh le gardaí slándála agus iad ag iarraidh a ngnó a chosaint ar mhí-úsáid agus ionsaí ón bpobal.

Deir Ard-Rúnaí Aontas na nOibrithe Siopa, Dáileacháin agus Comhghuaillithe i Manchain, Paddy Lillis, gan dabht, go bhfuil na constaicí atá caite ag an gcomhlacht ina ndúshlán díspreagtha agus go bhfuil siad an-tacúil do na bearta sin a dhíríonn ar bhagairtí, ar fhoréigean agus ar mhí-úsáid ag an obair a laghdú.

Tugann USDAW faoi deara go seasann suirbhé ar chomhlaigh siopa méadú 25 ar fhoréigean le níos mó ná 230 ionsaithe ar fhostaithe miondíola na Ríochta Aontaithe.

Is beag difríocht atá idir díoltóir ceamara amháin idir úsáid ceamaraí coirp i bhforfheidhmiú an dlí agus i slándáil siopa. Is é príomhaidhm na gceamaraí atá caite ag an gcomhlacht ná foréigean a laghdú i dtreo an té atá i gceannas ar an gceamara, cruthúnas ar an idirghníomhaíocht a glacadh chun aon líomhaintí a aontú nó cur ina gcoinne agus léargas neamhchlaonta cothrom a thabhairt ar eachtra.

Tá ceamaraí atá caite ag an gcorp céim chun tosaigh ar na ceamaraí CCTV toisc nach bhfuil aon fhuaim ag an dara ceann. Tairgeann ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht tacaíocht bhreise agus cumas bailithe cruthúnais mar go dtugann siad faoi fhuaim agus faoi fhíseán.

Níor úsáideadh ceamaraí caite i ngnólachtaí, lena n-áirítear miondíoltóirí, ospidéil, spóirt, agus ionaid siamsaíochta. Deir Read Hayes, eolaí taighde in Ollscoil Florida go bhfuil aithne aige ar na siopaí sna Stáit Aontaithe atá ag úsáid ceamaraí atá caite ag an gComhlacht ach go ndiúltaíonn sé ainmneacha na gcuideachtaí a nochtadh.

Tá foireann Hayes ag obair i láthair na huaire le ceannaí chun turgnamh a fhorbairt áit a bhfuil ceamaraí caite ag an lucht páirceála páirceála cosúil le gardaí slándála agus bailitheoirí cairteacha ag siopaí roghnaithe. Déanfar anailís orthu maidir le comhlaigh nach bhfuil ag caitheamh ceamara ag an líon céanna siopaí le suíomhanna atá comhthreomhar go déimeagrafach agus bunáiteanna custaiméirí, ag cur gnéithe i gcomparáid, mar shampla, cé chomh minic a iarrtar cúnamh nó eolas ar fhostaithe, líon na ngearán agus cásanna easaontais. Deir Hayes gur chóir go mbeadh an tástáil ag tarlú sna trí nó sé mhí ina dhiaidh sin.

Le hachoimre a dhéanamh, tá úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht ina gcuidiú le foréigean a laghdú le blianta beaga anuas. Chaith an lucht páirceála a bhí ag obair in Albain ceamaraí suite. Ag deireadh an taighde, cruthaíodh gur nocht an pearsanra a raibh ceamara caite ag an gcorp orthu níos lú drochíde ón bpobal. Mar an gcéanna, i mBainistíocht Lár na Cathrach i mBéal Feirste, Tuaisceart Éireann, rinneadh turgnamh eile i bpríomhionaid mhiondíola agus mar thoradh air sin tháinig laghdú 43% ar ghoid mhiondíola. Taispeánann na torthaí seo go dtagann athrú mór ar laghdú an fhoréigin trí cheamaraí atá caite ag an gComhlacht.

Talmhaíocht:

Tá éifeachtúlacht ceamaraí atá caite ag an gComhlacht mar theicneolaíocht faireachais tábhachtach freisin d'fhoirmeacha talmhaíochta agus do ghardaí slándála gairdíní chun goid agus foghlaithe a sheiceáil. Bíonn bagairtí i gcónaí ag na úlloird ar thieves a dhéanann iarracht torthaí a ghoid. Is í Mrs Patricia Corcoran úinéir úlloird sútha talún i California. Thug sí ceamara caite le corp dá gardaí slándála toisc go raibh imní uirthi faoi ghoid. Ní amháin gur aithin ceamaraí a bhí caite ag an choirp na gadaithe ach rinne siad goid as a úlloird a sheiceáil freisin.

Tá sé tairbheach freisin súil a choinneáil ar na hoibrithe feirme toisc nach féidir le ceamaraí CCTV taifead fuaime a thaifeadadh agus is féidir leis an gceamara atá caite ag an gcomhlacht fuaime agus físeáin a ghabháil. Tá seans ann gur féidir le hoibrithe feirme a bheith páirteach i ngoid agus mí-iompar eile. Má dhéanann foghlaimeoir iarracht dul isteach sa úllord nó sa bhfeirm talmhaíochta agus iarracht a dhéanamh goid nó dochar a dhéanamh, is féidir le píosa scannáin a chaitheann an corp an foghlaí a aithint.

Léiríonn an taighde atá bunaithe ar thuairimí na dtuismitheoirí agus na bhfeirmeoirí gur laghdaigh úsáid ceamaraí atá caite ag an gcéatadán céatadán na dteagmhas neamhfhabhrach i bhfeirmeacha talmhaíochta agus úlloird.

Molann Mrs Patricia Corcoran feidhmíocht na gceamaraí atá caite ag an gcomhlacht maidir lena torthaí inmhianaithe a thabhairt toisc go raibh sí buartha go leor mar gheall ar fhadhb robáil ina úlloird. Tugann sí comhairle do na feirmeoirí eile ceamara atá caite ag an gcomhlacht a úsáid chun súil a choinneáil ar ghníomhaíochtaí oibrithe feirme agus goid a sheiceáil.

Mianadóireacht:

Is tionscal an-chontúirteach é mianadóireacht agus bíonn go leor deacrachtaí ag mionaoisigh le linn a ndualgas agus uaireanta bíonn a saol i gceist. Ar an gcuma chéanna, tá baol rófhada ag cuideachtaí mianadóireachta maidir le faireachán físe iontaofa a mhaolú. Déanann úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht an riosca slándála sa tionscal mianadóireachta a mhaolú.

Tá Slándáil Ceamara Mianadóireachta ina chuidiú ar na bealaí seo a leanas:

* Cinntigh go leanann oibrithe prótacail sábháilteachta
* Seachnaítear goid agus raic
* Monatóirí ag láimhseáil ábhair dramhaíola
* Cosc ar fhoghlaimeoirí agus ar dhaoine neamhúdaraithe rochtain a fháil
* Ceadaíonn súil amhairc ar an suíomh lasmuigh den láithreán súil a choinneáil air
* Gabhtar sáruithe ar rialacha slándála agus sábháilteachta
* Tugann sé léargas soiléir ar an suíomh mianadóireachta
* Monatóireacht a dhéanamh ar na cúiseanna le timpistí mianadóireachta

Tógáil:

Cloisimid agus creidimid go léir go bhfuil sábháilteacht ríthábhachtach. In earnáil na Foirgníochta Tionsclaíche tá sábháilteacht duine aonair riachtanach. Tógann an t-imscrúdú sábháilteachta i dTionscal na Foirgníochta go leor ama agus is minic a bhíonn sé ag brath go mór ar shonraí beachta a fháil ó fhostaithe a bheith páirteach in imeachtaí a bhíonn ar siúl ar an láthair. Dúirt duine dár gcairde liom go ndearna a chuideachta turgnamh ar Úsáid Ceamaraí Comhlachta le haghaidh tógála. Grúpa beag fostaithe a bhí ann ó 5 go 10. Ba é cuspóir an turgnaimh fíricí agus figiúirí a fháil faoi eachtraí éagsúla a tharlaíonn sa Tionscal Foirgníochta. Bheadh ​​fianaise ag an gcuideachta ar shonraí fostaí agus fuaime / físe faoin méid a tharla le linn na gníomhaíochta go léir a bhain le foirgneamh a thógáil.

Is annamh a eagraíonn na cuideachtaí foirgníochta turgnaimh den sórt sin. Bhí an turgnamh thuasluaite an-torthúil chun taithí a fháil agus níos mó bearta sábháilteachta a dhéanamh. Osclaíonn sé seo Bosca nua ceisteanna Pandora ar shuíomhanna gréasáin ceardchumainn a rialaíonn grianghrafadóireacht agus fís na bhfostaithe agus tá impleachtaí aige freisin do chearta oibrithe ar gá aghaidh a thabhairt orthu. Léiríonn an taighde seo ar 5 go 10 fostaithe ar chuideachta foirgníochta go bhfuil úsáid ceamaraí atá caite ag an gComhlacht an-úsáideach do thionscal na tógála. Trí úsáid a bhaint as BWCanna, is féidir linn deacrachtaí a aithint a chuireann sábháilteacht na bhfostaithe tógála i mbaol.

Déantúsaíocht:

Tá ról suntasach ag ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht chun monatóireacht a dhéanamh ar do ghléasra monaraíochta. Má tá tú in ann breathnú ar do theach stórais nó ar do ghléasra monaraithe, is mór an t-údar imní é. Nuair a dhéanann tú monatóireacht ar do ghléasra monaraíochta is dócha go gcuirfidh sé le feidhmíocht an ghléasra déantúsaíochta toisc go bhfanann sé faoi do fhaireachas i gcónaí. Is féidir le ceamaraí coirp a thabhairt d’oibrithe plandaí déantúsaíochta cosc ​​a chur ar ghoid agus ar choireanna eile. Is féidir leat an damáiste agus caillteanais eile a sheiceáil trí fhaireachas ceamara atá caite ag an gcorp. Nuair a bhíonn a fhios ag duine go bhfuil sé ag faire ar cheamaraí, seachnaíonn sé coireanna a dhéanamh. Ina theannta sin, le ceamaraí ardmhínithe, fiú má dhéanann duine iarracht coir a dhéanamh laistigh den ghléas déantúsaíochta, is féidir leis a chuid gníomhaíochtaí go léir a ghabháil. Faoi chlúdach 24 / 7, beidh a fhios agat i gcónaí cad atá ar siúl i do shaoráid, lena n-áirítear go leor áiteanna ag aon am.

Le faireachán ar an gclog, is féidir leat breathnú ar cibé an raibh caillteanais a bhaineann le hobair mar gheall ar fhaillí ar pháirt an oibrí, gan prótacail, trealamh lochtach, agus mar sin de a leanúint. Fiú má tá gach duine i do mhonarcha thar a bheith cúramach 100% den am, is féidir le timpistí tarlú fós, agus ní hamháin go dtabharfaidh tú ceamaraí slándála i gcolún d'oibrithe sa mhonarcha suaimhneas intinne duit ach go laghdóidh tú costais árachais.

Nuair a bhíonn oibrithe agus baill foirne slándála ag monarcha déantúsaíochta an mhonarcha faoi fhaireachas ar cheamaraí a chaitheann an corp, déanfaidh siad iarracht feidhmiú níos fearr. Ar an mbealach seo, is féidir leat feidhmíocht agus éifeachtúlacht an ghléasra monaraíochta i do mhonarcha a fheabhsú.

iompar:

Collin Green, Tháinig an Bainisteoir Slándála do Iarnród an Deiscirt, an Ríocht Aontaithe ar an eolas faoin ngá le huirlis a bheith ann a bheadh ​​ina bhac agus an gá le cruthúnas a bhailiú nuair a bheadh ​​sé ar athrú. Chun na críche seo, rinne sé taighde agus fuair sé meáin a raibh an fheidhm a bhí á lorg againn. Chinn sé go raibh ceamaraí a bhí caite ag an gcomhlacht an-úsáideach dá roinn. Thug sé an-tairbhe dó monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí ina rannóg. Nuair a ghlac an tUas. Tá an tUas. Colin ag féachaint ar inmharthanacht níos mó ceamaraí a bhfuil caite ag Reveal Body orthu a cheannach amach anseo chun go mbeidh na huirlisí ina n-ábhar imní pearsanta.

Bhí maoiniú riachtanach ó iarnród líonra do na ceamaraí sa chéad áit. Thosaigh siad ag baint úsáide as na ceamaraí san Iarnród.

Cén difríocht a dhéanann ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht Iarnród?

Tá méadú tagtha ar infheictheacht leis na ceamaraí. Caitheann foireann slándála Iarnróid an Deiscirt seaicéid atá cosúil le seaicéad éide póilíní. Uaireanta, is féidir leo a bheith dúshlánach agus iad ag déileáil le daoine ionsaitheacha nó ólta. Bhreathnaigh siad ar dhifríocht in iompar daoine mar nuair a mhothaíonn na maiseanna go bhfuil an ceamara ar siúl, seachnaíonn siad mí-iompar. An chéad uair a fuair siad an píosa scannáin mar chruthúnas nuair a thaispeáin siad físeán do dhuine lena mbaineann, a bhí ciontach, fuair sé an fógra pionóis.

Cumarsáid:

In ré na teicneolaíochta digití faoi láthair, tá faireachas ceamara de dhíth ar eagraíochtaí cumarsáide, ar nós AT&T, T-Mobile, Verizon Communications, Charter Communications, etc. i Stáit Aontaithe Mheiriceá chun a n-éifeachtúlacht a fheabhsú. Cé go bhfuil tábhacht ag baint le ceamara CCTV go fóill is féidir leis fuaim a ghabháil agus faireachán físeáin a sholáthar ach amháin nuair a bhíonn ceamaraí caite ag an gcomhlacht i bpeirspictíochtaí slándála. Soláthraíonn siad córas faireachais físe den chéad scoth le taifeadadh fuaime agus físe. Agus na fíricí seo á gcoinneáil ag féachaint do chuideachtaí ar nós Cumarsáid na Cairte, AT&T, Verizon Communications, etc., tá siad ag iarraidh cur le cumas slándála a gcuid gnóthaí trí cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht a sholáthar dá bhfoireann slándála.

Is cuideachta chumarsáide cáiliúil é Mobilink sa Phacastáin. Tharla eachtra robála ina saincheadúnas Faisalabad. Rinne duine cáblaí a robáil ach ní raibh an fhoireann slándála in ann cruthúnas a sholáthar toisc nach raibh ceamaraí caite acu. Léiríonn an sampla seo an chaoi a bhfuil ceamaraí a chaitheann an corp riachtanach do chuideachtaí cumarsáide.

Leictreach:

Leictreach tá suiteálacha an-chontúirteach mar is féidir fiú míchúram beag an saol a dhéanamh mar dhuine aonair. Tá éifeachtúlacht ceamaraí atá caite ag an gComhlacht mar theicneolaíocht faireachais tábhachtach freisin don roinn leictreach.

Na buntáistí a bhaineann le Ceamaraí a Chaitear le Comhlacht a Úsáid i gCuideachta Leictreach:

 • Srian a chur leis na fostaithe cloí le rialacha sábháilteachta le linn a n-uaireanta oibre toisc go gcuireann fiú beag míchúram na bhfostaithe dochar tromchúiseach dóibh. Chun teagmhas tromchúiseach a sheiceáil tá sé riachtanach cloí leis na rialacha agus na rialacháin sábháilteachta go léir.
 • Coinnigh na foghlaimeoirí agus na daoine neamhúdaraithe amach ó dhlínse na cuideachta leictrí ní amháin chun dochar a sheiceáil ach chun iad a chosaint ó na suiteálacha leictreacha contúirteacha.
 • Déan monatóireacht ar na hoibrithe 'cibé an bhfuil siad ag cloí le rialacha na cuideachta nó nach bhfuil
 • Breathnú ar ionramháil ábhair dramhaíola
 • Seachain goid agus fothracha
 • Coinnigh súil ar ábhar dramhaíola
 • Lig don lucht féachana breathnú ar an láthair lasmuigh den láithreán
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chúiseanna timpistí agus caillteanais eile

Gás:

Go leor tá treochtaí teicneolaíochta ag tiomáint an mhargaidh gáis agus ola. Thug Exxon Mobil, an príomhchomhlacht ola agus gáis i Stáit Aontaithe Mheiriceá, ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht dá bhfoireann slándála agus allamuigh. Is é an cuspóir atá le faireachas ceamara ná éifeachtúlacht slándála a mhéadú, faireachas a choinneáil ar an bhfoireann allamuigh. Trí úsáid a bhaint as ceamaraí caite ag baill foirne slándála agus allamuigh, ba mhaith leis an gcuideachta na cuspóirí a leanúint:

 • Cinntítear rialacha sábháilteachta
 • Coinníonn na foghlaimeoirí agus na daoine neamhúdaraithe as dlínse an réimse ola
 • Déanann sé monatóireacht ar na hoibrithe 'cibé an bhfuil siad ag cloí le rialacha na cuideachta nó nach bhfuil
 • Faigheann sé pictiúr de réimse táirgthe gáis
 • Breathnaíonn sé ar ábhar dramhaíola a ionramháil
 • Seachnaíonn sé goid agus fothracha
 • Coinníonn sé súil ar ábhar dramhaíola
 • Ceadaíonn sé breathnú ar an bhfón póca lasmuigh den láthair
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chúiseanna timpistí agus caillteanais eile

Seirbhís Sláintíochta:

By is féidir úsáid a bhaint as ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht i seirbhís sláintíochta, coinníollacha inmheánacha séaracha sláintíochta agus línte seirbhíse cónaitheacha a iniúchadh agus a mheas agus íomhánna á bhfáil i bhfíor-am. Aithneoidh tú na fadhbanna agus a nádúr difriúil láithreach bonn.

Mar shampla, thug CASA Sláintíochta Wares Factory, Ceanada ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht dá theicneoirí agus don fhoireann eile tráth a ndualgais. Bhain siad leas as ceamaraí atá caite ag an gComhlacht mar seo a leanas:

 • Trí úsáid a bhaint as BWCanna ag am na cigireachta príomhlíne, bhí siad chun sonraí ardchaighdeáin a bhailiú ar féidir iad a shíneadh isteach agus gar don limistéar spriocdhírithe a sholáthar. Tar éis na cigireachta, chuirfeadh siad tuarascáil scríofa agus físeán ardtaifigh ar fáil. Ag deireadh an lae, thug siad sonraí úsáideacha nach raibh indéanta gan an teicneolaíocht is déanaí sin a úsáid.
 • Ar an gcaoi chéanna, d'úsáid ceamaraí a chaith an Comhlacht cigireacht chliathánach. Le haghaidh línte séarachais a nascann tithe agus gnóthais leis an gcóras séarach lárnach. Thug na hiniúchtaí seo teicníc éifeachtúil chun seiceáil a dhéanamh maidir le bacainní, tras-bhorradh nó damáiste. De réir píosaí scannáin atá caite ag an gComhlacht, chuir siad tuarascáil éifeachtach i láthair maidir le bacainní, tras-bhorradh agus damáistí.
 • Tá cothabháil chuí dúnphoill ríthábhachtach do fheidhmíocht an chórais bhailiúcháin. Rinne fostaithe iniúchadh agus measúnú ar raon leathan de bhonneagar adhlactha, lena n-áirítear dúnphoill srl. Trí úsáid a bhaint as ceamaraí atá caite ag an gComhlacht. Thug siad fístéipeanna dá meastóireacht le cabhair ó cheamaraí a bhí caite ag an gcorp.
 • Dá réir sin, tá tús curtha ag seirbhísí sláintíochta le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht chun a n-éifeachtúlacht a mhéadú.

Airgeadais:

Airgeadais feictear eagraíochtaí mar bhainc mar na hinstitiúidí is mó cosanta ar an bpláinéad. Tugaimid iontaoibh dár gcuid airgid, do jewelry agus do dhoiciméid thábhachtacha trí bheith ag brath orthu. Dá bhrí sin, tá córas físfhaireachais físe den chéad scoth riachtanach do na hinstitiúidí airgeadais seo. Le nuálaíochtaí reatha sa teicneolaíocht dhigiteach agus sa bhreathnóireacht IP, tá go leor banc ag iarraidh éifeachtúlacht a gcóras slándála a threisiú trí infheistíocht a dhéanamh sa teicneolaíocht nua seo.

Buntáistí na gceamaraí corpchaite i mBanc agus in institiúidí airgeadais eile:

 • Tá na bainc fós dírithe ar choirpigh atá ag lorg íocaíochta mór. Is féidir leis an thus ceart faireachais ceamara atá caite ag an gcomhlacht bainc cabhrú le robálacha a chosc.
 • I gcás robáil agus calaois is féidir píosaí scannáin ceamara atá caite ag an gcomhlacht a úsáid chun na daoine atá faoi dhrochamhras a aithint.
 • Tá ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht agus córais breathnadóireachta ceamaraí CCTV le hanailísíocht ardfhíseáin mar aitheantas aghaidhe ag cuidiú le dul i ngleic le fadhb na calaoise a sheiceáil ag bainc trí shonraí idirbheart a thaifeadadh agus íomhánna de choirpigh a ghabháil. Tá an t-eolas seo úsáideach chun coirpigh a aithint agus chun cuidiú le cuntais chustaiméirí a chosaint.
 • Is féidir le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht muinín an chustaiméara sa bhanc a fheabhsú. Dá mhéad a chosnaítear banc, is iad na custaiméirí níos muiníní a bheidh ann. Is mór an tairbhe é córas faireachais físeán banc éifeachtúil trí cheamaraí corp-chaite agus ceamaraí CCTV.

Árachas:

Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht mar chuid de gach roinn. Tá beagnach gach tionscal ag iarraidh é a oiriúnú do fhaireachas a chuid oibrithe.

Ar an mbealach céanna, is minic a bhíonn cuideachtaí árachais ag iarraidh taifeadadh fístéipe a úsáid a gabhadh le linn na heachtra chun freagracht a chruthú nó a dhiúltú, agus beidh siad fiú a mhéid a fhéachfaidh siad le fístaifeadadh duine a úsáid ina theach féin nó in áiteanna poiblí chun a chruthú gur sháraigh an duine a gortuithe nó a gortuithe. Dá bhrí sin, sábhálann an úsáid a bhaintear as corpchomhlacht go leor airgid ó eagraíochtaí toisc go soláthraíonn ceamaraí coirp cruthúnas an bhfuil an t-oibrí seo i dteideal airgead árachais a thabhairt nó nach bhfuil. Is é seo a bhfuil béim á leagan ag cuideachtaí árachais ar úsáid ceamaraí coirp.

I measc na n-úsáidí eile a bhaintear as ceamaraí atá caite ag an gcorp, má cheadaíonn tú cuntas a thabhairt, féadfaidh an chuideachta árachais píosaí scannáin a dhéanamh de agus is dócha go n-úsáidfidh tú é i do choinne níos déanaí. Mar an gcéanna, tarlaíonn an rud céanna le haghaidh cruinnithe duine nuair is féidir le coigeartóir cruinnithe cruinnithe duine a sceidealú i súil go dtógfaidh tú isteach rud éigin i gcoinne d'éilimh. Dá bhrí sin, níor chóir duit ráiteas a dhéanamh nó toiliú le cruinniú gan é a phlé leis an aturnae ar dtús.

Seirbhísí Eastáit Réadaigh:

Úsáid corp-chaite tá ceamaraí úsáideach freisin mar go bhfuil sé i dtionscail eile. Mar shampla, Annie Yee, fostaí d’eagraíocht Eastáit Réadaigh, nuair a chonaic sí cás míshásta ina hoifig gur thug an ceannaitheoir faoi ionsaí gnéasach uirthi. D'éiligh an cás, d'ainneoin gach beart slándála, go n-úsáidfí ceamaraí atá caite ag an gComhlacht in oifigí eagraíochtaí Real Estate. Ní hamháin go bhfuil sé úsáideach teagmhais mar sin de Annie Yee a sheachaint ach is féidir leis an eagraíocht súil a choinneáil ar go leor gníomhaíochtaí fostaithe agus ceannaitheoirí.

Déanaimid aithris ar shampla Annie Yee anseo chun béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le ceamaraí a chaitear le corp a úsáid. Mí Dheireadh Fómhair a bhí ann nuair a bhí sí faoi bhagairt nuair a bhí sí i mbaol agus ag bualadh le duine chun maoin a thaispeáint. Bhí teagmháil súl ag an gcustaiméir léi ar feadh i bhfad. Mhothaigh Annie míchompordach agus bhraith sí a dhearaí dearaidh di. Níos déanaí, chuaigh siad amach as an oifig chun an mhaoin a fheiceáil. Chuaigh siad isteach san fhoirgneamh uaigneach. Bhí sí cúramach go leor chun siúl taobh thiar dó i gcónaí agus seachain sé limistéir an tí ina bhféadfadh sé gaisteoireacht a dhéanamh. Idir an dá linn, chuaigh sí isteach i seomra. Agus í ag dul isteach sa seomra chuaigh an duine sin uirthi agus chuaigh sé isteach sa seomra ach dhiúltaigh an gníomhaire mná a éileamh. Chuir an duine cosc ​​ar a phéinteanna agus leag sé ar an leaba. Dúirt Annie Yee go raibh go leor léirithe agus gur fhág sé an seomra láithreach. Chuir sí in iúl do na póilíní ag an am céanna agus dúirt na himscrúduithe. De réir tuairiscí nuachta, aithníodh é de réir ainm Michael Beat. Cúisíodh é le hiompar lewd, le hiarracht ionsaí gnéasach tríú céim, le suaitheadh ​​i síocháin.

Tugann an eachtra seo ceacht iontach go bhfuil úsáid ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht riachtanach sa Tionscal Eastáit Réadaigh dá ghníomhairí réadmhaoine go léir.

Sa phlé seo, rinneamar iarracht meastóireacht a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le torthaí staidéar agus taighde éagsúil. Is ceamara é an focal dúnta atá againn mar ghléas atá caite mar ghléas is déanaí a mhéadaíonn feidhmíocht eagraíochta trí chur lena éifeachtúlacht slándála, agus le muinín na gcliant.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Glaoigh orainn

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333 4466

Iacárta + 62 8113 80221


r-phost: sales@omg-solutions.com
or
Comhlánaigh an fhoirm fiosrúcháin agus cuirfimid ar ais chugat laistigh de 2 Hrs

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Singeapór Top 500 Enterprises 2018 & 2019

Singeapór Barr 500 Enterprises 2018

Ceamara Cineál


Catagóirí Leathanach

Ceamara Sruthán Beo 4G
Airteagail - Ceamara caite ag an gcomhlacht
Faireachas agus Rúndacht Forfheidhmiú an Dlí san Áise
An Gá le Ceamaraí Coirp-Éadroma agus a n-Éifeachtaí ar na Póilíní agus ar an bPobal
Nuálaíocht Teicneolaíochta Ceamara-caite le linn na mblianta
Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?
Tionchair ar Ghardaí Slándála ag baint úsáide as Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pribhléidí a bhaineann le Ceamara Póilíní Pósta a úsáid
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht: tactics a chabhróidh le hospidéil
Aitheantas Facial a thabhairt isteach ar Cheamaraí atá caite ag an gcomhlacht
Pointí le tabhairt faoi deara sula gceannaítear Ceamara Comhlacht-caite
Cosaint Líonra an Rialtais le Cúnamh Ceamara Corp-Chaite
Ceamaraí Comhlachta Giarála chun Sábháilteacht Fostaithe ag Tionscail a chinntiú
Scéimeanna a thabhairt isteach agus foghlaim faoi cheamara corp-caite
Nósanna imeachta chun Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Ceamaraí Coirp-Chorp: Caidreamh Oibrí Othar-Cúraim Sláinte a Fheabhsú in Ospidéil
Ceamaraí a Chaitheann Comhlacht Póilíneachta ag súil le hAitheantas Aghaidhe
Roghnú an Cheamara Cuí-Chaite
Teicnící Slán arna n-úsáid ag an Rialtas chun Ardán Ceamara atá caite ag an gcomhlacht a chosaint
Buntáistí Ceamaraí Comhlachta ag Tionscail
Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh
Modhanna Úsáide Ceamara le caitheamh
Buntáistí Ceamara Comhlacht-caite in Ospidéil
Aitheantas Facial a Chur Chun Cinn d'Oifigigh Forfheidhmithe Dlí Ceamara Comhlacht-caite
Cinneadh a dhéanamh ar an gceamara ceart corp-caite
Modhanna ar féidir leis an Rialtas a úsáid chun an Líonra a Chosaint le haghaidh Ceamara Comhlacht-caite
Fóntais de chuid Ceamaraí Caite ag Tionscail
Scéim a fhorchur le haghaidh Ceamara atá caite ag an gComhlacht agus Ceacht a Foghlaimíodh
Treoirlínte maidir le Ceamaraí a Chaitear le Corp a Úsáid
Tá Aitheantas Facial ag teacht le Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht póilíneachta
An Ceamara ceart-caite a roghnú
Líonra Daingean Ceamara don Rialtas ar an gComhlacht
Úsáid Ceamaraí Corp-Chaite ag Tionscail
Moltaí agus Ceachtanna a Foghlaimíodh ó Chlár Ceamara-Caite a chur i bhfeidhm
Léargas Cónaitheach ar Cheamaraí atá caite ag an gComhlacht
Ardú Theicneolaíocht Ceamara atá caite ag an gcomhlacht
Buntáistí Féideartha an Chomhlachta a Chaitheann Ceamara le haghaidh Forfheidhmiú an Dlí
Cuideachta Slándála - Conas is Ceamaraí atá caite ag Comhlacht Póilíneachta iad
5 Things to Know Maidir le Ceamaraí Comhlacht Póilíneachta
Buntáistí a bhaineann le ceamara Rabhadh Póilíní a úsáid
Ceamaraí agus Príobháideacht Chomhlachtaí Póilíneachta
Conas a chuidíonn ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le forfheidhmiú an dlí?
Éifeacht na gCeamaraí atá caite ag an gComhlacht ar na Gardaí Slándála
Airteagail
Buntáistí a bhaineann le ceamaraí a chaitheann coirp na bPóilíní
Tuiscint na saoránach ar cheamaraí atá caite ag an gcorp
Ceamara Comhlacht Caillte
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie le Ceamara Raidió Dhá Bhealach
BWC095 - Ceamara Caith Comhlacht Ceallraí Inbhainte OMG
BWC094 - Ceamara Caith Mini Comhlacht Inacmhainne OMG
BWC089 - OMG 16 Ceamara Éadroma Comhlacht Póilíneachta Éadrom Long Uaireanta (Uillinn Leathan 170-Céim)
BWC090 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní Meáchan Éadrom OMG do Ghardaí Slándála (Uillinn Leathan 170-Céim 12 Uaireanta Oibre)
BWC081 - Ceamara Caith Comhlacht Póilíní OMG Ultra Mini WIFI (140 Céim + Fís Oíche)
BWC075 - Domhanda OMG ar an gComhlacht Póilíní is Lú a Chaitear
BWC074 - Ceamara Caith Coirp Comhlacht OMG Mini Éadrom le Comhbhrú Super Físe - 20-25 uair do 32GB [Gan Scáileán LCD]
BWC058 - OMG Mion Comhlacht Caite Ceamara - Super Video comhbhrúite - 20-25 Uaireanta haghaidh 32GB
BWC061 - Uaireanta Fada OMG [16 uair] Comhlacht Taifeadta caite Ceamara
BWC055 - OMG Cárta SD Inbhainte Ceamara Mini Cóirithe Comhlacht
OMG Meáchan Éadrom WIFI Comhlacht Forfheidhmithe Dlí Ceamara Caithte, Físeán 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Ceamara Caith Comhlacht Suaitheantas OMG
Ceamara atá caite ag Comhlacht Mini OMG, Video 2K (SPY195)
BWC010 - Ceamara Caithte Comhlacht Póilíní OMG Mini, 1296p, 170Deg, 12 Uaireanta, Night Vision
BWC004 - Ceamara Cóirithe Comhlacht Póilíní Cás Ruggedized OMG
BWC003 - Ceamara caite ag OMG Mini Police Body
Ceamara Button Fíoraithe OMG, Taifeadán Físeán Gníomhachtaithe Tairiscint (SPY045B)
Ceamara 12MP Slándála Inchaite Inaistrithe OMG WIFI, 1296P, H.264, Rialú aipeanna (SPY084)
Gabhálais Ceamara Comhlacht Caith
Stáisiún Dochtúireachta Ceamara Coirp
Ceamara Ceann-Socraithe
Nua
Gan catagóir - Ceamara caite ag an gcomhlacht
BWC071 - Ceamara Mion-Chomhlachta caite caite
BWC066 - Cam Bullet Cam Ceamara le haghaidh Clogad
Ceamara Mini Comhlacht caite le Criptiú a dhaingniú [le Scáileán LCD] (BWC060)
Stáisiún Árthach na gCalafort BWA012 - Córas Bainistíochta Fianaise
Clip Lock (BWA010)
Comhlacht Mini HD a Chaitear Ceamara Póilíneachta, Ceamara Céim 12MP OV2710 140, MOV H.264, 1080P, TF Max 128G, Obair Fadtéarmach (BWC053)
Ceamara clogad Gníomhaíochta Spóirt OMG Wifi Mini Mini (BWC049)
Ceamara Mini Spy - Ceamara Peataí Hidden Ceamara 170 Léim Leithead Uillinn (SPY018)
Ceamara Ink Inacmhainne Comhlacht caite 4G (BWC047)
Ceamaraí Gloiní Cliste atá caite ag an gComhlacht (BWC042)
Físeáin
BWC040 - Ceamara Inacmhainne don Chomhlacht a Chaitear le HD
Ceallraí Inbhainte - Ceamara caite ag an gcomhlacht (BWC037)
Ceamara Comhlacht Caillte - Stáisiún Docking Ports 8 (BWC036)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - 3G, 4G, Wi-Fi, sruthú beo, Rialú cianda beo, Bluetooth, APP APP (IOS + Android), taifeadadh leanúnach 8hrs, rialú sleamhnáin tadhaill. (BWC035)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ceamara Comhlachta Wifi (BWC034)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650, cárta stórála ionsuite (BWC033)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC031)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 140Degree, stóráil 128GB Max, GPS tógtha isteach (BWC030)
Ceamara caite ag comhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn leathan 170Degree, stóráil 128GB Max, cineál ceallraí inbhainte (BWC028)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - Ambarella A7LA50 chipset, uillinn céim 170 Leathan, stóráil 128GB Max (BWC026)
Ceamara atá caite ag an gcomhlacht - chipéad só Novatek 96650 (BWC025)
Ceamara caite ag an gcomhlacht - dhá chadhnra 2500mAh in-athsholáthair (BWC024)
Ceamara Comhlacht Caitheamh Seachtrach Cárta SD (BWC021)
Ceamara caite ag OMG 4G Body (BWC012)
Ceamara Píolótach Cosanta GPS Comhlacht GPS inbhainte [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Ceamara Comhlacht Caith Ambarella A12 / Físeán WIFI Sruth Beo / Uaireanta Oibre Fada
Stáisiún Á Chur i bhFeidhm Ceamara ag OMG 12 Calafoirt (BWC001)
Ceamara Hidden Mini Spy Video (SPY006)
Ceamara Hidden Pocket Peann Spy Spy (SPY009)
Ceamara Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Video Recorder, App Control (SPY086)
Peann Taifeadta Cruinnithe WIFI, H.264,1080p, Braite Tairiscint, Cárta SD Max 128G (SPY091)
táirgí
Guth Digiteach & Taifeadán Físeáin, Físeán 1080p, Guth 512kbps, Rothlú 180 Deg (SPY106)
Comhlacht Caite le Bainistiú Ceamara / Digiteach Fianaise (BWC008)
Liostaithe Poist

Nuacht is Déanaí