Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh

 • 0

Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh

Clár agus Ranganna Ceamara a Chaitear le Corp a Dhéanamh

Tá an ceamara atá caite ag an gcorp thart timpeall ar feadh tamaill fhada agus tá sé ag dul i méid agus i gcaitheamh na mblianta beaga anuas. Bhí ar na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, go háirithe na póilíní, níos mó taighde a dhéanamh ar an méid a chabhraigh le cur i bhfeidhm ceamaraí coirp. Bhí gá freisin le rochtain iomlán a fháil ar an gcás, roinnt gníomhartha a chur ar ceal agus roinnt eile a mhodhnú. Is é an dúshlán mór a tháinig chun cinn i gcónaí maidir le ceamara an choirp ná ceisteanna príobháideachta agus easpa muiníne sa mhéid atá á dhéanamh leis an bhfíseán físeáin sa deireadh. Sa scríbhneoireacht seo, dhéanfaimis plé ar na buntáistí a bhraitear a bheith ag ceamaraí na gcorp agus caithfear aghaidh a thabhairt ar an mbreithniúchán go tapa. Is iondúil go soláthraíonn siad seo moladh an-intuigthe a léiríonn na cleachtais atá tuar dóchais inti agus an ceacht a foghlaimíodh.

Buntáistí an cheamara a chaitheann an corp

Sa bhfórsa póilíneachta ina n-úsáidtear ceamaraí atá caite ag an gcorp, tá roinnt buntáistí a thugann na ceamaraí coirp dóibh agus tugann an dearcadh foriomlán seo don phobal. I measc cuid de na sochair seo tá:

 1. Leibhéal na cáipéisíochta fianaise: tá feabhas mór tagtha ar luach an fhianaise atá ar fáil anois le himscrúdú agus le hionchúiseamh freisin. A luaithe agus a bhíonn na píosaí scannáin le feiceáil agus curtha i láthair, bíonn sé an-éasca cinneadh a dhéanamh faoi na cásanna seo.
 2. Trédhearcacht na Gníomhaireachta: trí chead a thabhairt fiú don phobal rochtain a fháil ar fhianaise físe agus píosaí scannáin a taifeadadh, tá an caidreamh idir an pobal agus an fórsa póilíneachta níos láidre anois ná riamh. Anois go bhfeiceann an pobal cé chomh trédhearcach agus atá an fórsa póilíneachta agus go bhfuil siad toilteanach gach rud a bhaineann leo a thaispeáint dóibh, tá muinín aige astu.
 3. Cásanna conspóideacha: chabhraigh an fhéinfheasacht a bhíonn ag daoine nuair a thagann siad ar an eolas go bhfuil siad á dtaifeadadh dea-iompar a fhorbairt sna sibhialtaigh agus sna póilíní araon. Is cinnte go dteastaíonn ó gach duine gníomhú go maith agus cloí go maith leo nuair a bhíonn a fhios acu go bhfuil siad á dtaifeadadh, níl sé ar eolas ag aon duine cén leibhéal imscrúdaithe a d'fhéadfaí a úsáid dó. Is fearr i gcónaí droch-iompar a sheachaint chun deacrachtaí níos déanaí a sheachaint.
 4. Fadhbanna gníomhaireachta inmheánaí a aithint agus a cheartú: tá sé níos fusa na huibheacha olc ón bhfórsa a shruthlú amach as camóga coirp a úsáid, go háirithe iad siúd; a gcumhacht a úsáid chun leatrom a dhéanamh, an éide póilíneachta a úsáid chun earraí saorga a fháil, an éide feileonachta nó calaoise a úsáid agus fiú a suaitheantas a úsáid chun rochtain neamhdhleathach a fháil ar áiteanna nár chóir dóibh a bheith. Trí cheamaraí coirp a fháil cabhraíonn sé seo go léir a thabhairt ar shiúl agus is féidir smachtbhannaí cuí a chur.
 5. Teagmhais agus gearáin a bhaineann le hoifigigh a réiteach: Tá amanna ann nuair a tharraingítear muirir ar oifigeach póilíní agus bíonn sé deacair breithiúnas a thabhairt ar cé atá ag insint na fírinne. Leis an gcomhlacht coirp, bíonn sé an-éasca píosaí scannáin a chosc ar féidir leo ceachtar den dá pháirtí atá i gceist a dhíscaoileadh. Is féidir le fianaise mar seo fianaise níos cruinne a sholáthar ar an teagmhas a tharla.
 6. Taibhithe na n-oifigeach: Feabhsaítear feidhmíocht fhoriomlán na n-oifigeach go mór ós rud é go bhfuil méadú mór tagtha ar fhéinfheasacht agus ansin bíonn na hoifigigh i gcónaí ar a n-iompar is fearr agus mar sin cuireann siad dea-iompar chun cinn i gcónaí. An oiliúint agus an rialachán a dhéanamh i bhfad níos éifeachtaí agus níos lú déine.

Breithniú agus moladh beartais

Tá sé tábhachtach go bhforbróidh gníomhaireachtaí polasaithe scríofa an-chuimsitheach sula gcuirtear clár ceamara caite. Tá sé fíorthábhachtach go n-úsáidfear na ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht leis na polasaithe seo, agus d'fhéadfadh deacrachtaí teacht chun cinn mar gheall ar chur i bhfeidhm an cheamara choirp mar go leor fadhbanna, go háirithe ceisteanna príobháideachta. De réir mar a chuirtear na polasaithe seo i bhfeidhm ní mór dóibh a bheith sainiúil go leor chun treoir shoiléir agus chomhréireach a sholáthar ach go bunúsach is féidir coigeartuithe solúbtha a dhéanamh orthu de réir mar a thagann an clár chun cinn. Le linn fhorbairt na bpolasaithe seo, tá sé an-tábhachtach go mbeadh comhaontú suí síos agat leis na maoirseoirí, leis na comhairleoirí dlí, leis na ceardchumainn phóilíneachta, le hionchúisitheoirí, leis an bpobal agus leis na hoifigigh líne tosaigh mar go bhfuil sé seo úsáideach. Is é ról na ngníomhaireachtaí na polasaithe a chur ar fáil don phobal.

Tá a lán ábhar imní ann go n-ardaíonn ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht agus nach mór do ghníomhaireachtaí a chur san áireamh agus a mbeartais á gceapadh acu. Ceann de na héifeachtaí iomadúla ba chóir a thabhairt faoi deara ná, maidir le príobháideachas agus caidrimh phobail, go bhfuil na hionchais a chruthaigh na húdair imní a d'ardaigh na hoifigigh ar líne tosaigh na dleachta agus ansin a chostas airgeadais ar deireadh. Seo a leanas moltaí atá bunaithe ar thaighde PERF agus oifig na bpróistí. Ba cheart do ghníomhaireachtaí a ghlacann leo iad a chur in oiriúint dá riachtanais, dá n-acmhainní, dá riachtanais dhlíthiúla agus dá gcur chuige fealsúnachta féin. Is iad na moltaí seo:

 1. Ba chóir go mbeadh cead ag oifigigh athbhreithniú a dhéanamh ar fhíseán físe ar eachtra a bhaineann leo sula ndéanann siad ráiteas ar na teagmhais, is iondúil go gcuidíonn oifigeach póilíneachta a athfhéachann le píosaí scannáin a chuimhne agus doiciméadú níos fearr agus níos eolaí ar imeacht a tharla. Meastar go bhfuil taifeadadh fíor-ama an fhianaise is fearr mar go bhfeictear an méid a thaifeadann tú láithreach agus ní chuireann strus isteach air. D'aontaigh tromlach na n-oifigeach póilíneachta ó PERF a shuigh leis an moladh seo a thabhairt d’oifigigh ag lorg fabhar a cheadódh dóibh na cúinsí seo a athbhreithniú. Is é an t-aistriú seo go léir ná fianaise níos fearr a chinntiú le soiléireacht.
 2. Ní mór do pholasaithe an fad ama inar féidir sonraí taifeadta a choinneáil a lua is fearr é nuair a bhíonn píosaí scannáin á gcur in eagar má dhéanann na hoifigigh iad a rangú de réir na gcineálacha imeachtaí atá iontu, is é seo ceann de na modhanna aicmithe is fearr. Maidir leis an tréimhse ama ar féidir píosaí scannáin fianaise a choinneáil agus a bhreithniú de ghnáth déantar iad a mheas agus a chinneadh trí dhlí a rialaíonn an limistéar sin a lua. Cé gur chóir do na sonraí neamhthámhachta a mheasann an ghníomhaireacht an gá leis an bpíosa scannáin a chaomhnú chun trédhearcacht a chur chun cinn agus chun gearáin a imscrúdú, chomhaontaigh tromlach an PERF sonraí a choinneáil do laethanta 60-90 sula scriostar é.
 3. Ní mór do na hoifigigh a dteipeann orthu gníomhaíocht a thaifeadadh ar cheamara atá riachtanach de réir pholasaí na roinne a thaifeadadh labhairt agus iad a thaifeadadh ar an gcúis nár thaifead siad imeachtaí tábhachtacha dá leithéid, is bealach é seo chun oifigigh a choinneáil cuntasach as a ngníomhartha. Cuidíonn sé freisin leis na daoine uachtaracha neamhrialtachtaí a bhfuil amhras orthu a d'fhéadfadh tarlú ag tarlú a fhiosrú. Tá sé ina riachtanas an-choitianta sa chúirt anois, go gcaithfear fístaifeadtaí a chur isteach mar sin is féidir leis an gcúis nár taifeadadh fístéip a chur i gcáipéis cabhrú le buarthaí faoi inchreidteacht oifigigh den sórt sin a bhaint.
 4. Táthar ag súil go bhfaighidh oifigigh toiliú ó íospartaigh eachtraí sula ndéantar agallaimh leo a thaifeadadh, is céim an-tábhachtach é go n-iarrann oifigigh cead chun íospartach a thaifeadadh. Ní féidir leat siúl suas go dtí an t-íospartach ach tús a chur le ceistniú agus le linn an taifeadadh sin a dhéanamh. Is bogadh mícheart é seo a d'fhéadfadh cásanna cúirte a thabhairt suas, agus roinnt saincheisteanna tromchúiseacha a tharraingt. Ba chóir é seo a sheachaint agus ba cheart cead a ghlacadh i gcónaí.
 5. Le heisceachtaí an-teoranta, ceanglaítear ar oifigigh a gcuid ceamaraí a chur i gcónaí agus iad ag freagairt do gach duine i nglaonna seirbhíse agus le linn gach teagmháil dlí agus gach gníomhaíocht a d'fhéadfadh tarlú chomh maith agus an t-oifigeach ar dualgas, ba chóir cibé beartas atá á chur i bhfeidhm a shainiú cad iad na gníomhaíochtaí atá san áireamh i dtaifeadtaí an choirp, mar shampla; gabhálacha, cuardaigh agus fiosrúcháin freisin. Aon uair a bhíonn oifigeach neamhchinnte maidir le taifeadadh nó ná bíodh, is é is fearr a dhéanann sé taifead. Is féidir é a scriosadh níos déanaí, tá a fhios ag go leor gníomhaireachtaí go bhfuil sé dodhéanta go leor nó fiú a bheith contúirteach a thaifeadadh i gcúinsí an-teann agus mar sin iarrann siad orthu tuairiscí a dhéanamh i bhformáidí scríofa nó d'fhéadfaí iarraidh orthu labhairt ar cheamara. Is féidir na doiciméid seo a úsáid chun iad a chosaint agus iad a thoghairm chun a ngníomhartha a chosaint.
 6. Ba chóir go mbeadh láimhseáil sonraí i gceist leis na polasaithe a rinneadh agus ba cheart a dhéanamh chuige nuair a bhíonn rochtain air, ba chóir go mbeadh bearta ann chun cosc ​​a chur ar shonraí cur isteach, scriosadh nó fiú dúbláil le húsáid gan bailíochtú cuí. Tá na sonraí seo íogair agus ba chóir iad a láimhseáil ar bhealach ar bith ach níor cheart go mbeadh rochtain ag duine ar bith orthu. Tá sé an-chriticiúil go bhfuil cosaint mhaith ar shláine agus ar shlándáil na bhfíseán físe. Roinnt straitéisí a d'fhéadfaí a úsáid chun a chinntiú go n-áirítear leis seo: córais stórála a úsáid le haghaidh sonraí le cosáin iniúchta in-tógtha, ag iarraidh ar mhaoirseoirí píosa scannáin a íoslódáil nuair a bhí baint ag an oifigeach a bhí ag iarraidh agus ag déanamh taighde fóiréinseach ar na hathbhreithnithe a rinneadh air seo píosaí scannáin físeáin.
 7. Ní mór do ghníomhaireachtaí prótacal ar leith a bheith acu a chaithfidh a bheith comhsheasmhach agus soiléir maidir le píosaí scannáin taifeadta a scaoileadh ar an taobh amuigh agus fístéipeanna á gcur ar fáil don phobal nó don phreas, ní mór don ghníomhaireacht cloí le dlí nochta poiblí an stáit. Moltar go gcaithfí polasaí nochta leathan a achtú chun gníomhartha cuntasacha agus trédhearcacha a chur chun cinn. Mar sin féin, tá sé riachtanach go gcuirfeadh gníomhaireachtaí na ceisteanna príobháideachais san áireamh sula gcinnfidh siad píosaí scannáin a scaoileadh don phobal. Ba cheart go n-áireofaí i gcuid mhaith de na polasaithe seo rochtain físe neamhúdaraithe a chosc nó fiú scaoileadh.

Tá an clár ceamara i ngníomhaireachtaí atá ag caitheamh an choirp ag fás go gasta, tá polasaithe agus na moltaí seo ag teastáil go gasta chun rudaí a threorú sa bhealach ceart.

Tuairimí Iomlán 1962 Tuairimí 4 Inniu
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Réitigh OMG - Bronnadh Fiontraíocht 500 / 2018 ar 2019 / XNUMX Singeapór

OMG Solutions - Top 500 Company i Singeapór 2018

whatsapp Us

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333-4466

Iacárta + 62 8113 80221

margaíocht@omgrp.net

Nuacht is Déanaí