Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

  • 0

Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

Sainmhínítear teicneolaíocht mar an tacar scileanna, eolais, nó scileanna a úsáidtear trí rudaí saorga chun deireadh áirithe a bhaint amach; Ach i réimse na slándála, cad é an chríoch sin? Is léir nach bhfuil baint ag an gcoir seo leis an gcoiriúlacht a laghdú, áfach.

Ó thús na staire, tá iarracht déanta ag an duine na constaicí ar aineolas a thrasnú agus tá garspriocanna teicneolaíochta mar thoradh air seo, ach tá sé riachtanach do dhul chun cinn ina dhiaidh sin, mar shampla an roth, an mhiotalóireacht, etc.

 


https://www.google.com/search?q=How+Body-Worn+Cameras+Aid+Law+Enforcement%3F&sxsrf=ACYBGNQ_Bq_wwzHBi43xMZHQrOvd1DO00A:1571122539985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzx5PH153lAhXLP48KHQcZDe4Q_AUIFSgE&biw=1533&bih=801#imgrc=e4wJDFebyRPtCM:

 

Is taifeadáin iad ceamaraí coirp atá deartha le caitheamh ar éide oifigigh forfheidhmithe dlí, a sholáthraíonn taifeadadh closamhairc d’imeachtaí ó dhearcadh an té atá ag caitheamh, agus a fheidhmeanna á bhfeidhmiú aige.

Baineann gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí úsáid as físcheamaraí coirp chun fuaimeanna agus íomhánna a thaifeadadh i bhfíor-am le linn eachtraí agus idirghníomhaíochtaí le baill den phobal i gcoitinne, le finnéithe agus le daoine faoi dhrochamhras chun iad a úsáid ina dhiaidh sin mar chuid d'imscrúduithe agus chun fianaise a bhailiú. Cuireann taifid a dhéantar le CVC luach leis an bhfianaise a bhailítear; níor cheart iad a fheiceáil mar an aon fhoinse fianaise.

Is éard atá sa chóras HVAC ceamara beag atá ceangailte le héide póilín nó spéaclaí gréine nó caite mar chlogad, a thaifeadann fuaimeanna agus íomhánna le linn idirghníomhaíochtaí an oifigigh póilíní leis an bpobal. Déanann an fhaisnéis dhigiteach taifeadta imeachtaí a thaifeadadh ó thaobh an oifigigh de i gcomhlíonadh a dhualgas.

Tá an CAC deartha chun taifid a thaifeadadh go hoscailte a sholáthróidh taifead iontaofa, cruinn agus neamhchlaonta ar theagmhais a bhaineann le baill éide de na gníomhaireachtaí forfheidhmithe Dlí. Is é cuspóir an chleachtais seo ná trédhearcacht agus cuntasacht a fheabhsú dá dtarlódh ceisteanna nó ábhair imní nó má ba chóir táillí a leagan mar thoradh ar eachtra, agus fianaise a sholáthar le haghaidh ionchúisimh má tharlaíonn eachtra. ní mór gníomhartha coiriúla a bheith in éineacht leo.

Rinne na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí staidéar féidearthachta ar úsáid an CVC a chuimsigh athbhreithniú críochnúil ar shaincheisteanna casta príobháideachais agus saincheisteanna dlí nó beartais. Tá trealamh agus teicneolaíocht CAC ag teacht chun cinn go gasta, agus déanann na gníomhaireachtaí athbhreithniú leanúnach ar a mbeartais, a nósanna imeachta agus a dtrealamh chun a chinntiú go n-úsáidtear na cleachtais forfheidhmithe dlí is éifeachtaí. Cuimsíonn an ghné seo den obair taighde agus tionscadail phíolótacha chun teicneolaíochtaí nua a thástáil. Is é sprioc na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí ná uirlisí ardteicneolaíochta agus meán sóisialta a sholáthar do bhaill tosaigh chun cur lena gcumas freagairt do réaltachtaí nua agus sábháilteacht an phobail agus na bpóilíní a chinntiú ag an am céanna.

D'aithin na tástálacha tréithe an CAC go cruinn freisin chun riachtanais na gníomhaireachta forfheidhmithe dlí a mheas níos fearr trí eachtraí a bhaineann le fórsa a úsáid a athrá. Bunaithe ar na critéir mheastóireachta agus na paraiméadair a sholáthraíonn na cásanna in-athúsáidte, bhíothas in ann díriú ar athróga ar leith a bhaineann le gach gné d’úsáid fórsa fisiceach chun an áit is fearr chun an ceamara a chur ar an oifigeach póilíní a chomhlíonann a dhualgais agus ar tréithe nach mór a bheith ag an CGS chun na ceanglais maidir le bailiú fianaise a chomhlíonadh.

Baineann seirbhísí póilíní úsáid as teicneolaíocht réasúnta nua chun na póilíní agus baill an phobail a mbíonn siad ag idirghníomhú leo a choinneáil cuntasach as aon ghníomh. Soláthraíonn an CVC níos mó trédhearcachta agus cuntasachta do gach duine lena mbaineann agus cuireann sé pictiúr suibiachtúil i láthair ar a mbíonn oifigigh póilíní go minic i gcásanna an-dinimiciúla. Is féidir le tionscadail mar an gceann seo breisluach uirlisí nua póilíní a mheas agus a chinneadh. Mar fhórsa póilíneachta nua-aimseartha, déanann na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí taighde agus meastóireacht i gcónaí ar theicneolaíochtaí nua chun a sainordú chun Sibhialtaigh a chosaint a chomhlíonadh. Tá sprioc an chur chuige seo mar an gcéanna - na huirlisí a theastaíonn ó bhaill ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a sholáthar chun na dúshláin a bhaineann leis an timpeallacht póilíneachta reatha a shárú i dtimpeallacht atá ag síorathrú.

 

Sainaithníodh rioscaí príobháideachta le linn an Mheasúnaithe Tionchair Príobháideachais (PIA), agus rinneadh na moltaí seo a leanas chun iad a mhaolú:

  • Forbróidh na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí beartas chun a chinntiú go gcoinnítear, go ndiúscraítear agus go stóráiltear taifid a dhéantar tríd an CTC;
  • Ní dhéanfaidh na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a idirghníomhaíochtaí agus a gcomhráite go léir a thaifeadadh leis an bpobal;
  • Nuair a úsáideann gníomhaireachtaí baill an CVC i gcreat dlíthiúil a gcuid dualgas, déanfaidh siad amhlaidh go hoscailte
  • Chomh fada agus is féidir é, cuirfidh baill de na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí comhairle ar shaoránaigh nuair a dhéantar iad a scannánú;
  • Ag deireadh gach aistrithe, déanfar gach scannán físe a uaslódáil chuig gléas stórála slán atá faofa ag gníomhaireachtaí chun nochtadh, coinneáil agus diúscairt a dhéanamh;
  •  Féadfaidh saoránaigh a iarraidh a gcuid faisnéise pearsanta a fheiceáil. Is féidir iarratais ar rochtain ar chlárúcháin CAC a dhéantar faoin Acht um Rochtain ar Fhaisnéis agus faoin Acht Príobháideachta a chur isteach trí leathanach gréasáin ATIP.
  • Cuirfear úsáid CACanna in iúl don phobal i gcoitinne, go háirithe i ndíolta ina n-úsáidtear ceamaraí, agus go hinmheánach do bhaill ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí chun iad a chur ar an eolas faoi bheartais agus dea-chleachtais ina leith seo.

 

Úsáidtear CACanna chun fianaise a bhailiú d’imscrúduithe coiriúla agus chun tiomantas na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí maidir le caidrimh a thógáil a chomhlíonadh trí thithe sábháilte agus pobail shábháilte a chur chun cinn ar fud na tíre. Tacóidh úsáid CACanna le sainordú na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí chun coireacht a chosc, cionta a imscrúdú, síocháin agus ord a choinneáil, dlíthe a fhorfheidhmiú, agus cur le slándáil náisiúnta. , sábháilteacht oifigigh rialtais, daoine mór le rá cuairte, agus baill de mhisin eachtracha a chinntiú, agus seirbhísí tacaíochta oibríochta riachtanacha a sholáthar do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile. Agus iad ag idirghníomhú leis an bpobal, úsáidfidh baill CACanna dá rogha féin, ag brath ar bheartais idirghníomhaíochta poiblí. Tá na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí tiomanta an fhaisnéis phearsanta a bhailítear a chosaint agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar a gcuid beartas agus nósanna imeachta lena chinntiú go gcomhlíonann siad dlíthe cónaidhme.

Tuairimí Iomlán 6438 Tuairimí 1 Inniu
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

whatsapp Us

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333-4466

Iacárta + 62 8113 80221

margaíocht@omgrp.net

Nuacht is Déanaí