Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

  • 0

Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

Cén fáth a gcabhraíonn Ceamaraí atá caite ag an gcomhlacht le Riarachán Dlí?

Sainmhínítear teicneolaíocht mar an tacar scileanna, eolais, nó scileanna a úsáidtear trí rudaí saorga chun deireadh áirithe a bhaint amach; Ach i réimse na slándála, cad é an chríoch sin? Is léir nach bhfuil baint ag an gcoir seo leis an gcoiriúlacht a laghdú, áfach.

Ó thús na staire, tá iarracht déanta ag an duine na constaicí ar aineolas a thrasnú agus tá garspriocanna teicneolaíochta mar thoradh air seo, ach tá sé riachtanach do dhul chun cinn ina dhiaidh sin, mar shampla an roth, an mhiotalóireacht, etc.


https://www.google.com/search?q=How+Body-Worn+Cameras+Aid+Law+Enforcement%3F&sxsrf=ACYBGNQ_Bq_wwzHBi43xMZHQrOvd1DO00A:1571122539985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzx5PH153lAhXLP48KHQcZDe4Q_AUIFSgE&biw=1533&bih=801#imgrc=e4wJDFebyRPtCM:

Is taifeadáin iad ceamaraí coirp atá deartha lena gcaitheamh ar éide oifigigh forfheidhmithe dlí, ag soláthar taifeadadh closamhairc ar imeachtaí ó dhearcadh an duine féin, i bhfeidhmiú a fheidhmeanna.

Baineann gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí úsáid as físcheamaraí coirp chun fuaimeanna agus íomhánna a thaifeadadh i bhfíor-am le linn eachtraí agus idirghníomhaíochtaí le baill den phobal i gcoitinne, le finnéithe agus le daoine faoi dhrochamhras chun iad a úsáid ina dhiaidh sin mar chuid d'imscrúduithe agus chun fianaise a bhailiú. Cuireann taifid a dhéantar le CVC luach leis an bhfianaise a bhailítear; níor cheart iad a fheiceáil mar an aon fhoinse fianaise.

Is éard atá i gcóras HVAC ná ceamara beag atá ceangailte le héadan póilíneachta nó le spéaclaí gréine nó a chaitear mar clogad, a thaifeadann fuaimeanna agus íomhánna le linn idirghníomhaíochtaí an oifigigh phóilíneachta leis an bpobal. Déanann an fhaisnéis dhigiteach taifeadta imeachtaí a thaifeadadh ó dhearcadh an oifigigh i bhfeidhmiú a chuid dualgas.

Tá an CAC deartha chun taifid a thaifeadadh go hoscailte a sholáthróidh taifead iontaofa, cruinn agus neamhchlaonta ar theagmhais a bhaineann le baill éide de na gníomhaireachtaí forfheidhmithe Dlí. Is é cuspóir an chleachtais seo ná trédhearcacht agus cuntasacht a fheabhsú dá dtarlódh ceisteanna nó ábhair imní nó má ba chóir táillí a leagan mar thoradh ar eachtra, agus fianaise a sholáthar le haghaidh ionchúisimh má tharlaíonn eachtra. ní mór gníomhartha coiriúla a bheith in éineacht leo.

Rinne na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí staidéar féidearthachta ar úsáid an CVC a chuimsigh athbhreithniú críochnúil ar shaincheisteanna casta príobháideachais agus saincheisteanna dlí nó beartais. Tá trealamh agus teicneolaíocht CAC ag teacht chun cinn go gasta, agus déanann na gníomhaireachtaí athbhreithniú leanúnach ar a mbeartais, a nósanna imeachta agus a dtrealamh chun a chinntiú go n-úsáidtear na cleachtais forfheidhmithe dlí is éifeachtaí. Cuimsíonn an ghné seo den obair taighde agus tionscadail phíolótacha chun teicneolaíochtaí nua a thástáil. Is é sprioc na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí ná uirlisí ardteicneolaíochta agus meán sóisialta a sholáthar do bhaill tosaigh chun cur lena gcumas freagairt do réaltachtaí nua agus sábháilteacht an phobail agus na bpóilíní a chinntiú ag an am céanna.

D'aithin na tástálacha tréithe an CAC go cruinn freisin chun measúnú níos fearr a dhéanamh ar riachtanais na gníomhaireachta forfheidhmithe dlí trí theagmhais a bhaineann le fórsa a úsáid arís. Bunaithe ar na critéir agus na paraiméadair mheastóireachta a sholáthair na cásanna in-aithrise, bhíothas in ann díriú ar athróga sonracha a bhain le gach gné d'úsáid an fhórsa fhisiciúil chun an áit is fearr a aimsiú chun an ceamara a chur ar an oifigeach póilíneachta ag comhlíonadh a dhualgas agus ar an tréithe nach mór a bheith ag an CVC chun na riachtanais maidir le fianaise a bhailiú a chomhlíonadh.

Baineann seirbhísí póilíneachta úsáid as teicneolaíocht réasúnta nua chun aon ghníomh a choinneáil leis na póilíní agus le baill an phobail a mbíonn siad ag idirghníomhú leo. Soláthraíonn an CVC trédhearcacht agus cuntasacht níos fearr do gach duine lena mbaineann agus cuireann sé léargas suibiachtúil ar fáil faoi na rudaí a bhíonn ag oifigigh phóilíneachta go minic le cásanna diana agus an-dinimiciúla. Is féidir le tionscadail ar nós an tionscadail seo breisluach na n-uirlisí póilíneachta nua a mheas agus a chinneadh. Mar fhórsa póilíneachta nua-aimseartha, déanann na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí taighde agus meastóireacht i gcónaí ar theicneolaíochtaí nua chun a shainordú a chomhlíonadh chun sibhialtaigh a chosaint. Is é an sprioc atá leis an gcur chuige seo i gcónaí - na huirlisí atá de dhíth ar chomhaltaí gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a theastaíonn uathu chun na dúshláin a bhaineann leis an timpeallacht phóilíneachta reatha a shárú i dtimpeallacht atá ag athrú i gcónaí.

Sainaithníodh rioscaí príobháideachta le linn an Mheasúnaithe Tionchair Príobháideachais (PIA), agus rinneadh na moltaí seo a leanas chun iad a mhaolú:

  • Forbróidh na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí beartas chun a chinntiú go gcoinnítear, go ndiúscraítear agus go stóráiltear taifid a dhéantar tríd an CTC;
  • Ní dhéanfaidh na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a idirghníomhaíochtaí agus a gcomhráite go léir a thaifeadadh leis an bpobal;
  • Nuair a úsáideann gníomhaireachtaí baill an CVC i gcreat dlíthiúil a gcuid dualgas, déanfaidh siad amhlaidh go hoscailte
  • Chomh fada agus is féidir é, cuirfidh baill de na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí comhairle ar shaoránaigh nuair a dhéantar iad a scannánú;
  • Ag deireadh gach aistrithe, déanfar gach scannán físe a uaslódáil chuig gléas stórála slán atá faofa ag gníomhaireachtaí chun nochtadh, coinneáil agus diúscairt a dhéanamh;
  • Is féidir le saoránaigh a gcuid faisnéise pearsanta a fheiceáil. Is féidir iarratais ar rochtain ar chlárúcháin CAC a rinneadh faoin Acht um Rochtain ar Fhaisnéis agus faoin Acht Príobháideachais a chur isteach trí leathanach gréasáin ATIP.
  • Cuirfear úsáid na CACanna in iúl don phobal i gcoitinne, go háirithe i ndícheangail ina ndéantar ceamaraí a imscaradh, agus go hinmheánach chuig comhaltaí gníomhaireachtaí forfheidhmithe Dlí chun polasaithe agus dea-chleachtais a chur ar an eolas maidir leis seo.

Úsáidtear CACanna chun fianaise a bhailiú le haghaidh imscrúduithe coiriúla agus chun tiomantas na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a chomhlíonadh chun caidrimh a thógáil trí thithe sábháilte agus pobail shábháilte a chur chun cinn ar fud na tíre. Tacóidh úsáid CACanna freisin le sainordú na ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí coireacht a chosc, imscrúdú a dhéanamh ar chionta, síocháin agus ord a chothabháil, dlíthe a fhorfheidhmiú, agus cur le slándáil náisiúnta. , sábháilteacht oifigigh rialtais, daoine móra le rá ar cuairt, agus baill de mhisin eachtracha a chinntiú, agus seirbhísí tacaíochta oibriúcháin riachtanacha a sholáthar do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí eile. Agus iad ag idirghníomhú leis an bpobal, úsáidfidh baill CACanna dá rogha féin, ag brath ar bheartais idirghníomhaíochta an phobail. Tá na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí tiomanta an fhaisnéis phearsanta a bhailítear a chosaint agus athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar a bheartais agus a nósanna imeachta lena chinntiú go gcomhlíonann siad dlíthe cónaidhme.

Tuairimí Iomlán 2313 Tuairimí 1 Inniu
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

OMG Solutions Batam Office @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

Cheannaigh OMG Solutions aonad oifige i Batam. Is é an foirmiú atá againn ar Fhoireann T&F i Batam ná nuálaíocht incriminteach a sholáthar chun freastal níos fearr a dhéanamh ar ár gcustaiméirí nua agus reatha.
Tabhair cuairt ar Ár nOifig i Batam @ Críochfort Farantóireachta Harbourbay.

Réitigh OMG - Bronnadh Fiontraíocht 500 / 2018 ar 2019 / XNUMX Singeapór

OMG Solutions - Top 500 Company i Singeapór 2018

whatsapp Us

OMG Cúram Custaiméirí

Whatsapp

Singeapór + 65 8333-4466

Iacárta + 62 8113 80221

margaíocht@omgrp.net

Nuacht is Déanaí