Kehoon kuluneiden kameroiden käyttötavat

 • 0

Kehoon kuluneiden kameroiden käyttötavat

Kehoon kuluneiden kameroiden käyttötavat

BWC: t ovat tallennuslaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lainvalvontaviranomaisen virkapuvussa, joka voi sisältää lasit tai suojakorkit. Ne antavat laajan tiedotusvälineiden tiedot virkamiehen näkökulmasta, kun virkamiehet lähestyvät päivittäisiä velvoitteitaan. Korkean päämäärän edistyneissä kuvissa otetaan huomioon erehtymätön näkökulma ihmisiin ja ne soveltuvat videotutkinnan ohjelmointiin, esimerkiksi kasvojen kuittaamiseen. Vahvistimet saattavat olla riittävän herkkiä, jotta ne eivät saisi vain ääniä, jotka liittyvät olosuhteisiin, joihin keskitytään, mutta lisäksi kattavan äänen, joka voi sisältää katsojien keskustelut.

 

BWC-innovaatio puhuu kriittisestä monimutkaisuuden kasvusta kiinteiden kameroiden alusta lähtien, kun CCTV-kehykset olivat yleensä laajasti omaksuttuja ja pystyivät vain nauhoittamaan kuvia eikä ääntä. Siitä lähtien erilaiset kanadalaiset suojavalvontatyöpaikat antoivat videotiedustelusäännöt avoimelle divisioonalle, jotka on asetettu tämän raportin loppuun. Vaikka videotarkkailua koskevat perusturvallisuusstandardit jatkuvat entisellään, maa on tällä hetkellä huomattavasti monimutkaisempi. Havaintokehityksen kehittyessä kerätään yhä suurempia mittoja yksittäisistä tiedoista (sekä video- että äänitiedoista) asteittain erilaisissa olosuhteissa (sekä staattisissa että kannettavissa), ja kyky olla yhteydessä vielä muihin yksittäisiin tietoihin (esimerkiksi kasvojen kuittaus, metatiedot). On järkevää, että LEA: n on ajateltava uusien innovaatioiden käyttöä auttaakseen heitä täyttämään velvoitteensa. Samanaikaisesti BWC-innovaatio tuo todellisia seurauksia ihmisten oikeudelle suojeluun. Myönnämme, että turvallisuusmietinnöistä huolehtiminen alusta alkaen voi mahdollistaa sopivan tasa-arvon saavuttamisen lain täytäntöönpanon vaatimusten ja ihmisten suojeluoikeuksien välillä.

BWC-ohjelman on tarkoitus kattaa itsestään selvä operatiivinen tarve. Mitä operatiivisia tarpeita LEA: lla on, mihin BWC: t ovat vastaus?

BWC: itä ei pitäisi ottaa vastaan ​​lähinnä sen tosiseikan perusteella, että niitä voidaan pitää hyvin tunnettuina vaatimusvälineinä. Heille olisi annettava tuomio siitä, että on tärkeää käsitellä nimenomaisia ​​toimintaolosuhteita paikallisessa ympäristössä, johon he toimitetaan.

 

Vaikuttavuus:

Ovatko BWC: t onnistuneita vastauksia erottuviin operatiivisiin tarpeisiin? LEA: n tulisi olla tietoinen innovoinnin rajoituksista. Osa jaksoista voi tapahtua kameran ulkopuolelta, äänitiedot voivat olla riittämättömiä etäisyyden tai perustan häiriöiden takia, tai inhimilliset virheet voivat heikentää kronikoiden kätevyyttä ja vähentää niiden riittävyyttä. Sillä ehdolla, että tilit on tarkoitettu käytettäväksi todisteina oikeudenkäyntimenettelyissä, LEA: n tulisi harkita tuomioistuinten tunnustamia ehtoja kronikoiden sietämiselle todisteena samoin kuin todisteiden keräämistä ja ylläpitoa koskevat toimenpiteet, jotka on ehdotettu näiden tarpeiden takaamiseksi, täyttyvät.

suhteellisuus:

Epäilemättä BWC: n hyödyntäminen johtaa menetettyyn turvallisuuteen, koska krooninen ihmisten toiminta ja keskustelut ovat luonnostaan ​​suojaa häiritseviä. Näin ollen suojauksen keskeytyminen on rajoitettava mahdolliseen määrään ja vastapainona merkittävillä ja ilmaistavilla eduilla. Uusien innovaatioiden myötä voi olla vaikea ennustaa kaikkia positiivisia ja kielteisiä vaikutuksia jokapäiväisiin vaatimuksiin ja palvelemaan verkostoon. Pilottihankkeen toteuttaminen on syvästi määrätty yleisen järjen menetelmäksi BWC: n turvallisuusvaikutusten arvioimiseksi niiden etujen suhteen, ennen kuin valitaan lähetetäänkö ne, kuinka kattavasti ja missä olosuhteissa.

 

Toissijainen käyttö:

Työntekijöiden suojelua olisi myös harkittava. BWC: t voivat saada lainvaltuutettujen virkamiehiltä lähellä kotitietoja, mikä varmistetaan useimmissa avoimen alueen suojelulakeissa. Mahdollisissa huolenaiheissa on BWC-tilien käyttö työntekijöiden suorittamisen arviointien helpottamiseksi. Edustajilla voi myös olla eri lakien mukaiset suojaoikeudet ja yhdistetyt käsitykset, jotka voivat vaikuttaa BWC-ohjelmaan.

Jos tilien käyttö on mullistettu mistä tahansa syistä, jotka ovat edullisia BWC-ohjelman päätarkoituksille, esimerkiksi viralliselle valmistelulle, tutkimukselle tai toteutuksen arvioinnille, nämä aputarkoitukset olisi arvioitava, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus materiaalien antamisen kanssa, ja edustajien tulisi olla kaikkialla koulutettuja heitä kohtaan. Samoin olisi asetettava kriteerit suojaamisen rajoittamiseksi, esimerkiksi näkemysten ja mahdollisten tunnusmerkkien hämärtäminen ja herkän sisällön sisältävien kronikoiden kieltäminen.

 

Pilottihankkeet:

Mietinnöt BWC-ohjelman aktualisoinnista ovat hämmentäviä, ja pilottitoimet määrätään merkittävänä ennakkotapauksena kauaskantoiselle vastaanotolle. On yleisesti hyvä tapa lähettää uusia edistyksiä, jos he laukaisevat kentällä rajoitetussa tilassa. Jos LEA päättää, että BWC: n katto sopii, pilottihanke esittelee, kuinka BWC: t todella toimivat tietyssä tilassaan ja tuottavatko tämä innovaatio hyödyllisiä tuloksia, jotka täyttävät ohjelman tarkoituksen. Pilottihanke voisi samoin kouluttaa luomista erehtymättömästä lähestymisrakenteesta, asiaankuuluvista valmistautumistarpeista ja vaaditusta valvonnasta.

Hallinto ja vastuu:

 • Päättelymenetelmä BWC: n välittämiseksi, mukaan lukien ohjelman tarkoitukset ja operatiiviset tarpeet.
 • Hallinnolliset asiantuntijat yksittäisten tietojen keräämiseksi ohjelman puitteissa.
 • Henkilöstön työpaikat ja velvollisuudet BWC: n ja heidän aikakauslehtiensa suhteen.
 • Kriteerit tarkan välitöntä välitöntä tallennusta varten ja BWC: n päälle ja pois päältä kytkemiseksi tarvittaessa.
 • Järjestely toimintaoppaalle ja edustajille valmistautuminen takaamaan, että virkamiehet ymmärtävät BWC: n turvallisuushaitat ja tietävät heidän velvoitteistaan ​​näiden strategioiden ja tekniikoiden perusteella.
 • Turvallisuusvakuutukset edustajille, joiden henkilötiedot ovat BWC: n hallussa.
 • BWC: n järjestelyjen ja tekniikoiden noudattamisen takaamiseen liittyvä velvoite, jonka vastuulla on suuri vastuu yhdistyksen johtajalta.
 • Tulokset, jotka eivät koske lähestymistapoja ja järjestelmiä.
 • Ihmisten etuoikeus toimintasuunnitelmaan. Ihmisille on opetettava, että heillä on etuoikeus esittää LEA: n turvallisuusvalvontaelimelle kysymys yksittäisiä tietoja sisältävän kronikan hallinnoimisesta, jotta voidaan päättää, onko suojalakia rikottu.
 • Tarve, että LEA: n ja ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden väliset sopimukset määräävät, että kronikot pysyvät LEA: n hallinnassa ja riippuvat materiaalin suojelua koskevista laeista.
 • Järjestely BWC-ohjelman tavanomaisiin sisäisiin tarkastuksiin, jotta voidaan käsitellä johdonmukaisuutta strategian, strategioiden ja materiaaliturvalakien kanssa. Katsaukseen tulisi sisällyttää kysely siitä, pysyykö BWC: n havainnointia puolustettavana ohjelman taustalla olevien motivaatioiden valossa.
 • Sisäisesti PIA-strategian kanssa, järjestely PIA: lle missä tahansa vaiheessa on kriittisiä muutoksia ohjelmaan.
 • Henkilön nimi ja yhteystiedot, jotka voivat vastata väestön tiedusteluihin.

 

 

 

Tallenteiden käyttö ja paljastaminen:

 • Olosuhteet, joissa kronikot voidaan nähdä. Kyselyn tulisi tapahtua vain tietämyksen välttämiseksi. Jos rikoksellisesta käytöksestä ei ole epäilystäkään eikä väärinkäytöksiä ole esitetty, kronikoita ei pitäisi nähdä.
 • Syyt, joiden vuoksi tiliä voidaan käyttää, ja mahdolliset rajoittavat ehdot tai kriteerit, esimerkiksi herkän aineen estäminen kroonikoista, joita käytetään valmisteluun.
 • Videon ja äänitutkimuksen käytön määritellyt rajat.
 • Edellytykset, joissa tilit voidaan paljastaa ihmisille yleensä, olettaen minkä tahansa tällaisen ilmoituksen parametrit ja parametrit. Esimerkiksi ulkopuolisten kasvot ja tunnustavat piirteet olisi peitettävä ja äänet vaimennettava aina kun mahdollista.
 • Edellytykset, joilla kronikat voidaan paljastaa yhdistyksen ulkopuolella, esimerkiksi muille valtion virastoille toimivassa tutkimuksessa tai laillisille edustajille osana tuomioistuimen paljastusprosessia.

 

Suojatoimet ja vastaukset rikkomuksiin:

 • Tietosuoja, jota käytetään takaamaan, että tilejä ei ole väärin saanut tai muokattu.
 • Komponentti sellaisten taukojen hallitsemiseksi, joissa yksittäiset tiedot saadaan ilman hyväksyntää tai paljastetaan asiaankuuluvien suojalakien järjestelyjen vastaisesti.

 

Ihmisten pääsy levytykseen:

 • Menetelmä reagoida aikakirjojen saatavuutta koskeviin vaatimuksiin, mukaan lukien pääsy yksittäisiin tietoihin ja pääsy tietovaatimuksiin tietolakien avulla, aivan kuten ihmisten pyytäminen omien tietojensa oikaisemiseksi. Tähän sisältyy sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolle tällaiset pääsyvaatimukset olisi koordinoitava.

 

Tallenteiden säilyttäminen ja tuhoaminen:

 • Säilytysaika ja hävittämistä koskevat säännökset

Nämä lähestymistavat ja menetelmät olisi asetettava väestön saataville suoraviivaisuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Strategioiden ja menetelmien olemassaolon ja virkamiesten vastuu niiden räätälöinnistä on perustavanlaatuista, jotta voidaan taata ihmisten turvallisuusoikeudet

riittävästi varmistettu. Asiakirjojen tulisi heijastaa myös todisteita verkkohaastattelusta ja sitoutumisesta samoin kuin ymmärrystä sosiaalisista herkkyyksistä.

 

Yhteenveto

BWC: t eivät tallenna pelkästään yksilön toimintaa ja keskustelua, vaan lisäksi ihmisten suhteita muihin aikakirjoihin, mukaan lukien toverit, sukulaiset, katsojat, riistetyt ihmiset ja epäillyt. BWC: tä käyttävien ihmisten tili aiheuttaa huomionarvoisen vaaran yksittäiselle turvallisuudelle, ja LEA: n on keskityttävä vain BWC: n lähettämiseen siinä määrin ja tavalla, että otetaan huomioon ja varmistetaan väestön ja työntekijöiden oikeus yksilölliseen suojeluun.

4034 kokonaisnäkymät 2 Näkymät tänään
Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Jätä vastaus

Ota yhteyttä

OMG Asiakaspalvelu

WhatsApp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


sähköposti: sales@omg-solutions.com
or
Täytä kyselylomake ja palaamme sinuun 2: n sisällä

OMG Solutions Batam Office @ Harbourbayn lauttaterminaali

OMG Solutions Batam Office @ satama-lahti-lauttaterminaali

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

OMG Solutions on ostanut toimistoyksikön Batamiin. Perustamme R & D-tiimin Batamissa tarjoamaan lisää innovaatioita palvelemaan uusia ja nykyisiä asiakkaitamme paremmin.
Käy toimistomme Batam @ Harbourbay -lauttaterminaalissa.

Singaporen 500 parasta yritystä 2018 ja 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Kameran tyyppi


Sivukategoriat

   4G-suorakamera
   Artikkelit - vartalokamera
    ↳ Lainvalvonta ja luottamuksellisuus Aasiassa
    ↳ Kehoa käyttävien kameroiden tarve ja niiden vaikutukset poliisiin ja väestöön
    ↳ Vartalokenkäisten kameroiden teknologinen innovaatio vuosien varrella
    ↳ Miksi vartalokamerat auttavat lakia?
    ↳ Vaikutukset vartalokameroita käyttäviin vartijoihin
    ↳ Poliisin vartalokameran käyttöoikeudet
    ↳ Kehoon kulunut kamera: Taktiikat, jotka auttavat sairaaloissa
    ↳ Kasvojentunnistuksen käyttöönotto vartalokameroissa
    ↳ Osoittaa huomautukseen ennen vartalokameran ostamista
    ↳ Hallituksen verkkosuojaus vartalokameran avulla
    ↳ Vipuvalaisimet vartalokamerat työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi teollisuudessa
    ↳ Esittelyssä kaaviot ja oppiminen vartalokamerasta
    ↳ Menettelyt kehon kuluneiden kameroiden hyödyntämiseksi
    ↳ Kehoa käyttävät kamerat: Potilaiden ja terveydenhuollon työntekijöiden suhteiden parantaminen sairaaloissa
    ↳ Poliisin vartalokamerat odotetaan saavan kasvojentunnistuksen
    ↳ Oikean vartalokameran valitseminen
    ↳ Turvalliset tekniikat, joita hallitus käyttää kehon kuluneen kameraympäristön suojaamiseen
    ↳ Industries kehon kameroiden edut
    ↳ Kehoa käyttävän kameraohjelman ja luokkien toteuttaminen
    ↳ Kehoon kuluneiden kameroiden käyttötavat
    ↳ Kehona käytetyn kameran edut sairaaloissa
    ↳ Kasvojen tunnustamisen edistäminen lainvalvontaviranomaisten vartalokameralla
    ↳ Oikean vartalokameran valinta
    ↳ Menetelmät, joita hallitus voi käyttää kehonsa käyttämien kameroiden verkon suojaamiseen
    ↳ Industries kehon käyttämien kameroiden hyödyllisyys
    ↳ Kehittyneiden kameroiden ja oppitunttien esittely
    ↳ Ohjeet vartalokameroiden käytölle
    ↳ Kasvojen tunnistus on tulossa poliisin vartalokameroihin
    ↳ Oikean vartalokameran valitseminen
    ↳ Vartalokenkäinen kameraverkko hallitukselle
    ↳ Kehoa käyttävien kameroiden käyttö teollisuudessa
    ↳ Kehoa käyttävien kameraohjelmien toteuttaminen. Suositukset ja opitut kokemukset
    ↳ Resident Insight kehon kuluneista kameroista
    ↳ Vartaloon kuluneen kamerateknologian nousu
    ↳ Kehoa käyttävien kameroiden mahdolliset hyödyt lainvalvonnalle
    ↳ Turvayhtiö - kuinka vaikutukset poliisin vartalokameroilla ovat
    ↳ 5 asioita, jotka on tiedettävä poliisin vartalokameroista
    ↳ Poliisin vartalovaroituskameran käytön edut
    ↳ Poliisin vartalokamerat ja yksityisyys
    ↳ Kuinka vartalokamerat ovat auttaneet lainvalvontaa?
    ↳ Kehoa käyttävien kameroiden vaikutus vartijoihin
    ↳ tavarat
    ↳ Poliisin vartalokameroiden edut
    ↳ Kansalaisten käsitykset vartalokameroista
   Kehon kulunut kamera
   Kehoa käyttävät kameratarvikkeet
   Kehoa käyttävän kameran telakointiasema
   Head-set-kamera
   Uusi
   Uncategorized - vartalokamera
    ↳ BWC071 - erityisen minivartalokamera
    ↳ BWC066 - Poliisin vartalokameran pistoolikuono kypärään
    ↳ Secure Mini Body Worn -kamera salauksella [LCD-näytöllä] (BWC060)
    ↳ BWA012 - 10-porttitelakointiasema - todisteiden hallintajärjestelmä
    ↳ Lukkoklipsi (BWA010)
    ↳ Mini HD Body Worn Poliisikamera, 12MP OV2710 140-tutkintokamera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, pitkäaikainen työ (BWC053)
    ↳ OMG Wifi Mini -puhelimessa käytettävä urheilukypäräkamera (BWC049)
    ↳ Mini Spy Camera - piilotettu taskukynän kamera 170-asteinen laajakulmaobjektiivi (SPY018)
    ↳ OMG Edullinen 4G vartalokamera (BWC047)
    ↳ Älykkäät lasit, vartalokamera (BWC042)
    ↳ Videoita
    ↳ BWC040 - edullinen HD-vartalokamera
    ↳ Irrotettava akku - vartalokamera (BWC037)
    ↳ Kotelon vartalo - 8-satamien telakointiasema (BWC036)
    ↳ Vartalokamera - 3G, 4G, Wi-Fi, suoratoisto, kauko-ohjain suorana, Bluetooth, mobiilisovellus (IOS + Android), 8hrs-jatkuva tallennus, kosketusliukuohjaus. (BWC035)
    ↳ Kehoa käyttävä kamera - Wifi vartalokamera (BWC034)
    ↳ Vartalokamera - Novatek 96650 -piirisarja, sisäänrakennettu muistikortti (BWC033)
    ↳ Vartalokamera - Ambarella A7LA50 piirisarja, 140Degree laajakulma, 128GB enimmäisvarastointi, sisäänrakennettu GPS (BWC031)
    ↳ Vartalokamera - Ambarella A7LA50 piirisarja, 140Degree laajakulma, 128GB enimmäisvarastointi, sisäänrakennettu GPS (BWC030)
    ↳ Vartalokamera - Ambarella A7LA50 piirisarja, 170Degree laajakulma, 128GB enimmäisvarastointi, irrotettava akkutyyppi (BWC028)
    ↳ Vartalokamera - Ambarella A7LA50 piirisarja, 170 asteen laajakulma, 128GB enimmäisvarastointi (BWC026)
    ↳ Vartalokamera - Novatek 96650 -piirisarja (BWC025)
    ↳ Vartalokamera - kaksi vaihdettavaa 2500mAh-paristoa (BWC024)
    ↳ Kehon kameran ulkoinen SD-kortti (BWC021)
    ↳ OMG 4G vartalokamera (BWC012)
    ↳ Irrotettava akku GPS-kori kuluneet poliisikamerat [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Ambarella A12 vartalokamera / WIFI-videon suora stream / pitkä työaika
    ↳ OMG 12 -porttien vartalokameran telakointiasema (BWC001)
    ↳ Piilotettu Mini Spy -videokamera (SPY006)
    ↳ Piilotettu Spy Pocket Pen -videokamera (SPY009)
    ↳ Button Camera (SPY031)
    ↳ WIFI-kynäkamera DVR, P2P, IP, 1080P Videonauhuri, App Control (SPY086)
    ↳ WIFI-kokoustallennuskynä, H.264,1080p, liiketunnistus, SD-kortti Max 128G (SPY091)
    ↳ Tuotteet
    ↳ Digitaalinen ääni- ja videonauhuri, Video 1080p, Voice 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
    ↳ Kehon kulunut kamera / digitaalinen todisteiden hallinta (BWC008)
    ↳ Työpaikat Listing
   Video
    ↳ Videomateriaali

Uusimmat uutiset