مراکز خدمات خانوادگی

سنگاپور مرکزی

 1. 27 مرکز خدمات خانوادگی

  27 家庭 服务 中心
  Blk 27 Telok Blangah Way، # 01-1018، سنگاپور 090027
  تلفن: 6270 8327

 2. مراکز خدمات خانوادگی Ang Mo Kio (Ang Mo Kio)

  宏茂 桥 家庭 服务 中心 (AMK)
  Blk 230 Ang Mo Kio Ave 3، # 01-1264، سنگاپور 560230
  تلفن: 6453 5349
  وب سایت: www.amkfsc.org.sg

 3. مراکز خدمات خانوادگی Ang Mo Kio (چنگ سان)

  宏茂 桥 家庭 服务 中心 (静 山)
  Blk 445 Ang Mo Kio Ave 10، # 01-1647، سنگاپور 560445
  تلفن: 6454 6678
  وب سایت: www.amkfsc.org.sg

 4. مرکز خدمات خانوادگی AWWA

  亚洲 妇女 福利 能会 家庭 服务 中心
  Blk 107 Towner Rd، # 01-356، سنگاپور 321107
  تلفن: 6511 9456
  وب سایت: www.awwa.org.sg

 5. مرکز خدمات خانواده مرکزی جنوب مرکزی

  بلوک 5 دلتا خیابان، # 01-09، سنگاپور 160005
  تلفن: 6274 2646
  وب سایت: www.beyond.org.sg

 6. مرکز خدمات خانوادگی مراقبت (Queenstown)

  关怀 家庭 服务 中心 (女皇 镇)
  BLK 88، جاده تنگلین جاده، # 05-01، سنگاپور 141088
  تلفن: 6476 1481
  وب سایت: www.carecorner.org.sg

 7. مرکز خدمات خانوادگی مراقبت (Toa Payoh)

  关怀 家庭 服务 中心 (大巴窑)
  Blk 158 لور 1 Toa Payoh، # 01-1522، سنگاپور 310158
  تلفن: 6356 1622
  وب سایت: www.carecorner.org.sg

 8. مرکز خدمات خانواده Kampong Kapor

  甘榜 加卜 家庭 服务 中心
  BLK 2 آشپزخانه جاده، # 03-89، سنگاپور 200002
  تلفن: 6299 7662
  وب سایت: www.kkfsc.org.sg

 9. خدمات خانواده کرت آیر

  牛车水 家庭 服务 中心
  4 Sago Lane، # 03-101، سنگاپور 050004
  تلفن: 6325 4753
  وب سایت: www.montfortcare.org.sg/kreta-ayer-family-services

 10. REACH مرکز خدمات خانوادگی

  援 触 家庭 服务 中心
  Blk 187 Bishan St 13، # 01-475، سنگاپور 570187
  تلفن: 6252 2566
  وب سایت: www.reach.org.sg

 11. خیریه های اخلاقی Thye Hua Kwan (THKMC) مرکز خدمات خانواده THK @ Tanjong Pagar

  太和 观 家庭 服务 中心 (丹戎巴戎)
  Blk 18 جلال مبینا، # 04-01، سنگاپور 164018
  تلفن: 6270 6711
  وب سایت: www.thkmc.org.sg

شمال شرق

 1. مراکز خدمات خانوادگی Ang Mo Kio (Sengkang)

  盛 港 家庭 服务 中心 (SK)
  223D Compassvale Walk، # 01-673، سنگاپور 544223
  تلفن: 6312 8100
  وب سایت: www.amkfsc.org.sg

 2. مرکز خدمات خانوادگی مراقبت (Tampines)

  关怀 家庭 服务 中心 (淡 滨 尼)
  Blk 299B Tampines St 22 # 01-670 سنگاپور 522299
  تلفن: 6786 6225
  وب سایت: www.carecorner.org.sg

 3. مرکز خدمات خانواده میثاق

  誓约 家庭 服务 中心
  Blk 613 Hougang Ave 8، # 01-432، سنگاپور 530613
  تلفن: 6282 8558
  وب سایت: www.mws.org.sg

 4. Hugang Sheng مرکز خدمات خانوادگی Hong

  后 港 城隍 家庭 服务 中心
  Blk 237 خیابان Hougang 21، # 01-406، سنگاپور 530237
  تلفن: 6289 5022
  وب سایت: www.shenghong.org.sg

 5. مرکز خدمات خانواده Pasir Ris

  巴西 立 家庭 服务 中心
  Blk 256 Pasir Ris St 21، # 01-289، سنگاپور 510256
  تلفن: 6581 2159
  وب سایت: www.goodnews.org.sg/prfsc

 6. مرکز خدمات خانوادگی Tampines

  淡 滨 尼 家庭 服务 中心
  Blk 470 Tampines St 44، # 01-194، سنگاپور 520470
  تلفن: 6787 2001
  وب سایت: www.mws.org.sg

 7. SBL Vision Family Service Center

  居 士林 温馨 家庭 服务 中心
  BLK 946 Tampines Ave 4، # 01-338، سنگاپور 520946
  تلفن: 6544 2263
  وب سایت: www.sblvisionfsc.org.sg

شمال غرب

 1. مركز خدمات خانواده مركز مراقبت (Admiralty)

  关怀 家庭 服务 中心 (军港)
  BLK 718، Woodlands Ave 6، # 01-658، سنگاپور 730718
  تلفن: 6365 8751
  وب سایت: www.carecorner.org.sg

 2. مرکز خدمات خانوادگی مراقبت (Woodlands)

  关怀 家庭 服务 中心 (兀兰)
  Blk 345 Woodlands St 32، # 01-198، سنگاپور 730345
  تلفن: 6362 2481
  وب سایت: www.carecorner.org.sg

 3. مرکز خدمات خانوادگی روزافزون

  晨光 家庭 服务 中心
  BLK 855 Yishun Ring Road، # 01-3539، سنگاپور 760855
  تلفن: 6756 4995
  وب سایت: www.mws.org.sg

 4. مرکز خدمات خانوادگی فی یو (قهرمانی راه)

  Blk 569B Champions Way، # 01-380، سنگاپور 732569
  .
  وب سایت: www.sfsc.org.sg

 5. مرکز خدمات خانواده Sembawang

  三 巴 旺 家庭 服务 中心
  BLK 326 Sembawang هلال احمر، # 01-52، سنگاپور 750326
  تلفن: 6754 7050
  وب سایت: www.sfsc.org.sg

 6. مرکز خدمات خانواده خانواده سنگاپور (Yishun)

  新加坡 儿童 会 家庭 服务 中心 (义 顺)
  BLK 107 Yishun Ring Road، # 01-233، سنگاپور 760107
  تلفن: 6753 7331
  وب سایت: www.childrensociety.org.sg

 7. THY Hua Kwan خیریه های اخلاقی (THKMC) مرکز خدمات خانوادگی THK @ Bukit Panjang

  太和 观 家庭 服务 中心 (武吉 班 让)
  Blk 139 جاده Petir، # 01-448، سنگاپور 670139
  تلفن: 6767 1740
  وب سایت: www.thkmc.org.sg

 8. مرکز خدمات خانواده TRANS (Bukit Timah)

  传 希 家庭 服务 中心 (武吉 知 马)
  Blk 1 Toh Yi Drive، # 01-143، سنگاپور 591501
  تلفن: 6466 2287
  وب سایت: www.transfamilyservices.org.sg

جنوب شرق

 1. مرکز خدمات خانوادگی دریایی دریایی

  马林 百 列 家庭 服务 中心
  تراس دریایی 53، # 01-227، سنگاپور 440053
  تلفن: 6445 0100
  وب سایت: www.mpfsc.org.sg

 2. مرکز خدمات خانواده PPIS (شرق)

  Blk 41 Chai Chee Street # 01-16، سنگاپور 461041
  تلفن: 6848 4661
  وب سایت: www.ppis.sg

 3. مركز خدمات مركز سروانگون

  实 笼 笼 德 教 家庭 服务 中心
  BLK 238 Serangoon Ave 2، # 01-47، سنگاپور 550238
  تلفن: 6284 7123
  وب سایت: www.smfsc.org.sg

 4. مرکز خدمات خانوادگی SINDA

  1 Beatty Road، سنگاپور 209943
  تلفن: 6295 4554
  وب سایت: http://www.sinda.org.sg

 5. THY Hua Kwan خیریه های اخلاقی (THKMC) THK مرکز خدمات خانوادگی @ Bedok شمال

  太和 观 家庭 服务 中心 (勿 洛 北)
  BLK 534 Bedok North St. 3، # 01-814، سنگاپور 460534
  تلفن: 6449 1440
  وب سایت: www.thkmc.org.sg

 6. THY Hua Kwan خیریه های اخلاقی (THKMC) مرکز خدمات خانوادگی THK @ MacPherson

  太和 观 家庭 服务 中心 (麦波 申)
  BLK 91 Paya Lebar Way، # 01-3023، سنگاپور 370091
  تلفن: 6741 4255
  وب سایت: www.thkmc.org.sg

 7. مرکز خدمات خانوادگی TRANS (Bedok)

  传 希 家庭 服务 中心 (勿 洛)
  BLK 411 Bedok North Ave 2، # 01-106، سنگاپور 460411
  تلفن: 6449 0762
  وب سایت: www.transfamilyservices.org.sg

جنوب غرب

 1. مرکز خدمات خانوادگی فی یو (Bukit Batok)

  飞跃 家庭 服务 中心 (武 吉巴 督)
  Blk 185 Bukit Batok West Ave 6، # 01-187، سنگاپور 650185
  تلفن: 6569 0381
  وب سایت: www.fycs.org

 2. مرکز خدمات خانوادگی فی یو (چائو چو کانگ)

  飞跃 家庭 服务 中心 (蔡 蔡 港)
  BLK 280 Choa Chu Kang Ave 3، # 01-360، سنگاپور 680280
  تلفن: 6762 5215
  وب سایت: www.fycs.org

 3. مرکز خدمات خانوادگی فی یو (یو تی)

  飞跃 家庭 服务 中心 (油 池)
  Blk 604 Choa Chu Kang St 62، # 01-53، سنگاپور 680604
  تلفن: 6416 2162
  وب سایت: www.fycs.org

 4. مرکز خانواده لکسید (Jurong East)

  湖畔 家庭 中心 (裕廊 东)
  Blk 302 Jurong East St 32، # 01-22، سنگاپور 600302
  تلفن: 6564 9722
  وب سایت: www.lakeside.org.sg

 5. مرکز خانواده لکسید (Jurong West)

  湖畔 家庭 中心 (裕廊 西)
  Blk 516 Jurong West St 52، # 01-73، سنگاپور 640516
  تلفن: 6567 1908
  وب سایت: www.lakeside.org.sg

 6. مرکز خدمات خانواده PPIS (غرب)

  Blk 301 Bukit Batok St 31، # 01-01، سنگاپور 650301
  تلفن: 6561 3462
  وب سایت: www.ppis.sg

 7. مرکز خدمات خانوادگی Rotary

  扶 轮 家庭 服务 中心
  Blk 346 Clementi Ave 5، # 01-10 / 32، سنگاپور 120346
  تلفن: 6779 9488
  وب سایت: www.rotaryfsc.org

 8. مرکز خدمات خانوادگی قلب و عصبانیت

  心意 家庭 服务 中心
  Blk 646 Jurong West St 61، # 01-142، سنگاپور 640646
  تلفن: 6795 1008
  وب سایت: www.viriya.org.sg/

​ ​

مجموع بازدیدها 9947 نمایش های 20 امروز
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

OMG Solutions باتام Office @ ترمینال فری Harbourbay

OMG Solutions Office Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

OMG Solutions یک واحد اداری در باتام خریداری کرده است. تشکیل تیم تحقیق و توسعه ما در باتام این است که نوآوری افزایشی را برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان جدید و موجود فراهم کند.
به دفتر ما در ترمینال کشتی Batam @ Harbourbay مراجعه کنید.

راه حل های OMG - جایزه سنگاپور 500 تصدی 2018 / 2019

OMG Solutions - 500 شرکت برتر سنگاپور 2018

ما واتساپ

مراقبت از مشتری OMG

واتساپ

سنگاپور + 65 8333-4466

جاکارتا + 62 8113 80221

marketing@omgrp.net

تماس با ما

آخرین اخبار