Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu

 • 0
Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu 500x

Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu

Gelwir Camera Rhybudd Corff hefyd yn BWV (Body Worn Video) yn gwasanaethu fel system recordio fideo, sain neu ffotograffig gwisgadwy sydd wedi'i chynllunio'n arbennig ar gyfer swyddogion heddlu. Mae gan gamerâu o'r fath ystod gyfyngedig o ddefnyddiau a dyluniadau, a ddefnyddir yn unigryw fel rhan o offer yr heddlu. Ac eithrio defnydd yr heddlu, defnyddir y camerâu hyn hefyd mewn amrywiol ddiwydiannau fel masnach, gofal iechyd, defnydd meddygol, at ddefnydd milwrol, gall sifiliaid hefyd ddefnyddio camerâu treuliedig, a newyddiaduraeth. Mae adroddiad o Nascent yn dangos tystiolaeth gymysg ynghylch effaith camerâu treuliedig ar ddefnydd grym gan gymunedau ac ymddiriedaeth gorfodaeth cyfraith yn yr heddlu.

Mae BWCs wedi'u cynllunio'n arbennig i gael eu cyfarparu mewn un o dair rhan o'r corff, fel y torso, helmed, neu mewn sbectol. Mae gan rai camerâu nodweddion ffrydio byw, tra bod eraill yn canolbwyntio ar storfa leol debyg i Recordwyr Llais Digidol. Mae sawl sefydliad, gan gynnwys y Ganolfan Werthuso ac Ymchwil Technoleg Cyfiawnder Troseddol Cenedlaethol (NJTR) wedi cynnal sawl arolwg ar gamerâu’r corff i helpu sefydliadau i brynu’r gorau ohonynt. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth yn disgrifio'r opteg dyfeisiau, ymarferoldeb, GPS, sain, a chategorïau eraill.

Defnyddir y camerâu hyn mewn gwahanol feysydd, a'u henwau yw'r canlynol:

Gorfodi Cyfraith

Mae Camerâu Corff wedi'u Gwisgo wedi'u crefftio'n arbennig i'r heddlu a gorfodi'r gyfraith arall i gynnal heddwch ledled y ddinas neu ledled y byd. Fodd bynnag, bwriad y camerâu hyn yw gwella'r rhyngweithio rhwng y sifiliaid a swyddogion yr heddlu. Felly, rhyddhawyd y genhedlaeth gyntaf o gamerâu newydd a wisgir gan gorff yr heddlu o amgylch 2005 yn y DU. Fodd bynnag, fe'i dilynir o 2014 ymlaen gan weithrediad ar raddfa fawr yn yr UD i gynyddu atebolrwydd a thryloywder yr heddlu. Ar ôl hynny, mae llawer o wledydd eraill wedi dilyn yr un ôl troed ac wedi cymryd rhan mewn tueddiad parhaus. Mae astudiaethau cynnar iawn yn tynnu sylw at yr effaith gadarnhaol, ond mae adolygiadau cymysg gan ddyblygiadau. Mae'r canlyniad wedi cael ei arddangos rhai adroddiadau gwahanol yn dibynnu ar y cyd-destun lleol a chanllawiau camerâu'r corff. Mae llawer o heriau yn cynnwys:

  • hyfforddiant
  • Preifatrwydd
  • storio
  • Defnyddio Cofnodi
  • System Farnwrol

Ymladd Milwrol

Defnyddir camerâu gwisgo corff a helmet yn y sefydliad milwrol. Fodd bynnag, gellir storio fideos yn lleol neu eu ffrydio'n fyw yn ôl i'r ganolfan orchymyn neu allbost y fyddin.

Dyma rai o fanteision Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu yr hoffech eu darllen

Yn ôl yr heddweision sy’n defnyddio’r camerâu hyn dywed eu bod yn creu atebolrwydd a thryloywder i leihau’r trais gwrth-heddlu. Yn ogystal, fe wnaethant nodi bod camerâu corff yn cynnig tystiolaeth sydd ei hangen arnynt i brofi neu wrthbrofi'r honiadau o gamymddwyn ac maent yn offeryn rhagorol ar gyfer hyfforddiant yr heddlu a hefyd i ddarparu amddiffyniad a chefnogaeth i'r cyhoedd. Yn erbyn lluoedd yr heddlu, mae camerâu’r corff yn dweud bod y camerâu treuliedig wedi effeithio’n negyddol ar iechyd corfforol a meddyliol y defnyddwyr trwy eu gorlwytho gyda’r fath fath o offer a straen recordio fideo cyson. Dewch inni gyrraedd y pwynt a thrafod manteision camerâu a wisgir gan gorff yr Heddlu.

Diogelwch Cyhoeddus

Yn anochel, mae pobl dros y byd yn ymddwyn yn wahanol pan ddônt i wybod eu bod yn cael eu ffilmio. Felly, gall camerâu cyrff heddlu annog ymddygiad moesegol swyddogion heddlu o flaen y cyhoedd ac mae'r rheol hon hefyd yn cael ei chymhwyso'n gyhoeddus, gan arwain at ostyngiad yn y gyfradd droseddu, gwneud y defnydd o ddigwyddiadau heddlu a gofalu am y bobl sy'n ymosod ar swyddogion ar ddyletswydd. Yn ôl astudiaeth yn Rialto, mae'r gymhareb trosedd 50% yn gostwng dim ond oherwydd camerâu a wisgir gan gorff yr heddlu yn ystod camerâu cyntaf corff yr heddlu. Yn rhyfeddol, gostyngodd y cwynion yn erbyn swyddogion yn awtomatig o 28 i 3 yn ystod blwyddyn y treial.

Amddiffyn Swyddogion yr Heddlu rhag Cyhuddiadau Ffug a Chamymddwyn

Fel y soniais uchod, mae Camera Ennill Corff yr Heddlu (yn fyr PBWC) yn darparu tystiolaeth sain a fideo y gellir ei gwirio beth aeth o'i le yn yr amser penodol. Mae technoleg o'r fath yn fuddiol i'r ddwy ochr fel Swyddogion yr Heddlu a'r Cyhoedd. Gellir monitro unrhyw heddweision gan ddefnyddio'r dechnoleg hon a gamymddwynodd ag unrhyw sifiliaid, tra bydd unrhyw berson o'r cyhoedd yn cael ei ddal sy'n ceisio gwneud honiadau ffug ar unrhyw heddweision. Rydyn ni'n ei gyfrif yn un o'r manteision gorau oherwydd ei fod yn ddiogel i'r ddau barti. Cosbodd sawl heddwas yn y gwledydd hynny lle mae'r dechnoleg hon ar gael gosbi'r swyddogion heddlu yn ogystal â'r cyhoedd oherwydd ymddygiad anghywir.

Offeryn rhagorol ar gyfer dysgu ac mae ganddo gefnogaeth wych gan y Cyhoedd

Ar ôl dwy fantais, mae yna drydedd lle gellir defnyddio'r fideo sy'n cael ei recordio o Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu i hyfforddi swyddogion heddlu presennol a newydd. Felly, mae Adran Heddlu Miami wedi bod yn dechrau defnyddio'r dechnoleg hon ac yn datgan rhan o offer yr heddlu ers 2012. Dim ond oherwydd eu bod wedi gwisgo camerâu, mae pobl yn teimlo'n fwy diogel, ac mae ymddygiad yr heddlu wedi newid yn llwyr tuag at y cyhoedd. Nawr, maen nhw'n siarad â moesau cwrtais ac yn wych. Y dyddiau hyn, mae ystod eang o Gamerâu Rhybudd y Corff ar gael, gan gynnwys:

 • Camera Gwisgo Corff Mini WIFI GPS / 3G / 4G
 • Camera Corff Di-wifr 3G / 4G (BWC004-4G)
 • Camera Corff Gwisgo Mini gyda Chof Allanol (BWC055)
 • Camera Gwisgo Corff yr Heddlu (BWC004)
 • Recordio Camera Corff-Worn
 • Camera Corff Gwisgo â Chefnogaeth Cerdyn SD
 • Camera Gwisg Corff Mini Mini wedi'i amgryptio + LCD

Mae'r rhain i gyd yn gamerâu corff hyfryd a ddefnyddir ar gyfer diogelwch anghyffredin, ac os ydych chi'n chwilio am gael camera o'r fath gallwch ymweld omg-solutions.com. Gallwch gael unrhyw gynnyrch ohonynt am bris rhesymol. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio gan sefydliad, caniateir i ddinasyddion ei gael er eu diogelwch. Fel y soniais uchod, nid oes unrhyw adroddiadau niweidiol yn ôl y camerâu corff treuliedig hyn, ond rywsut bydd yn effeithio ar eich iechyd corfforol neu efallai iechyd meddwl. Yn y byd, mae gan bopeth fanteision ac anfanteision, ac os dilynwn y rheol yna cadarnheir bod gan Gamerâu Corff a Wisgir gan yr Heddlu rai manteision hefyd. Felly dyma restr gyflym o anfanteision (anfanteision) i chi sylwi arnyn nhw.

 1. Mae'r Camerâu hyn yn annibynadwy ac yn rhy ddrud
 2. Goresgyn Preifatrwydd y Cyhoedd, datgelu Dioddefwyr, Perthynas Niwed y Cyhoedd a'r Heddlu
 3. Gan ddefnyddio Camerâu, mae diogelwch yr heddlu mewn perygl bob tro.
Golygfeydd Cyfanswm 3430 Golygfeydd 1 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC097-WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf