Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch

  • 0
Effeithiau Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch

Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch

Erbyn pob diwrnod sy'n mynd heibio, mae poblogaeth y byd hwn yn cynyddu. Mae hyn hefyd yn rhoi cynnydd sydyn mewn technoleg a gwyddoniaeth. Nawr yn ddiwrnod, gallwn weld llawer o ddyfeisiau aruchel yn agos atom. Mae'r dyfeisiadau hyn yn gwneud ein bywydau yn haws. Gyda phoblogaeth gynyddol dinas fawr, yn sicr bydd cynnydd syfrdanol yn y gyfradd droseddu. Mae'n rhaid i Heddlu'r Ddinas ddelio â phroblemau bob dydd. Er hwylustod iddynt, mae gwyddoniaeth wedi ein helpu trwy roi Camerâu Gwisgoedd Corff i ni.

Beth yw camera corff wedi'i wisgo?

Mae Camerâu Gwisgo'r Corff fel y mae'r enw'n nodi, camerâu sy'n cael eu gwisgo ar gorff unigolyn. O ganlyniad, mae'r camera'n cofnodi bywyd bob dydd yr unigolyn penodol hwnnw. Mae fel cael llygad ychwanegol. Mae'r camera wedi'i osod mewn blwch metel sydd â batri ynddo. Codir tâl am y batri. Yna mae'r blwch ynghlwm wrth ochr blaen corff yr unigolyn. Felly, mae trefn ddyddiol yr unigolyn hwnnw yn cael ei recordio yn y camera. Mae'r recordiad a wneir gan y camera yn cael ei gadw mewn cerdyn cof sydd ynghlwm wrth y blwch fel bod modd gweld y recordiad unrhyw bryd.

Effeithiau Camerâu Gwisgo'r Corff ar Swyddogion Heddlu

Mae Camerâu Body Worn yn darparu help mawr ym mywyd beunyddiol plismon. Os gwelwn yn glir, yna gallwn weld llawer o fanteision yn y cynnyrch hwn. Mae Camerâu Body Worn yn darparu help mawr ym mywyd beunyddiol plismon. Mae'n ymddwyn fel trydydd llygad mewn ffordd trwy gynyddu synnwyr gweld yr unigolyn. Gellir dweud oherwydd weithiau nid yw person yn sylwi ar fanylyn bach o'i gwmpas gyda'i lygaid. Ond gyda'r camera, gall weld hynny dro ar ôl tro gan ei gwneud hi'n hawdd iddo dynnu sylw at y manylyn bach. Felly, gallwn ddweud ei fod yn achosi effaith gadarnhaol ar swyddogion heddlu.

A all Gwarchodlu Diogelwch Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff?

Gellir defnyddio camerâu gwisgo'r corff at lawer o ddibenion. Fel yr ydym wedi trafod yn gynharach, mae ganddo lawer o fanteision. Mae'n miniogi'r ymdeimlad o olwg trwy roi llygad ychwanegol mewn ffordd. Gall y fideo wedi'i recordio hwyluso'r gwarchodwyr diogelwch mewn sawl ffordd ond os ydym yn siarad yn gyffredinol, yna gallwn weld nad yw'r defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff ar warchodwyr diogelwch yr un peth â defnydd swyddogion heddlu.

Fodd bynnag, nid oes rheol benodol sy'n gwahardd gwarchodwyr rhag defnyddio camerâu a wisgir ar y corff. Gall cwmnïau arfogi eu gwarchodwyr â chamerâu gwisgo'r corff. Ond bydd rhai anfanteision rhag ofn gwarchodwyr diogelwch.

Beth sy'n wahanol rhag ofn gwarchodwyr diogelwch?

Fel y gwelwn fod gan warchodwyr diogelwch wahanol ddibenion o gymharu â swyddogion heddlu. Nid oes angen iddynt deithio i leoedd eraill. Hefyd, nid ydyn nhw'n mynd i unman am ymchwiliadau. Felly, mae camerâu a wisgir ar y corff ychydig yn fwy addas at ddefnydd swyddogion heddlu yn lle gwarchodwyr diogelwch. Fodd bynnag, os yw'r gwarchodwr diogelwch yn digwydd cael cyfarfod â rhai gwneuthurwyr trais neu ladron, yna bydd y camerâu a wisgir ar y corff yn darparu'r allbwn gorau trwy recordio eu hwynebau. Ond ni welwyd y duedd o arfogi gard â chamera wedi'i wisgo ar y corff mewn llawer o gwmnïau.

Pam nad yw'r mwyafrif o gwmnïau wedi defnyddio camerâu gwisgo'r corff ar eu gwarchodwyr:

Nid ydym wedi gweld y rhan fwyaf o gwmnïau yn arfogi eu gwarchodwyr â chamerâu gwisgo'r corff. Mae yna rai rhesymau sylfaenol am hynny. Gadewch i ni gael golwg arnyn nhw:

Costau:

Y brif broblem nad yw'r mwyafrif o gwmnïau yn gallu arfogi eu gwarchodwyr â'r camerâu sydd wedi'u gwisgo ar y corff yw pris uchel y camerâu hyn. Gyda thechnoleg sy'n dod i'r amlwg, mae cost arfogi swyddogion diogelwch â chamerâu corff yn dod yn fwy fforddiadwy ond nid yw'n ddibwys. Gall set camera un corff wedi'i gwisgo fod yn un eithaf drud yn y farchnad. Mae'n costio tua $ 700- $ 800. Pam mae angen i'r cwmnïau brynu camerâu drud i'w gwarchodwyr diogelwch? Mae adran yr heddlu hefyd yn wynebu'r un broblem.

Mae adran heddlu'r wlad yn enfawr sy'n gofyn am nifer fawr o gamerâu ar gyfer y swyddogion. Mae gennym amcangyfrif bod pob camera ar gyfer swyddog yn costio bron i $ 800 sy'n faich i'r adran. Felly, mae'n anfantais enfawr o ddefnyddio camerâu gwisgo'r corff.

Angen:

Ffactor arall nad yw'n caniatáu i'r cwmnïau brynu camerâu gwisgo'r corff ar gyfer eu gwarchodwyr diogelwch yw'r rheidrwydd. Fel yr ydym wedi trafod yn gynharach, nid oes angen penodol am gamerâu a wisgir ar y corff yn oriau dyletswydd gwarchodwr. Er ei fod yn effeithio ar berfformiad y gwarchodwr ond nid cymaint ag y mae'n effeithio ar swyddogion yr heddlu. Felly, nid yw'r cwmnïau'n teimlo'r angen i brynu camerâu wedi'u gwisgo ar gyfer y corff ar gyfer eu gwarchodwyr diogelwch.

Preifatrwydd

Mae'n amlwg bod ymddangosiad technolegau a rhwydweithiau cymdeithasol newydd wedi newid y ffordd y mae pobl yn ystyried eu preifatrwydd, ond gallai'r recordiadau a wneir gan y camerâu a wisgir ar y corff ganiatáu ar gyfer defnydd posibl o dechnoleg adnabod wynebau.

Mae defnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn rhoi cyfle i warchodwyr recordio sefyllfaoedd sensitif, ond byddai recordio wynebau pobl sy'n mynd heibio a fyddai'n ddrwg i'w preifatrwydd. O ran hynny, mae rhai asiantaethau gorfodaeth cyfraith wedi cymryd camau ac wedi ei ddatgan yn erbyn preifatrwydd pobl. O ganlyniad, nid yw hyn yn dda i'r cwmni.

Hyfforddiant Sylfaenol:

Nid yw'n ddigonol rhoi camera corff i swyddog a dweud wrth y swyddog am fynd allan a'i ddefnyddio. Dylid sefydlu polisïau ar ddefnyddio'r camerâu (pryd y dylid troi'r camera ymlaen neu i ffwrdd, pryd i hysbysu unigolion eu bod yn cael eu recordio, sut i uwchlwytho data, ac ati) a dylid hyfforddi swyddogion i'r polisi.

Monitro:

Gellir defnyddio camerâu a wisgir ar y corff i fonitro ymddygiad gwarchodwyr diogelwch. Mae'n gwneud y gard yn foesgar. Gyda gwybod bod popeth yn cael ei recordio, ni fydd yn frech gydag eraill. Ar yr un pryd, bydd y sawl sy'n siarad â'r gwarchodwr hefyd yn ceisio bod yn foesgar ac yn ddisgybledig wrth iddo gael ei recordio. Felly, gall cwmnïau ddefnyddio'r camerâu hyn i fonitro eu gwarchodwyr.

Golygfeydd Cyfanswm 3353 Golygfeydd 1 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru
   fideo
    ↳ Ffilm Ffilmiau

Newyddion Diweddaraf