Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff

  • 0
Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff

Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff

Un o'r prif bethau sy'n hysbys i dechnoleg yw ei dwf a'i esblygiad. Dechreuodd fel dim ond darn syml o dechnoleg yn unig, ond dros amser mae'n tyfu mewn oes newydd gan ychwanegu mwy o nodwedd a dod yn fwy cyfleus ac yn fwy cyfeillgar i ffonau symudol. Ar un adeg roedd cyfrifiaduron ar y tro yn llenwi ystafell ac mor fawr. Nawr gall cyfrifiadur fod mor fach y gallai ffitio i'r palmwydd, mae'r un peth i'w weld ar gyfer camerâu. Mae camerâu yn gwella o ran manyleb y fanyleb ac yn cael eu gwella'n aml, mae hyn wedi galluogi ymchwilwyr a'r crëwr i wneud hyd yn oed mwy o fathau o gamerâu sy'n herio rhesymeg y gorffennol. Mae galw cynyddol i ddiwallu angen diogelwch y bobl

Yn aml, cynhelir y cyfarfodydd hynny yn gynnar yn y bore lle bydd y pennaeth yn siarad â'r swyddogion eraill, fel arfer mae'n ymwneud â'r arfer diogel a chofnodi unrhyw gyfarfyddiad troseddol i helpu gydag ymchwiliadau a chymhlethdod. Ond mae amseroedd hefyd yn digwydd pan ofynnir am y recordiadau hyn yn ystod amseroedd ymchwilio a’r cyfan yr adroddir arno yw: “Syr digwyddodd y digwyddiad mor gyflym fel mai prin oedd yr amser i roi ar y camera” mae hyn wedi arwain at lawer o gwympiadau yn yr heddlu o gwmpas , mae'r anallu i gynhyrchu tystiolaeth fideo bob amser yn cael pethau'n gymhleth iawn. Roedd achosion swyddogion-dinasyddion bob amser yn rhemp iawn a'r unig ffordd i ddelio oedd cael tystiolaeth na ddigwyddodd fel y dywedwyd.

Roedd achosion o fethu â chofnodi digwyddiad wedi dod yn rhwystr mawr yn yr heddlu datblygedig yn araf, lle mae'r defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff yn bennaf. Ni ellir beio'r swyddog mewn gwirionedd, mae'n anodd bod mewn sefyllfa enbyd a'r peth cyntaf ar eich meddwl yw recordio fel y gallwch dynnu sylw at dystiolaeth yn nes ymlaen. Unwaith na all yr heddlu ddarparu tystiolaeth fideo sydd yn eu polisi, collir ymddiriedaeth y cyhoedd ac mae'n anodd iawn delio â'r achos. Weithiau, efallai y bydd angen disgyblaeth hyd yn oed pan fyddai swyddog yn gwneud gwaith rhagorol neu'n cwtogi ar sefyllfa beryglus iawn a allai fod wedi cynyddu. Mae'r rhain yn achosion na ellir eu cyfiawnhau, mae swyddog a wnaeth ei waith yn dda ond na allai ddarparu tystiolaeth fideo yn cael ei gosbi. Nid oes unrhyw un yn mwynhau cael ei gosbi yn enwedig pan wnaethant yn dda. Gall hyd yn oed pennaeth yr heddlu ddioddef yn wleidyddol pan fydd sefyllfaoedd fel y rhain yn digwydd o dan ei awdurdodaeth, gallai arwain at israddio neu ymholiadau.

Rydym mewn oes newydd, ni ellir cymharu cenhedlaeth gyntaf y camerâu a wisgir ar y corff â'r camerâu cenhedlaeth ddiweddaraf. Roeddem yn arfer bod â'r angen hynafol hwnnw i wasgu botwm â llaw i ddechrau recordio, fel yr esboniwyd yn gynharach, achosodd hyn lawer o broblemau. Roedd yr anhawster hwnnw hefyd a oedd yn golygu gorfod defnyddio gorsafoedd dociau i ddadlwytho recordiadau o gamerâu. Gallai hyn i gyd fod yn heriol iawn ac yn anghyfforddus. Ers yr hen amser, gwelwyd bod technoleg gorfodaeth cyfraith yn esblygu mewn ffordd fawr, mae deallusrwydd bellach wedi dod yn fwy cyffredin. Yn yr oes newydd, technoleg glyfar yw siarad y dref, mae awtomeiddio yn cael ei ddefnyddio ym mhob darn o dechnoleg. I droi camera wedi'i wisgo ar y corff, mae'r dechnoleg awtomeiddio craff yn gwneud hyn. Mae hyn wedi gwneud ffordd recordio ar sail polisi yn fwy cywir ac yn llai annibynadwy.

Y safon oes newydd ar gyfer recordio awtomataidd sy'n cael ei yrru gan bolisi

Mae'r heddlu wedi symud i ddefnyddio'r camerâu gwisgo corff awtomataidd oes newydd sy'n cael eu sbarduno i recordio ar eu pennau eu hunain, mae recordio awtomatig wedi'i gofleidio'n amlwg i wirio'r rhwystrau a achosodd y genhedlaeth hŷn yr oedd angen eu sbarduno. Trwy roi'r dyfeisiau awtomataidd hyn ar y swyddogion allan ar ddyletswydd, gallant nawr gyflawni eu rôl yn fwy effeithlon. Mae'r camerâu corff sy'n cael eu gyrru gan feddalwedd wedi'u rhaglennu'n dda i ddechrau a stopio popeth yn unol â pholisïau recordio penodol asiantaethau. Diweddariadau dros yr awyr (OTA) y gellir eu hanfon a'u lawrlwytho gan gamerâu ar y cae. Felly mae cofnodi ar sail polisi wedi dod yn gydymffurfiad anghyson â pholisïau asiantaeth sy'n esblygu'n barhaus. Hynny yw, gellir addasu newidiadau a wneir yn hawdd trwy ddiweddaru'ch camera yn unig.

Mae gosod synwyryddion cerbydau awtomataidd wedi ei gwneud hi'n bosibl gwneud penderfyniadau ffurfweddadwy, sy'n helpu'r cofnod awtomeiddio i sbarduno pan fydd camau penodol yn cael eu gwneud i'r cerbyd. Er enghraifft, gallai'r recordiad ddechrau pan fydd golau argyfwng y cerbyd patrol yn cael ei droi ymlaen ac mae'r drws yn cael ei agor. Mae hon yn dechnoleg awtomeiddio syml sy'n effeithlon iawn. Rhai synwyryddion cerbydau eraill sy'n sbarduno recordio camera yw:

  • Clo reiffl a gwn
  • Cyflymder cerbyd
  • Synwyryddion chwalu

Synwyryddion yw hwn sy'n sbarduno recordiadau yn awtomatig. Mae yna dechnoleg hefyd sy'n actifadu wrth fynd ar drywydd traed, gyda'r cynnydd mewn technoleg cyflymromedr. Gall camerâu oedran newydd benderfynu a yw swyddog yn rhedeg neu'n cerdded, byddai hyn yn sbarduno recordiad y camera yn awtomatig. Rhybudd a all sbarduno'ch hun pan fydd un swyddog i lawr; mae hyn yn gweithio mewn ffordd graff, os bydd un swyddog mewn trafferth ac y byddai angen copi wrth gefn arno. Mae'r system yn cychwyn recordiad awtomatig ac yn galw dau funud o'r fideo a'r sain yn ôl, defnyddir hwn i rybuddio a galw sylw swyddogion cyfagos. Mae'r system yn gwneud mwy na rhybuddio swyddogion cyfagos yn unig gan fod GPS bellach wedi'i ymgorffori ynddynt. Mae lleoliad y swyddog i lawr hefyd yn cael ei anfon ochr yn ochr â'r rhybudd trallod. Mae hyn yn caniatáu ymateb cyflymach a dull gwell o ymdrin â sefyllfaoedd o'r fath.

Awtomeiddio'r newidiwr gêm

Un o'r technolegau mwyaf datblygedig sydd wedi bod o gwmpas yw'r galwadau Dosbarthu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), mae hyn yn caniatáu polisi hyd yn oed yn fwy awtomatig. Mae'n cofnodi'n awtomatig pan fydd swyddog yn derbyn galwad am wasanaeth. Felly mae'r parth gweithredu yn troi'r camera ymlaen unwaith y bydd y swyddog yn cyrraedd y lleoliad a neilltuwyd, gallai'r lleoliad hwn gynnwys ardal gyda saethwr. Gallai'r parth gweithredu hwn gael ei gychwyn gan y CAD neu gellir ei osod â llaw.

I gloi, wrth i gofnodi ar sail polisi barhau i fod yn safon, mae'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn elwa o gydymffurfio â pholisi wrth i wall dynol a thuedd ymhlyg gael eu dileu. Mae'r recordiad awtomatig yn sicrhau bod y fideo sy'n ofynnol ar gael yn enwedig ar adegau tyngedfennol. Mae'r dechnoleg ymlaen llaw hon yn cynyddu ymddiriedaeth y cyhoedd, tryloywder ac atebolrwydd yn y gymuned pe bai gwasanaeth yn cael ei roi.

Golygfeydd Cyfanswm 3767 Golygfeydd 1 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru
   fideo
    ↳ Ffilm Ffilmiau

Newyddion Diweddaraf