Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu

  • 0
Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu

Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu

Erbyn pob diwrnod sy'n mynd heibio, mae poblogaeth y byd hwn yn cynyddu. Mae hyn hefyd yn rhoi cynnydd sydyn mewn technoleg a gwyddoniaeth. Nawr yn ddiwrnod, gallwn weld llawer o ddyfeisiau aruchel yn agos atom. Mae'r dyfeisiadau hyn yn gwneud bywydau yn haws. Gyda phoblogaeth gynyddol dinas fawr, yn sicr bydd cynnydd syfrdanol yn y gyfradd droseddu. Mae'n rhaid i Heddlu'r Ddinas ddelio â phroblemau bob dydd. Er hwylustod iddynt, mae gwyddoniaeth wedi ein helpu trwy roi Camerâu Gwisgoedd Corff i ni.

Beth yw camera corff wedi'i wisgo?

Mae Camerâu Gwisgo'r Corff fel y mae'r enw'n nodi, camerâu sy'n cael eu gwisgo ar gorff unigolyn. O ganlyniad, mae'r camera'n cofnodi bywyd bob dydd yr unigolyn penodol hwnnw. Mae fel cael llygad ychwanegol. Mae'r camera wedi'i osod mewn blwch metel sydd â batri ynddo. Codir tâl am y batri. Yna mae'r blwch ynghlwm wrth ochr blaen corff yr unigolyn. Felly, mae trefn ddyddiol yr unigolyn hwnnw yn cael ei recordio yn y camera. Mae'r recordiad a wneir gan y camera yn cael ei gadw mewn cerdyn cof sydd ynghlwm wrth y blwch fel bod modd gweld y recordiad unrhyw bryd.

Pam mae Camerâu Gwisgo'r Corff yn cael eu defnyddio?

Mae Camera Gwisgoedd Corff yn ddyfais wych o wyddoniaeth a thechnoleg ac maen nhw'n gwneud ein bywydau'n haws i ni. Gadewch i ni gael golwg ar y defnydd o'r camera hwn. Pam mae camerâu llyngyr corff yn cael eu defnyddio? Wel, mae'r camerâu hyn yn cael eu defnyddio'n arbennig gan yr heddlu yn ystod eu hamser dyletswydd. Mae unigolion yr heddlu'n defnyddio'r camerâu hyn i recordio eu gwaith beunyddiol. Pam maen nhw'n ei wneud. Mae bywyd plismon yn llawn risgiau a heriau. Mae'n rhaid iddo gymryd pob cam yn ofalus. Mae hyn yn galw am synhwyrau gweithredol a miniog. Beth os dywedwn fod cael y corff wedi gwisgo camera yn cynyddu ei synnwyr gweld? Mae hyn yn wir. Wrth i'r camera gofnodi trefn ddyddiol y plismon mae'n ymddwyn fel trydydd llygad iddo. Weithiau mae yna rai pethau nad yw unigolyn yn sylwi arnyn nhw wrth wylio. Mae'r pethau hyn yn cael eu dal gan y camera. Ac fel ychwanegiad, gellir chwarae'r recordiadau hyn gymaint o weithiau ag y maen nhw eisiau ar gyfer ymchwil ac ymchwilio.

Manteision Camerâu Gwisgo'r Corff:

Mae Camerâu Body Worn yn darparu help mawr ym mywyd beunyddiol plismon. Os gwelwn yn glir, yna gallwn weld llawer o anfanteision yn y cynnyrch hwn ond yn gyffredinol, mae camerâu llyngyr y corff yn help mawr. Mae gan bob teclyn rai manteision yn ogystal ag anfanteision ond byddwn yn cymryd yn ganiataol bod gan y teclyn hwn fwy o fanteision o'i gymharu â nifer yr anfanteision.

Dewch i ni gael golwg gyflym ar rai o fanteision Camerâu Gwisgo'r Corff:

Mwy o Ddiogelwch:

Mae camerâu corff heddlu yn cynyddu diogelwch y cyhoedd a'r heddlu trwy roi synhwyrau miniog ychwanegol iddynt ar ffurf camera. Mae pobl yn ymddwyn yn wahanol pan fyddant yn gwybod eu bod yn cael eu ffilmio. Gall camerâu cyrff heddlu annog ymddygiad da gan swyddogion heddlu ac aelodau o'r cyhoedd, gan arwain at ostyngiad mewn trais, defnyddio digwyddiadau heddlu, ac ymosodiadau ar swyddogion ar ddyletswydd. Yn ôl astudiaeth, canfuwyd bod gostyngiad o dros 40% yng nghyfanswm y defnydd o ddigwyddiadau heddlu gan swyddogion heddlu pan oedd camerâu corff yn cael eu gwisgo; cwympodd cwynion yn erbyn swyddogion o 30 yn y flwyddyn cyn yr astudiaeth i 3 yn ystod blwyddyn yr achos. Mae cael camera ar y corff hefyd yn adlewyrchu gweithredoedd yr heddweision hefyd. Felly, mae'n bwysig i'r plismyn ymddwyn a chyflawni eu dyletswydd mewn ffordd iawn. Gan eu bod yn gwybod bod y camera yn eu recordio ac os ydyn nhw hyd yn oed yn siarad yn wael, nhw fydd yn gyfrifol am hynny.

Mae hyn yn mynd yr un peth i'r cyhoedd hefyd. Byddant hefyd yn ymddwyn ac yn parchu eu plismyn os ydyn nhw'n gwybod eu bod nhw'n cael eu recordio a'u bod o flaen camera.

Dileu Cyhuddiadau Ffug:

Mae camerâu cyrff heddlu yn gwella atebolrwydd yr heddlu ac yn amddiffyn swyddogion rhag cyhuddiadau ffug o gamymddwyn. Mae camerâu corff heddlu yn darparu tystiolaeth weledol a chlywedol a all wirio'n annibynnol yr hyn a ddigwyddodd mewn unrhyw sefyllfa benodol. Gadewch i ni gymryd enghraifft fel yn Texas, cafodd heddwas ei danio a’i gyhuddo o lofruddiaeth ar ôl i luniau camera a wisgwyd ar y corff ddod i’r amlwg a oedd yn gwrth-ddweud ei ddatganiad cychwynnol wrth saethu llanc arfog. Mae hyn yn dangos i ni bwysigrwydd camerâu gwisgo'r corff. Gallwn weld llawer o enghreifftiau a senarios ym mywyd beunyddiol heddwas sy'n cynnwys y synhwyrau miniog hyn. Felly, y peth gorau sydd ganddyn nhw yw'r camera sydd wedi'i wisgo ar y corff. Digwyddodd digwyddiad tebyg yn Texas yn 2015 lle dedfrydwyd heddwas a gyhuddwyd ar gam i farwolaeth a stopiwyd ar ôl i’r ffilm o’r camera wisgo’r corff.

Offeryn Dysgu Da:

Mae camerâu corff heddlu yn offeryn da ar gyfer dysgu ac mae ganddynt gefnogaeth gref gan aelodau'r cyhoedd. Gellir defnyddio fideo a recordiwyd o gamerâu cyrff heddlu i hyfforddi swyddogion newydd a phresennol ar sut i berfformio yn ystod cyfarfyddiadau anodd â'r cyhoedd. Mae Adran Heddlu Miami wedi bod yn defnyddio camerâu corff ar gyfer hyfforddiant ers 2012. Mae'n rhoi cyfle dysgu perffaith i'r recriwtiaid newydd. Gallant weld eu henoed yn ymdopi â'r sefyllfa a'i gwneud yn sefydlog. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu a symud ymlaen. Os yw swyddogion newydd yn gweld recordiadau o'r cyfarfyddiadau, yna gellir eu paratoi yn feddyliol. Mae hyn hefyd yn rhoi mantais iddynt yn ystod ymarfer, er enghraifft gall yr aelodau hŷn berfformio'r dril neu'r cwrs gyda chamerâu corff ynghlwm wrth eu cyrff. Gall y rookies ddysgu oddi wrthynt trwy wylio eu fideos wedi'u recordio a fydd yn rhoi cyfle gwych iddynt ddysgu.

Ar lefel bendant, gallwn ddweud bod camera wedi'i wisgo ar y corff yn declynnau gwych y gellir eu defnyddio at lawer o ddibenion defnyddiol. Mae yna lawer o anfanteision hefyd o ddefnyddio'r teclyn hwn ond os gwelwn yn glir, byddwn yn sylweddoli bod ganddo fwy o fanteision na nifer yr anfanteision. Felly, yn ein barn ni, mae camerâu a wisgir ar y corff yn enghraifft o declynnau defnyddiol.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

Mentrau 500 Uchaf Singapore 2018 & 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

Camera Ffrwd Byw 4G
Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
Erthyglau
Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
Camera Gwisg Corff
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
Camera Pen-Set
newydd
Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
Clip Clip (BWA010)
Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
fideos
BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
Camera Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
cynhyrchion
Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf