Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu

  • 0

Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu

Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu

Yn oes y gwyliadwriaeth, mae camerâu o bob math wedi dod yn drydydd llygad y mae pawb yn eu gweld a'u recordio. Un o'r rhai olaf i ymuno fu camerâu corff, a ddyluniwyd mewn egwyddor at ddefnydd yr heddlu, i ddal ymddygiad yr asiantau a'r amser pan gyflawnir trosedd. Fodd bynnag, mae ei ddefnydd yn ymestyn i feysydd proffesiynol eraill a hyd yn oed i'r sector addysg. Mae'r ffyniant hwn yn agor dadl newydd ynghylch gormodedd gwyliadwriaeth neu beidio a'r newid mewn ymddygiad cysylltiedig.

Heb os, mae'n flynyddoedd o lwyddiant i'r camerâu, y tu hwnt i ffasiwn y ffon hunanie, gyda chynnydd y camerâu gweithredu a'r GoPro fel yr esboniwr mwyaf; y rhai corfforol sy'n gwylio gweithredoedd yr heddlu; cymwysiadau ffrydio am ddim sy'n darlledu'n fyw i bawb; neu ddyfeisiau diogelwch uwch-dechnoleg gyda chydnabyddiaeth wyneb. Mae mwy a mwy o eiliadau o'n bywydau yn cael eu dal gan gamera, felly codir cwestiynau newydd ynghylch yr hyn y mae'n ei olygu i fyw dan wyliadwriaeth gan y trydydd llygad hwnnw.

Yn benodol, mae camerâu corff neu gorff corff wedi cael derbyniad da mewn llawer o ddinasoedd, gan eu bod yn cael eu hystyried yn offeryn rheoli a gwrth-bwysau yn erbyn pŵer yr heddlu. Dyfeisiau di-ymwthiol bach yw'r rhain sydd ynghlwm wrth wisg yr asiant ar uchder ei ysgwydd, i'w recordio'n synhwyrol heb ymyrryd â'ch gwasanaeth beunyddiol. Gallant ffilmio'n barhaus, gyda'r posibilrwydd o lanlwytho fideos i'r cwmwl yn awtomatig.

Er bod rheolaethau a gweithrediadau'r heddlu yn rhy aml yn sur mewn cymdogaethau anodd, mae fideo yn dod yn gymorth gwerthfawr i orfodi'r gyfraith. Gyda strap ar y wisg yn y frest, bydd camerâu hirsgwar maint walkie-talkie yn caniatáu i'r heddlu a gendarmes ffilmio eu hymyriadau yn fyw. Graddau 360 addasadwy, gall eu lens ongl lydan ddal unrhyw olygfa, ddydd neu nos, ar fenter yr heddlu sy'n gweithredu'r ddyfais yn dibynnu ar y sefyllfa. Gan gwblhau amrywiaeth ein swyddogion, mae'r camerâu hyn bellach yn cynnig yr holl fodd i gyfiawnhau achosion dirmyg a sicrhau teyrngarwch ein hasiantau yn ystod gwiriadau ac arosfannau. Mae'r delweddau a'r sain, a recordiwyd mewn cerdyn cof, yn cael eu hecsbloetio'n ôl i orsaf yr heddlu ar CD-Roms. Mae'r rhain i gyd yn ddarnau o dystiolaeth y gellir eu hatodi i'r cofnodion sy'n disgrifio'r ffeithiau ac a all fwydo gweithdrefn gyda'r manteision fel-

  • Mae'r ddyfais hefyd yn cynnwys meddalwedd arbennig sy'n storio ac yn catalogio'r recordiadau ac yn atal unrhyw fath o newid neu addasu. Ac mewn achos o ddwyn neu golli, darperir mecanwaith cloi iddo hefyd. Maent yn caniatáu recordio gyda disgleirdeb isel ac mewn amodau eithafol.
  • Mae'r amcan yn glir oherwydd ei fod yn caniatáu dal ymddygiad asiant - yn briodol ai peidio - a phan gyflawnir trosedd. Fodd bynnag, mae'r math hwn o ddyfais nid yn unig yn ddefnyddiol i'r heddlu. Yn Asia, er enghraifft, mae ei ddefnydd ar gyfer diffoddwyr tân, gwarchodwyr diogelwch, patrolau traeth, rheoli anifeiliaid neu hyd yn oed yn y maes addysgol eisoes yn cael ei ystyried, gan arfogi cyfarwyddwyr a phenaethiaid cynorthwyol â chamerâu corff yn y flwyddyn ysgol nesaf i gofrestru eu perthynas ag athrawon a myfyrwyr.
  • Mae'r dyfeisiau'n caniatáu gweithdrefnau recordio mewn amser real. Ar unwaith y caiff ei danfon, mae'r ddyfais yn dechrau recordio ac ni all y swyddog ei thrin oherwydd bod y wybodaeth yn cael ei lawrlwytho ar yr adeg y daw'r shifft i ben, yn un o'r canolfannau casglu, lle mae angen ei chysylltu a theipio defnyddiwr ar ôl cyrraedd. i hynny ar y sgrin gallant lawrlwytho'r ffeiliau i'r sylfaen ganolog a hyd yn oed gael rhagolwg o'r hyn a wnaethant ar ryw adeg, ond ni allant eu haddasu na'u dileu.

Yn yr un modd, mae'r ddyfais yn recordio fideos HD llawn (mewn amser real), sain a geolocation yn barhaol, sy'n golygu y byddant yn y gwahanol ganolfannau rheoli yn gallu gwybod gwybodaeth gyffredinol am bwy sy'n ei chario. Budd arall yw defnyddio fideo fel tystiolaeth yn y llys.

  • Mae deunyddiau adeiladu'r ddyfais, yr ychwanegiad cyffredinol, yn gallu gwrthsefyll dyletswydd trwm a sioc, gan eu bod yn cael eu cynhyrchu i wrthsefyll amodau garw'r haul a'r dŵr heb fethiannau.
  • Gellir defnyddio camerâu corff fel mesur amddiffyn. Pan fydd rhywun yn mynd yn ymosodol ac yn cael gwybod ei fod yn cael ei recordio neu'n gweld y camera, mae'n trosi'n newid mewn ymddygiad, Mae'n haen ychwanegol o ddiogelwch. Hefyd, mae astudiaethau'n awgrymu bod dinasyddion yn ymddwyn yn well pan gânt eu cofnodi.
  • Mae'r fideo o'r camerâu yn cael ei gynnal a'i reoli gan Adran yr Heddlu a'i storio ar weinydd diogel. Y tu hwnt i gost gychwynnol prynu'r offer mae cost hirdymor storio data rhaglenni.

Yn benodol, dangosodd data camerâu corff ostyngiad mewn cwynion yn erbyn asiantau, ynghyd â gostyngiad sylweddol yn y defnydd o rym gan swyddogion. Rhai o fuddion camerâu corff a ddangoswyd yn y wlad ac yr ydym bellach yn eu profi yn ein prawf oedd y cynnydd mewn tryloywder. Mae popeth yn cael ei recordio ar fideo ac os yw'r cyhoedd yn sylwi ac mae'r swyddog yn ei wybod, mae pawb yn ymddwyn yn well.

Mae'r fideo yn cael ei recordio o safbwynt y swyddog ac yn cipio graddau 130. Wrth i wahanol asiantau ymddangos ar yr olygfa mae gennych onglau gwahanol.

Cyfreithlondeb

Mae'r ymchwiliadau'n awgrymu y gallai byd â mwy o gamerâu gwyliadwriaeth fod, mewn ffordd, yn fwy dymunol a diogel. Ond wrth i'r cynnig technolegol dyfu, mae yna hefyd fwy o bosibiliadau ar gyfer defnyddiau di-hid. Ychwanegir at hyn amwysedd cyfreithlondeb. Mae hyn wedi cynhyrchu, er enghraifft, ddadleuon gwresog ynghylch sut y dylai'r heddlu ddefnyddio'r camerâu os gellir eu defnyddio yn unrhyw le, neu pryd i ddileu'r recordiadau.

Gan fod y rhain yn dechnolegau sy'n dod i'r amlwg, nid oes unrhyw reoliad llym ar eu defnyddio, felly gallem fod yn agored i recordiadau parhaus ble bynnag yr awn, heb reoli pwy all weld y delweddau hynny. Fodd bynnag, gallai'r sefyllfa hon gael effaith annisgwyl ar gynhyrchu cymdeithas fwy goddefgar. A hyd yn oed ein bod ni'n gwerthfawrogi gwaith eraill yn fwy.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

Mentrau 500 Uchaf Singapore 2018 & 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

Camera Ffrwd Byw 4G
Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
Erthyglau
Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
Camera Gwisg Corff
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
Camera Pen-Set
newydd
Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
Clip Clip (BWA010)
Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
fideos
BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
Camera Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
cynhyrchion
Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf