Metody použití fotoaparátu s opotřebením těla

 • 0

Metody použití fotoaparátu s opotřebením těla

Metody použití fotoaparátu s opotřebením těla

BWC jsou záznamová zařízení určená k nošení na uniformě úředníka autorizovaného práva, která může obsahovat brýle nebo ochranné čepice. Poskytují široký mediální záznam o příležitostech z pohledu úředníka, protože úředníci přistupují ke svým povinnostem den co den. Vyspělé snímky s vysokým cílem berou v úvahu nezaměnitelnou perspektivu lidí a jsou vhodné pro spuštění programování video vyšetřování, například pro potvrzení obličeje. Zesilovače mohou být dostatečně citlivé na to, aby zachytily nejen zvuky související s okolnostmi, na které se zaměřují, ale navíc zahrnovaly zvuk, který by mohl zahrnovat diskuse diváků.

Inovace BWC hovoří o zásadním nárůstu složitosti od začátku pevných kamer, kdy CCTV rámce byly zpravidla široce přijaty a mohly pouze zaznamenávat obrázky a ne zvuk. V té době dala různá kanadská pracoviště pro dohled nad ochranou divize videa pravidla pro otevřenou divizi, která jsou stanovena ke konci této zprávy. Zatímco základní bezpečnostní standardy týkající se pozorování videa pokračují jako dříve, Země je v současnosti výrazně složitější. S postupem vývoje pozorování se shromažďují stále větší míry jednotlivých dat (obrazových i zvukových) v progresivně různých podmínkách (statických i přenosných) s možností spojení s dalšími jednotlivými daty (například potvrzení tváře, metadata). Je rozumné, že by LEA musely přemýšlet o využití nových inovací, které jim pomohou při plnění jejich povinností. Inovace BWC zároveň znamenají skutečný dopad na nárok lidí na ochranu. Přijímáme, že tendence k rozjímání o bezpečnosti od samého začátku může umožnit dosažení vhodného vyrovnání mezi požadavky na implementaci zákona a ochrannými právy lidí.

Musí existovat zřejmá provozní potřeba, kterou má program BWC řešit. Jaké provozní potřeby mají LEA, pro které jsou BWC odpovědí?

BWC by neměly být přijímány v podstatě na základě skutečnosti, že by mohly být považovány za dobře známý nástroj požadavků. Měly by být vyneseny rozsudky o důležitých otázkách týkajících se explicitních provozních podmínek v místě, kde jsou předávány.

Účinnost:

Mohou BWC být úspěšnou odpovědí na provozní potřeby, které byly rozlišeny? LEA by si měla být vědoma omezení inovací. Části epizod se mohou objevit mimo dosah kamery, zvukové účty mohou být nedostatečné z důvodu rozrušení dosahu nebo nadace, nebo lidská chyba může vyjednat hrst kronik a snížit jejich přiměřenost. Pokud jde o šanci, že účty mají být použity jako důkaz v soudních řízeních, LEA by měly považovat předpoklady uznávané soudy pro tolerování kronik za důkaz, stejně jako jsou splněna opatření pro akumulaci a údržbu důkazů navržená k zajištění těchto potřeb.

Proporcionalita:

Využití BWC bezpochyby přinese ztracenou bezpečnost, protože činnosti a diskuse lidí v kronice skutečně chrání ochranu. Tudíž jakékoli přerušení ochrany musí být omezeno na myslitelný stupeň a vyváženo pozoruhodnými a zřetelnými výhodami. S novou inovací může být obtížné předvídat celou škálu pozitivních a negativních důsledků pro každodenní požadavky a obsluhovanou síť. Podnik pilotního podniku je hluboce předepsán jako metoda zdravého rozumu pro posouzení bezpečnostních účinků BWC v souvislosti s jejich výhodami, než se rozhodne, zda je vyslat či ne, jak komplexně a za jakých podmínek.

Sekundární použití:

Rovněž je třeba zvážit ochranu pracovníků. BWC mohou zachytit údaje úředníků pověřených autorizací v blízkosti domácích údajů, což je zajištěno podle většiny zákonů o ochraně otevřeného prostoru. Potenciální teritoria zájmu zahrnují použití účtů BWC k usnadnění hodnocení provádění pracovníků. Zástupci mohou mít rovněž práva na ochranu podle různých zákonů a souhrnná porozumění, která mohou ovlivnit program BWC.

Pokud se jedná o šanci, že používání účtů je přerušeno z důvodů, které jsou výhodné pro základní účely programu BWC, například pro úřední přípravu, výzkum nebo posouzení provádění, měly by být tyto pomocné účely vyhodnoceny, aby byla zaručena soulad s věcnou normou, a zástupci by měli být všude kolem nich vzděláváni. Stejně tak by měla být stanovena kritéria pro omezení náklonu ochrany, například zakrývání počitků a případných rozlišovacích otisků a blokování kronik s citlivým obsahem.

Pilotní projekty:

Rozjímání o aktualizaci programu BWC je matoucí a pilotní aktivity jsou předepisovány jako významný předchůdce dalekosáhlému příjmu. Při zasílání nových vylepšení je běžným zvykem dávat jim šanci v terénu na omezený předpoklad. Kromě toho, že se LEA rozhodne, že se všeobjímající BWC hodí, by pilotní podnik ukázal, jak BWC skutečně fungují ve svém konkrétním stavu a zda tato inovace přináší užitečné výsledky, které splňují účel programu. Pilotní podnik by mohl také vzdělávat tvorbu s ohledem na nezaměnitelnou strukturu přístupu, relevantní potřeby přípravy a požadovaný dohled.

Správa a odpovědnost:

 • Metoda zdůvodnění přenosu BWC, včetně programových účelů a provozních potřeb.
 • Administrativní odborníci pro shromažďování jednotlivých údajů v rámci programu.
 • Pracovní místa a povinnosti zaměstnanců s ohledem na BWC a jejich kroniky.
 • Kritéria pro nastavení explicitního nepřetržitého záznamu a dodatečného zapnutí a vypnutí BWC podle potřeby.
 • Uspořádání operativního průvodce a příprava zástupců k zajištění toho, aby úředníci pochopili bezpečnostní důsledky BWC a aby věděli o svých povinnostech vyplývajících z těchto strategií a technik.
 • Bezpečnostní pojištění pro zástupce, jejichž jednotlivá data jsou zachycena BWC.
 • Přidělení povinnosti týkající se záruky, že budou dodržována opatření a techniky BWC, s velkou odpovědností a vůdčí zodpovědností vedoucího sdružení.
 • Výsledky, které se netýkají přístupů a systémů.
 • Výsadou lidového plánu činnosti. Lidé by měli být poučeni o tom, že si vyhrazují právo podat otázku orgánu dohledu nad bezpečností LEA v souvislosti se správou kroniky obsahující jednotlivé údaje a rozhodnout, zda došlo k porušení zákona o ochraně.
 • Nutnost, že jakékoli dohody mezi LEA a externími odbornými organizacemi stanoví, že kroniky zůstávají pod kontrolou LEA a jsou závislé na zákonech o materiální ochraně.
 • Uspořádání pro obvyklé vnitřní přezkoumání programu BWC k řešení souladu se strategiemi, strategiemi a zákony o bezpečnosti materiálu. Přezkum by měl zahrnovat průzkum, zda je pozorování BWC obhajováno na základě vyjádřených motivací za programem.
 • V rámci strategie PIA, uspořádání pro PIA v kterémkoli bodě, kde jsou kritické úpravy programu.
 • Jméno a kontaktní údaje osoby, která může reagovat na dotazy obecné populace.

Použití a zveřejnění záznamů:

 • Podmínky, za kterých lze vidět kroniky. Průzkum by se měl uskutečnit pouze na základě potřeby vědět. V případě, že neexistují pochybnosti o tom, že k trestnému chování došlo, a nevznikají žádné nároky na protiprávní jednání, kroniky by neměly být vidět.
 • Důvody, proč mohou být účty použity, a případné omezující podmínky nebo kritéria, například zákaz delikátní látky z kronik, které se používají pro účely přípravy.
 • Definované limity využití video a zvukového vyšetření.
 • Podmínky, za nichž mohou být účty odhaleny lidem obecně, za předpokladu, že existují, a parametry pro takové odhalení. Například tváře a rozpoznávání charakteristik cizinců by měly být zakryty a hlasy by se mrzačily při každé možné příležitosti.
 • Podmínky, za nichž mohou být kroniky zveřejňovány mimo sdružení, například jiným vládním úřadům při fungujícím přezkumu nebo zákonným delegátům jako součást procesu odhalení soudu.

Bezpečnostní opatření a reakce na porušení:

 • Bezpečnostní ochrany využívané k zajištění toho, že účty nebudou nesprávně získány nebo upraveny.
 • Komponenta pro správu jakýchkoli přestávek, při nichž jsou jednotlivá data získána bez schválení nebo odkryta v rozporu s ustanoveními příslušných zákonů o ochraně.

Přístup k záznamu pro lidi:

 • Postup reagování na požadavky na přístup k kronikám, včetně přístupu k jednotlivým údajům a přístupu k požadavkům na údaje na základě zákonů o údajích, stejně jako žádosti lidí o nápravu vlastních dat. To zahrnuje jméno a kontaktní údaje osoby, které by tyto požadavky na přístup měly být koordinovány.

Uchování a zničení záznamů:

 • Doba uchovávání a ustanovení o likvidaci

Tyto přístupy a metody by měly být zpřístupněny široké populaci, aby se zvýšila přímočarost a odpovědnost. Otevření toho, že existují strategie a metody a že za jejich dodržování odpovídají činitelé, je zásadní, aby byla zaručena bezpečnost osob

dostatečně zajištěno. Dokumentace by měla rovněž odrážet důkaz síťového rozhovoru a odhodlání, stejně jako chápání sociálních citlivosti.

závěr

BWC zaznamenávají nejen aktivity a diskurs jednotlivce, ale navíc také vztahy lidí s ostatními uvnitř běhu kroniky, včetně společníků, příbuzných, diváků, vykořisťovaných lidí a podezřelých. Účet lidí, kteří používají BWC, představuje pozoruhodné nebezpečí pro jedinečnou bezpečnost, a LEA se musí zaměřit na pouhé zasílání BWC na míru a způsobem, který zohledňuje a zajišťuje nárok celé populace a pracovníků na individuální ochranu.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Napsat komentář

Kontakt

Péče o zákazníky společnosti OMG

WhatsApp

Singapur + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


email: sales@omg-solutions.com
or
Vyplňte Formulář dotazu a my se k vám vrátíme během 2 hodin

OMG Solutions Batam Office @ Harbourbay Ferry Terminal

OMG Solutions Batam Office @ Harbor-Bay-Ferry-Terminal

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

OMG Solutions koupila kancelářskou jednotku v Batamu. Naše založení týmu pro výzkum a vývoj v Batamu má poskytovat inkrementální inovace, aby lépe sloužilo našim novým a stávajícím zákazníkům.
Navštivte naši kancelář v trajektovém terminálu Batam @ Harbourbay.

Singapur Top 500 Podniky 2018 a 2019

Singapur Top 500 Podniky 2018

Typ fotoaparátu


Kategorie stránek

Kamera 4G Live Stream
Články - Body Worn Camera
Dohled nad vymáháním práva a důvěrnost v Asii
Potřeba tělních kamer a jejich dopadů na policii a veřejnost
Technologická inovace fotoaparátu s opotřebením těla po celé roky
Proč fotoaparáty s opotřebením těla pomáhají při správě práva?
Dopady na bezpečnostní stráže používající fotoaparáty s opotřebením těla
Oprávnění používat Police Body-Worn Camera
Body-Worn Camera: Tactics, které pomohou v nemocnicích
Zavedení rozpoznávání obličeje na fotoaparátech s opotřebením těla
Body na vědomí před zakoupením fotoaparátu s opotřebením těla
Vládní ochrana sítě pomocí fotoaparátu s nošením na těle
Kamery pákového těla k zajištění bezpečnosti zaměstnanců podle průmyslových odvětví
Představujeme schémata a učení o těle opotřebované kameře
Postupy pro využití tělních kamer
Kamery nosené na těle: Zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky v nemocnicích
Očekává se, že policejní orgán nosí fotoaparáty s rozpoznáváním obličeje
Výběr správné kamery pro nošení na těle
Bezpečné techniky používané vládou k ochraně platformy pro nošení těla
Výhody karoserií Body Industries
Provádění tělesného programu a tříd fotoaparátu
Metody použití fotoaparátu s opotřebením těla
Výhody fotoaparátu na těle v nemocnicích
Podpora rozpoznávání obličeje pro orgány činné v trestním řízení
Rozhodování o správné kameře opotřebované kamery
Metody, které vláda může použít k ochraně sítě pro tělo nosené kamery
Užitečnost tělních kamer od Industries
Impoziční schéma pro fotoaparát s opotřebením těla a získané ponaučení
Pokyny pro používání telových kamer
Rozpoznávání obličeje přichází na policejní fotoaparáty nosí tělo
Výběr správné kamery s opotřebením těla
Bezpečná síť fotoaparátu pro vládu
Použití fotoaparátů s nosením na těle průmyslovými odvětvími
Provádění doporučení pro program fotoaparátu s kamerou a získaných zkušeností
Rezidentní pohled na tělo-nosil fotoaparáty
Technologie Rise of Body-Worn Camera
Potenciální výhody tělové kamery pro vymáhání práva
Bezpečnostní společnost - jak efekty jsou policejní orgány nosí fotoaparáty
5 Co byste měli vědět o policejních tělových kamerách
Výhody používání kamery Police Body Warn Camera
Policejní tělo kamery a soukromí
Jak pomáhají fotoaparáty nosené na těle vymáhání práva?
Vliv kamer s opotřebením těla na bezpečnostní stráže
Články
Výhody policejního nošení kamer
Občané vnímají fotoaparáty nosí tělo
Tělo opotřebované kamery
BWC101 - WF4G - OMG Android Walkie Talkie Bluetooth 3G / 4G Bluetooth s obousměrným rádiovým fotoaparátem
BWC095 - Fotoaparát s odnímatelnou baterií OMG
BWC094 - OMG cenově dostupná kamera s mini tělem
BWC089 - OMG 16-hodinová lehká policejní tělesná opotřebená kamera (široký úhel 170 stupňů)
BWC090 - OMG lehká policejní tělesná opotřebená kamera pro bezpečnostní strážce (široký úhel 170 stupňů 12 pracovních hodin)
BWC081 - OMG Ultra Mini WIFI policejní opotřebovaná kamera (140 stupňů + noční vidění)
BWC075 - OMG Světově nejmenší Mini Police Body Worn Camera
BWC074 - OMG mini lehká kamera s opotřebením těla se super video kompresí - 20-25 hod. Pro 32 GB [bez LCD obrazovky]
BWC058 - Kamera OMG Mini Body Worn - Super Video Compression - 20-25 Hrs pro 32 GB
BWC061 - OMG Kamery s dlouhými hodinami záznamu [16 hodin]
BWC055 - OMG výměnná SD karta Mini Body Worn Camera
OMG Lehká váha WIFI vymáhání práva tělo nosil fotoaparát, video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - OMG kamera s odznakem
Kamera OMG Mini Body Worn, 2K Video (SPY195)
BWC010 - OMG Mini Police Body Worn Camera, 1296p, 170Deg, 12 hodin, Night Vision
BWC004 - OMG Robustní pouzdro policejní opotřebované kamery
BWC003 - kamera OMG Mini Police Body Worn Camera
Fotoaparát s možností nošení OMG, videorekordér aktivovaný pohybem (SPY045B)
OMG WIFI přenosná přenositelná bezpečnostní 12MP kamera, 1296P, H.264, ovládání aplikací (SPY084)
Příslušenství k fotoaparátu na tělo
Dokovací stanice fotoaparátu s opotřebením těla
Kamera s náhlavní soupravou
Nový
Nezařazené - Body Worn Camera
BWC071 - Extra Mini Body Worn Camera
BWC066 - Bullet Cam Head Body Bullet Cam pro helmu
Zabezpečená kamera Mini Body Worn s šifrováním [s displejem LCD] (BWC060)
Dokovací stanice BWA012 - 10 Ports Docking Station - Evidence Management System
Zámek zámku (BWA010)
Mini HD tělo opotřebované policejní kamery, 12MP OV2710 140 stupňová kamera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, dlouhá doba práce (BWC053)
OMG Wifi kamera na nošení sportovních přileb (BWC049)
Mini špionážní kamera - skryté kapesní pero Fotoaparát 170 širokoúhlý objektiv (SPY018)
Cenově dostupná kamera OMN 4G (BWC047)
Fotoaparát s inteligentními brýlemi (BWC042)
videa
BWC040 - cenově dostupná kamera HD s opotřebením těla
Vyjímatelná baterie - fotoaparát s opotřebením těla (BWC037)
Kamera s opotřebovaným tělem - Dokovací stanice 8 Ports (BWC036)
Fotoaparát s opotřebením těla - 3G, 4G, Wi-Fi, živé vysílání, živé dálkové ovládání, Bluetooth, mobilní aplikace (IOS + Android), nepřetržité nahrávání 8hr, ovládání dotykovým sklíčkem. (BWC035)
Fotoaparát s opotřebením těla - Fotoaparát s technologií Wi-Fi (BWC034)
Body Worn Camera - Novatek 96650 chipset, vestavěná paměťová karta (BWC033)
Fotoaparát s opotřebením těla - čipová sada Ambarella A7LA50, 140Degree Široký úhel, maximální úložiště 128GB, vestavěná GPS (BWC031)
Fotoaparát s opotřebením těla - čipová sada Ambarella A7LA50, 140Degree Široký úhel, maximální úložiště 128GB, vestavěná GPS (BWC030)
Fotoaparát s opotřebením těla - čipová sada Ambarella A7LA50, 170Degree Široký úhel, maximální úložiště 128GB, typ vyjímatelné baterie (BWC028)
Fotoaparát s opotřebením těla - čipová sada Ambarella A7LA50, širokoúhlý úhel 170, maximální úložiště 128GB (BWC026)
Body Worn Camera - Novatek 96650 chipset (BWC025)
Fotoaparát s opotřebením těla - dvě vyměnitelné baterie 2500mAh (BWC024)
Externí karta SD (BWC021)
Kamera OMG 4G s karoserií (BWC012)
Vyjímatelná baterie GPS tělo nosí policejní kameru [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Ambarella A12 Body Worn Camera / WIFI Video Live Stream / Dlouhá pracovní doba
Dokovací stanice OMG 12 Ports Body Worn Camera dokovací stanice (BWC001)
Skrytá videokamera se špionážem (SPY006)
Skrytá videokamera s videokamerou (SPY009)
Tlačítko fotoaparátu (SPY031)
WIFI Pen DVR, P2P, IP, 1080P Videorekordér, Správa aplikací (SPY086)
WIFI Meeting Recording Pen, H.264,1080p, detekce pohybu, SD karta Max 128G (SPY091)
Naše produkty
Digitální diktafon a videorekordér, video 1080p, Voice 512kbps, rotace Deg 180 (SPY106)
Fotoaparát / Správa digitálních důkazů (BWC008)
Výpisy úloh

Novinky