ຜະລິດຕະພັນ

ພວກເຮົາເປີດ 22 ສິງຫາ 2018 ວັນພຸດ (Hari Raya Haji) 11-6pm, Whatsapp: 83334466ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາ