Ein Cynnyrch

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn y mae ein Cleient yn ei ddweud

"The Alarm OMG Llawr Mat wedi gweithio'n dda ers i ni ei osod wythnos yn ôl. Roeddem yn poeni am fy mam-yng-nghyfraith yn gostwng yn y toiled, a ddigwyddodd yn ddiweddar. Ers gosod, o bryd mae hi'n aamu ar y mat nesaf at ei Mae'r gwely, yn enwedig yn y nos, yn sbarduno'r larwm di-wifr anghysbell, ac mae ei theulu a'i gynorthwyydd domestig yn medru ymateb iddi hi'n gyflym cyn iddi gyrraedd yr ystafell ymolchi hyd yn oed. Mae hyn wedi sicr wedi tynnu pryder ei bod yn cwympo heb gymorth yn y golwg. yn gallu cysgu'n well gan wybod y gallwn ei gyrraedd mewn pryd i wneud unrhyw gymorth sydd ei angen "

Tysteb: WH Tan - Larwm Mat Atal Di-wifr

(WH Tan)